Polonijny Rodzic na 6 -2022

Serdecznie zapraszamy wszystkie szkoły polonijne do udziału w V edycji konkursu “Polonijny
Rodzic na 6” – 2022, który rozpocznie się 1 stycznia i będzie trwał do 31 marca 2022 roku. Konkurs
został zainicjowany przez Komisję Kulturalno – Oświatową “Szkoła Polska” w Portland w ramach XV
Zjazdu Nauczycieli Polonijnych i Komitetów Rodzicielskich w 2018 roku i cieszył się dużą
popularnością. W 2019 roku pomysłodawcy konkursu rozszerzyli jego zasięg i zaprosili szkoły
polonijne z całego świata do nominowania rodziców.
Tytuł “Polonijny Rodzic na 6” jest specjalnym wyróżnieniem dla wybitnych rodziców szkół
polonijnych na całym świecie. Specyfika szkół polonijnych wymaga ścisłej współpracy między
nauczycielami, rodzicami, uczniami, środowiskiem w jakim działa szkoła.
Konkurs “Polonijny Rodzic na 6” ma na celu docenienie roli rodzica w rozwoju szkoły
polonijnej oraz podkreślenie jak istotnym i ważnym jest jego zaangażowanie w pracę na rzecz szkoły.
Ma promować postawę rodzica – nauczyciela swoich dzieci, który przekazuje i pielęgnuje język
ojczysty w swoim domu.
Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie. Czekamy na nominacje rodziców, którzy
swoim zaangażowaniem i poświęceniem sprawie szkoły znacząco wyróżnili się w Waszej szkolnej
społeczności.

Z wyrazami szacunku,
w imieniu Organizatorów Konkursu
Renata Dajnowska
Komisja Kulturalno – Oświatowa “Szkoła Polska” Portland, Oregon

Konkurs

 

Leave a Reply

Name
Email
Website