O Szkole

Polska Szkoła Ogniwo, Morrisville, PA.

Szkoła, w formie organizacji non –profit, prowadzi działalność edukacyjną i  wychowawczą dzieci i młodzieży. Choć nauczanie języka polskiego, polskiej historii i geografii jest podstawową działalnością, to poprzez  zróżnicowane formy aktywności –  wspólne zabawy, występy i akademie przygotowane przez uczniów, spotkania z interesującymi ludźmi, teatr, kino, literaturę i poezję polską, wycieczki, chcemy stać się centrum kreowania i realizacji inicjatyw,  które przybliżą naszym dzieciom Polskę umacniając jednocześnie poczucie przynależności do polskiej społeczności  zarówno w dzieciach, jak i rodzicach.

Środki materialne, niezbędne do wypełniania statutowych zadań szkoły  i realizacji, w miarę możliwości, naszych planów, pochodzą głównie z opłat za szkołę wnoszonych przez rodziców.  Organizujemy też imprezy (pikniki, bale) z których dochód pomaga pokryć wydatki szkoły – wynajem lokalu, ubezpieczenia, płace nauczycieli.

Rodzice ponad stu uczniów zaufali nam i poświecają czas swoich dzieci i  swój przywożąc je do szkoły na sobotnie przedpołudnia.

PROGRAM

KADRA PEDAGOGICZNA

ZARZAD

LOKALIZACJA SZKOŁY

 

Adres Szkoły:

752 Big Oak Road
Morrisville, PA 19067

Adres Korespondencyjny:

274 Aspen Rd
Yardley, PA 19067

Leave a Reply

Name
Email
Website