Zarząd Szkoły

Dyrektor Monika Zarzycka
Tel. 267.566.6208
Wicedyrektor Agnieszka Kwieciński
Tel. 609.915.2669
Dyrektor Finansowy Karolina Marczewski
Tel.609.540.2936
Dyrektor Oświatowy Ewa Błachno-Held
Tel. 267.337.3907
Sekretarz Generalny
Sekretarz ds. Korespondencji Aleksandra Szczech

Komisja Rewizyjna

Pani Barbara Baj

Pani Elżbieta Gosek

Pan Paweł Starnawski

 

ZAPRASZAMY RODZICÓW DO POMOCY I WSPÓŁPRACY !!!