Zarząd Szkoły 2023/2024

Dyrektor Monika Zarzycka
Tel. 267.566.6208
Wicedyrektor Aldona Krzemińska
Tel. 609.672.6021
Dyrektor Finansowy Karolina Marczewski
Tel.609.540.2936
Dyrektor Oświatowy Ewa Blachno-Held
Tel. 267.337.3907
Sekretarz ds. Korespondencji Aleksandra Szczęch
Tel. 732.425.2211

Komisja Rewizyjna

Pani Barbara Baj

Pani Elżbieta Gosek

Pan Paweł Starnawski

 

ZAPRASZAMY RODZICÓW DO POMOCY I WSPÓŁPRACY !!!