11/19/22 ślubowanie klas 1

W sobotę w dniu 19.11.2022 r. w naszej Polskiej Szkole „Ogniwo” odbyła się niezwykle ważna uroczystość ślubowania i pasowania uczniów klas pierwszych. Ślubowanie to jedno z najważniejszych wydarzeń w życiu każdego ucznia, dlatego uroczystość miała bardzo podniosły, a zarazem radosny charakter. Do tego wydarzenia uczniowie przygotowywali od dłuższego czasu, pilnie ćwicząc powierzone im role. Galę rozpoczęli programem artystycznym, w którym zaprezentowali swoje umiejętności recytatorskie, matematyczne, wokalne i taneczne. Po burzy oklasków, w odświętnych strojach, w czerwonych kokardach pod szyją i w biretach na głowach w tymże samym kolorze nadszedł najważniejszy moment uroczystości. Było to złożenie uroczystego ślubowania oraz pasowanie na uczniów, którego dokonała pani dyrektor dotknięciem „magicznym ołówkiem” z dumą przyjmując je do grona uczniów swojej szkoły, w towarzystwie wychowawców klas, od których uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy. W ten sposób pierwszoklasiści zostali oficjalnie włączeni do społeczności uczniowskiej, a jednocześnie był to dowód, że są gotowe do sumiennej w niej pracy. To doniosłe wydarzenie upamiętniliśmy pamiątkowym zdjęciem i poczęstunkiem. Był to czas zasłużonego relaksu po wielkich emocjach i przeżyciach, a jednocześnie zadowolenia bycia już prawdziwym uczniem.
Kochane Pierwszaki!
Cieszymy się, że jesteście w „naszej szkolnej rodzinie”. Życzymy Wam wspaniałych przyjaciół, najlepszych ocen i samych sukcesów.
Dziękujemy osobom, które przyczyniły się do naszej uroczystości, aby miała charakter galowy: Pani Dyrektor, Pani Ewie, Pani Karolinie, starszym uczniom biorącym udział w części artystycznej: Mayi Jeż i Alexowi Szyszko, uczniom występującym w poczcie sztandarowym jak również rodzicom za ich zaangażowanie i pomoc.

Zebranie rodziców z zarządem 11/12/22

W sobotę 12 listopada odbyło się zebranie rodziców z dyrekcją i zarządem szkoły.

Agenda spotkania
1. Sprawozdanie finansowe-przeprowadzone przez Panią Elżbietę Gosek
2. Sprawy organizacyjne/Nadchodzące imprezy szkolne
3. Wybory uzupełniające do zarządu (2 stanowiska) i komisji rewizyjnej (3 osoby)

 

Pan Paweł Starnawski złożył rezygnację ze stanowiska sekretarza generalnego, które pełnił w naszej szkole przez ostanie 9 lat.

Serdecznie dziękujemy Panu Pawłowi za pomoc i współpracę!

Na wolne miejsce do zarządu na sekretarza generalnego zgłosiła się Pani Aleksandra Szczech.

Nie otrzymaliśmy żadnych zgłoszeń na sekretarza do Spraw Korespondencji.

 

Do komisji rewizyjnej (3 osoby) zgłosili się:

Pani Barbara Baj

Pani Elżbieta Gosek

Pan Marek Faszczewski

Pan Paweł Starnawski

 

W wyniku wyborów do komisji rewizyjnej weszli:

Pani Barbara Baj

Pani Elżbieta Gosek

Pan Paweł Starnawski

 

Pani Elżbieta Gosek złożyła rezygnację ze stanowiska dyrektora finansowego, które pełniła w naszej szkole przez wiele lat.

Serdecznie dziękujemy Pani Eli za pomoc i współpracę!

Pani Karolina Marczewska tymczasowo przejęła funkcję Elżbiety Gosek.

