Przystanek Historia 10/21/17

Przystanek Historia to zaplanowany cykl spotkań historycznych z edukatorami i archiwistami IPN, które będą odbywać się kilka razy w rok.
Tematem październikowego Przystanku Historia jest postać Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki: „O życiu i kapłaństwie Bł. ks. Jerzego Popiełuszki”.

Serdecznie zapraszamy na przystanek z historią do Druch Studio Gallery na spotkanie z pracownikami z Insytutu Pamieci Narodowej o życiu ks. Jerzego Popieluszki w sobotę 10/21 o godzinie 18:30.

Podczas II edycji Przystanku Historia edukatorzy IPN odwiedzą również i przeprowadzą zajęcia z naszymi uczniami w sobotę 10/21/17.
Temat warsztatów: „Kształtowanie postaw patriotycznych wśród dzieci i młodzieży szkół polonijnych. Polskie symbole narodowe. Spotkanie z historią i edukacją”.

 

Leave a Reply

Name
Email
Website