IV edycja Konkursu Recytatorskiego „Słowem–Polska”

Ruszyła IV edycja Konkursu Recytatorskiego „Słowem–Polska”, skierowanego do uczniów szkół polonijnych i polskich za granicą.

O statuetkę Małżonki Prezydenta mogą ubiegać się młodzi rodacy, uczący się języka polskiego poza granicami kraju.

Celem konkursu jest upowszechnianie kultury żywego słowa wśród dzieci i młodzieży mieszkających za granicą oraz kształtowanie w nich wrażliwości na piękno języka polskiego, a także wzmacnianie poczucia tożsamości narodowej wśród Polaków poza granicami kraju.

Uczniowie, swój talent recytatorski, mogą prezentować w formie wideo, w ramach trzech grup wiekowych: 7–9 lat, 10–13 lat i 14–19 lat.

Wśród autorów tegorocznej edycji znaleźli się: Jan Kochanowski, Juliusz Słowacki, Julian Tuwim, Konstanty Ildefons Gałczyński.

Konkurs trwa od marca do października 2024 roku. Składa się z czterech etapów eliminacji: szkolny, krajowy i kontynentalny. Konkurs zakończy się finałem, w którym wyłonieni zostaną laureaci w każdej z kategorii wiekowych.

Szczegółowe informacje na temat warunków uczestnictwa oraz zasad przeprowadzenia Konkursu, znajdują się w Regulaminie.

REGULAMIN IV EDYCJI KONKURSU RECYTATORSKIEGO SLOWEM-POLSKA

§ 3.
Zasady uczestnictwa w Konkursie
1. Uczestnikami Konkursu mogą być uczniowie szkół sobotnio-niedzielnych, organizacji
prowadzących nauczanie języka polskiego za granicą, szkół polskich przy:
przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach
wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej, szkół im. KEN w Ośrodku Rozwoju Polskiej
Edukacji za Granicą, sekcji polskich, szkół europejskich, szkół polonijnych na całym
świecie oraz szkół uczących języka polskiego i funkcjonujących w systemach oświaty
innych państw (zwanych dalej także ,,szkołami”) z trzech grup wiekowych:
1) uczniowie w wieku 7-9 lat,
2) uczniowie w wieku 10-13 lat,
3) uczniowie w wieku 14-19 lat.
2. Uczeń przygotowuje nagranie recytacji wiersza w języku polskim, w formie wideo.
Pierwsze nagranie na etapie szkolnym, drugie na etapie kontynentalnym, trzecie
w przypadku dostania się do Finału. Na każdym z tych etapów uczniowie prezentują
inny wiersz.
3. Uczeń recytuje wyłącznie wiersze następujących autorów:
1) Jana Kochanowskiego,
2) Juliusza Słowackiego,
3) Juliana Tuwima,
4) Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego.
4. Nagranie w formie wideo zawiera wyłącznie recytację wybranego utworu – bez oprawy
muzycznej czy graficznej. Nagranie nie może trwać dłużej niż 2 minuty 30 sekund.
Nagrania dłuższe niż 2 minuty 30 sekund oraz nagrania zawierające błędy techniczne
(m.in. brak dźwięku, brak obrazu) nie będą podlegać ocenie.

5. Nagrania wideo powinny zostać przesłane z wykorzystaniem platformy do przesyłania
plików ,,WeTransfer” (www.wetransfer.com). Plik z nagraniem powinien zostać
podpisany imieniem i nazwiskiem ucznia oraz tytułem prezentowanego utworu.

 

UWAGA, UCZNIOWIE ZAINTERESOWANI UDZIALEM W KONKURSIE!

PROSZE ZAPOZNAC SIE Z REGULAMINEM I WYSLAC NAGRANIA WIERSZY (etap 1) DO KONCA DNIA 5/4/24 na emaila szkoły ">

2 edycja szkolnego konkursu recytatorskiego – 4/20/24

Zapraszamy serdecznie rodziców dzieci, które biorą udział w konkursie, do wsparcia swoich pociech.

Data: 20 kwietnia

Godzina: 10:00-13:00

Miejsce: aula szkolna

Klasa 2LO zaprasza wszystkich miłośników poezji i sztuki słowa do udziału w szkolnym konkursie recytatorskim! To doskonała okazja do zaprezentowania swoich talentów i podzielenia się pasją z innymi.

Konkurs  pod hasłem  zaczerpniętym z poezji Adama Mickiewicza:

„Miej serce i patrzaj w serce”.

Data: 20 kwietnia

Godzina: 10:00-13:00

Miejsce: aula szkolna

Kategorie wiekowe:

1. Przedszkole, zerówka
2. Klasy 1 – 2
3. Klasy 3 – 4
4. Klasy 5 – 6
5. Klasy 7 – LO

Nagrody: Nagrody za zajęcie pierwszych trzech miejsc w każdej z grup wiekowych

Dodatkowe Nagrody: Każdy uczestnik otrzyma certyfikat udziału za odwagę i talent!

Zgłoszenia: Zgłoszenia przyjmowane są u nauczycieli w klasach do 6 kwietnia. Zgłoszenie musi zawierać: imię i nazwisko, klasę, autora i tytuł utworu.

W danej grupie wiekowej nie przewidujemy możliwości wielokrotnej prezentacji tego samego wiersza (np. klasy 1-2 będą mogły zaprezentować tylko jeden raz „Abecedało”).

Regulamin: Pełen regulamin konkursu w załączeniu

Konkurs recytatorski 2024

ZAPRASZAMY!