Zarząd Szkoły Ogniwo

KANGUR 2023

Międzynarodowy Konkurs Kangur Matematyczny (Math Kangaroo) odbędzie się 16 marca 2023.
Zgłaszać się mogą uczniowie wszystkich klas (począwszy od 2 klasy do 12 klasy szkoły amerykańskiej).

https://www.kangur-mat.pl/swiat.php

Przykładowe pytania z poprzednich lat są dostępne tutaj: http://www.mathkangaroo.us/mk/sample_questions.html

KOD DOSTĘPU (Invitation Code): Ogniwo2023

Rejestracja:

Dzieci można zapisywać na stronie:

https://mathkangaroo.oasis-lms.com/

Osoby rejestrujące się po raz pierwszy powinny otworzyć nowe konto (Create Account).

Po zalogowaniu, proszę wpisać kod dostępu szkoły pod “search” i wyszukać szkołę pod “catalog”.

Jeżeli ktoś ma jakieś pytania, proszę się zgłosić do Pana Marcina Trzaski: 6106082721

 

Zebranie rodziców z dyrekcją i zarządem szkoły 11.12.22

W sobotę 12 listopada o godz. 9:45 w stołówce szkolnej, odbędzie się zebranie rodziców z dyrekcją i zarządem szkoły.

Prosimy wszystkich rodziców o punktualne przybycie.

Agenda
1. Sprawozdanie finansowe
2. Sprawy organizacyjne/Nadchodzące imprezy szkolne
3. Wybory uzupełniające do zarządu (2 stanowiska) i komisji rewizyjnej (3 osoby)

Bardzo prosimy osoby zainteresowane zajęciem poniższych stanowisk na zgłoszenie się do czwartku 11/10/22 do godziny 11PM, drogą e-maila na:

Proszę o wypełnienie kwestionariusza kandydata 

Wybory uzupelniajace czlonkow zarzadu szkoly Ogniwo 11.12.22

 1. Sekretarz Generalny
 2. Sekretarz do Spraw Korespondencji
 3. Komisja Rewizyjna- 3 osoby

Bardzo prosimy o zapoznanie się ze statutem szkoły Ogniwo-, który znajduje sie na stronie szkoły http://www.ogniwopl.com/the-bylaws-polish-learning-center-ogniwo/ , oraz regulaminem zarzadu szkoly Ogniwo, gdzie znajdują się dokładne opisy wyżej wymienionych funkcji

Regulamin zarzadu OGNIWO 10.30.22 rev

Osoby zainteresowane powinny być przygotowane umotywowaniem swojej kandydatury i przedstawieniem swoich predyspozycji na poszczególne stanowiska podczas zgromadzenia generalnego w sobotę 11/12/22 o godzinie 9:45 (miejsce spotkania: stołówka szkolna). Prosimy o przybycie wszystkich zainteresowanych kandydowaniem a także tych zainteresowanych na oddanie głosu na kandydatów, na przybycie w sobotę 11/12 o godzinie 9:45.

Pytania na temat prawnej odpowiedzialności członka zarządu organizacji non-profit, proszę skierować do Pani Elżbiety Gosek  (tel.267-240-6356 , e-mail; )

Serdecznie prosimy wszystkich rodziców o przybycie na zebranie.
Zarząd Szkoły Ogniwo

Targi Polskich Uczelni w NY

Targi Polskich Uczelni w Nowym Jorku

 

22 i 23 października w Konsulacie Generalnych RP w Nowym Jorku odbędą się Targi Polskich Uczelni Wyższych w Nowym Jorku. W tych dniach szczególnie zapraszamy młodzież szkolną, osoby rozważające podjęcie w Polsce studiów drugiego stopnia i rodziców. Podczas targów można będzie zapoznać się z ofertą edukacyjną 14 najlepszych uczelni medycznych, technicznych oraz uniwersytetów w Polsce, będą to:

