XXIII Międzynarodowy Konkurs Literackiej Twórczości Dzieci i Młodzieży imienia Wandy Chotomskiej

 

Zapraszamy dzieci i młodzież do udziału w  trzydziestej trzeciej edycji – Międzynarodowego  Konkursu Literackiej Twórczości Dzieci i Młodzieży im. Wandy Chotomskiej.

 

Regulamin konkursu:

 

 1. W konkursie mogą brać udział uczniowie szkół podstawowych i średnich.
 2. Tematyka wierszy i opowiadań  jest dowolna.
 3. Prace konkursowe należy nadsyłać do 26 lutego 2017 r. na e-mail:   
 4. Dla pełnego obiektywizmu oceny w kategorii poezji – każdy autor proszony jest  
  o nadesłanie kilku wierszy.
 5. Wiersze i opowiadania powinny być przesłane w wersji elektronicznej podpisane następująco: imię i nazwisko autora, klasa, szkoła, miejscowość; imię i nazwisko prowadzącego nauczyciela.
 6. Nadesłane teksty konkursowe nie mogą być wcześniej publikowane. 
 7. Jest możliwość przysyłania przez dzieci i młodzież polonijną utworów literackich w języku angielskim.
 8. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do końca kwietnia 2017 r.
 9. Prace oceniane będą w kategoriach:

Wiersze

uczniowie klas I-IV, uczniowie klas V-VI i uczniowie klas starszych;

Opowiadania

  uczniowie klas I-IV, uczniowie klas V-VI, uczniowie klas starszych.

 1. W skład Komisji Konkursowej wchodzą: Wanda Chotomska, jako przewodnicząca; poeci, prozaicy i dziennikarze; pracownicy naukowi Uniwersytetu Warszawskiego i Akademii Pomorskiej w Słupsku oraz nauczyciele poloniści.
 2. Wyróżnione wiersze i opowiadania będą opublikowane w kolejnej książce podsumowującej konkursu, a także w prasie.
 3. Wręczenie nagród nastąpi podczas uroczystego spotkania młodych twórców w Konsulacie Generalnym RP w Nowym Jorku i zaplanowane jest na październik 2017 r. Dokładna data, nazwiska przyszłorocznych Gości podane zostaną w terminie późniejszym.
 4. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Centrali Polskich Szkół

Leave a Reply

Name
Email
Website