Spektakl Polskiego Instytutu Teatralnego z Nowego Jorku “Pchla Szachrajka” w szkole “Ogniwo” 11/3/18

Spektakl Polskiego Instytutu Teatralnego z Nowego Jorku “Pchla Szachrajka” w szkole “Ogniwo”

11/3/18 godzina 12PM

Pchła próbuje swoich “podłych” sztuczek w różnych sytuacjach. Dają się na nie nabrać wszyscy. Ale, ….do pewnego momentu! Czy Pchła za swoje kombinacje zostanie ukarana??? Czy za swe “gałgaństwa” pójdzie do więzienia? Odpowiedź znajdziecie w spektaklu przedstawionym przez Polski Instytut Teatralny z Nowego Jorku.

Wystąpią aktorzy Polskiego Instytutu Teatralnego z Nowego Jorku: Anna Podola, Justyna Kostek, Izabella Laskowska

Spektakl dla dzieci i dorosłych.

Dzieci wstęp wolny; dorośli $5.

Zapraszamy!!!!

Polish theatre institute from New York ” The Cheating Flea” at “Ogniwo”.

11/3/18 12 pm

Flea tries his “Despicable” tricks in different situations. They all fall for it. But…. to a certain point! Will the flea for his combinations be punished??? or will he go to prison. You will find the answer in the spectacle presented by the polish theater institute from New York.

There will be actors of the polish theatre institute from New York: Anna Podolak,Justyna Kostek, Izabella Laskowska

Children Free entry; adults $ 5.

 

Leave a Reply

Name
Email
Website