 1. Warszawski Uniwersytet Medyczny
 2. Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
 3. Uniwersytet Jagielloński
 4. Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
 5. Uniwersytet Śląski w Katowicach
 6. Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
 7. Akademia Humanistyczno Ekonomiczna w Łodzi
 8. Akademia Górniczo Hutnicza w Krakowie
 9. Uniwersytet Warszawski
 10. Uniwersytet Wrocławski
 11. Politechnika Śląska
 12. Collegium Civitas
 13. Uniwersytet Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie
 14. Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

 

Przy tej okazji warto przypomnieć, że każda osoba posiadająca polskie obywatelstwo studiuje w Polsce po polsku bez ponoszenia opłat. W przypadku wybrania kierunku wykładanego w języku angielskim, studia są płatne, ale polskie uczelnie oferują wysokiej jakości studia w bardzo atrakcyjnej cenie. Rok studiów medycznych kosztuje około 14.000 USD, stomatologii 15.000 USD, biotechnologii 4000 USD a informatyki 3000 USD. Koszty utrzymania w Polsce są nadal dużo niższe, a dyplomy uczelni z Polski – jako kraju członkowskiego Unii Europejskiej – są wysoko cenione w innych krajach. Studiowanie w Polsce to dobra inwestycja w przyszłość.

Dodatkowym atutem jest możliwość aplikowania do udziału w europejskim programie Erasmus+. Większość uczelni ma podpisane umowy wymiany międzynarodowej, które pozwalają na zdobycie stypendium oraz wyjazd do innego kraju. Jeden semestr lub cały rok zajęć na uczelniach w Berlinie, Amsterdamie, Rzymie albo Barcelonie to wyjątkowa okazja nie tylko do zdobycia wiedzy, ale także doświadczenia międzynarodowego oraz poznania nowych przyjaciół z całego świata.

Polskie uczelnie przygotowały pełną informację na temat oferowanych kierunków i stypendiów. Kandydaci na studia będą mogli dowiedzieć się, jakie dokumenty są wymagane przy składaniu aplikacji, jakie są warunki studiowania na kampusie i jakie stypendia oferują poszczególne uczelnie.

Dodatkową zachętą do wybrania polskich uczelni wyższych mogą być stypendia Programu dla Polonii im. Generała Władysława Andersa, które przyznaje Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (w skrócie NAWA). Umożliwia on młodzieży polskiego pochodzenia kształcenie na polskich uczelniach w języku polskim. W tym roku na chętnych czekała nowość – w tegorocznym naborze grupa uprawnionych wnioskodawców została poszerzona. Teraz ubiegać się o udział w programie mogą także młodzi ludzie, którzy posiadają polskie obywatelstwo oraz obywatelstwo innego kraju, a które odbywały cały okres kształcenia na poziomie szkoły średniej oraz studiów I stopnia poza granicami Polski. Zmiany – zgodne z postulatami środowiska akademickiego i środowisk polonijnych – miały dać szansę jak najszerszej grupie młodych ludzi, którzy mają polskie korzenie, na studia w ojczyźnie przodków.

„Program im. gen. Władysława Andersa to szansa dla młodych ludzi z całego świata do poznania kraju swoich przodków, jego historii, kultury oraz języka. Budowanie tożsamości narodowej połączone jest z zachętą do odkrywania pasji, określenia ścieżki rozwoju zawodowego oraz prezentowania piękna nauki. W przyszłości nasi stypendyści będą nie tylko ambasadorami NAWA, ale przede wszystkim będą promować pozytywny wizerunek polskiego szkolnictwa wyższego za granicą” – mówi dr Dawid Kostecki, dyrektor Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.

Targi Polskich Uczelni w Nowym Jorku są organizowane przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej, Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Nowym Jorku oraz Centralę Polskich Szkół Dokształcających w Ameryce.

 

Program wydarzenia:

Sobota, 22 października

16.00 – oficjalne otwarcie targów

20.00 – zamknięcie targów

Niedziela, 23 października

10.00 – rozpoczęcie targów

20.00 – zamknięcie targów