Studia w Polsce

Dlaczego warto studiować w Polsce – 5 POWODÓW

https://study.gov.pl/pl/dlaczego-warto-studiowa-w-polsce-5-powod-w

 

Każda osoba posiadająca polskie obywatelstwo studiuje w Polsce po polsku bez ponoszenia opłat. W przypadku wybrania kierunku wykładanego w języku angielskim, studia są płatne, ale polskie uczelnie oferują wysokiej jakości studia w bardzo atrakcyjnej cenie. Rok studiów medycznych kosztuje około 14.000 USD, stomatologii 15.000 USD, biotechnologii 4000 USD a informatyki 3000 USD. Koszty utrzymania w Polsce są nadal dużo niższe, a dyplomy uczelni z Polski – jako kraju członkowskiego Unii Europejskiej – są wysoko cenione w innych krajach. Studiowanie w Polsce to dobra inwestycja w przyszłość.

Dodatkowym atutem jest możliwość aplikowania do udziału w europejskim programie Erasmus+. Większość uczelni ma podpisane umowy wymiany międzynarodowej, które pozwalają na zdobycie stypendium oraz wyjazd do innego kraju. Jeden semestr lub cały rok zajęć na uczelniach w Berlinie, Amsterdamie, Rzymie albo Barcelonie to wyjątkowa okazja nie tylko do zdobycia wiedzy, ale także doświadczenia międzynarodowego oraz poznania nowych przyjaciół z całego świata.

Polskie uczelnie przygotowały pełną informację na temat oferowanych kierunków i stypendiów. Kandydaci na studia będą mogli dowiedzieć się, jakie dokumenty są wymagane przy składaniu aplikacji, jakie są warunki studiowania na kampusie i jakie stypendia oferują poszczególne uczelnie.

Dodatkową zachętą do wybrania polskich uczelni wyższych mogą być stypendia Programu dla Polonii im. Generała Władysława Andersa, które przyznaje Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (w skrócie NAWA). Umożliwia on młodzieży polskiego pochodzenia kształcenie na polskich uczelniach w języku polskim. W tym roku na chętnych czekała nowość – w tegorocznym naborze grupa uprawnionych wnioskodawców została poszerzona. Teraz ubiegać się o udział w programie mogą także młodzi ludzie, którzy posiadają polskie obywatelstwo oraz obywatelstwo innego kraju, a które odbywały cały okres kształcenia na poziomie szkoły średniej oraz studiów I stopnia poza granicami Polski. Zmiany – zgodne z postulatami środowiska akademickiego i środowisk polonijnych – miały dać szansę jak najszerszej grupie młodych ludzi, którzy mają polskie korzenie, na studia w ojczyźnie przodków.

„Program im. gen. Władysława Andersa to szansa dla młodych ludzi z całego świata do poznania kraju swoich przodków, jego historii, kultury oraz języka. Budowanie tożsamości narodowej połączone jest z zachętą do odkrywania pasji, określenia ścieżki rozwoju zawodowego oraz prezentowania piękna nauki. W przyszłości nasi stypendyści będą nie tylko ambasadorami NAWA, ale przede wszystkim będą promować pozytywny wizerunek polskiego szkolnictwa wyższego za granicą” – mówi dr Dawid Kostecki, dyrektor Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.

Program stypendialny im. Gen. Władysława Andersa – Polska w USA – Portal Gov.pl (www.gov.pl)

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej – Stypendia dla studentów z polski i zagranicy, programy i wymiany naukowe – NAWA

https://www.kul.pl/nabor-do-studium-kul-dla-polonii-i-polakow-za-granica,art_99679.html