NAGRODY STYPENDIALNE

Dnia, 28 kwietnia 2019r. w Trenton Country Club, NJ po raz 73 odbyła się uroczysta gala wręczenia nagród stypendialnych.
Organizatorem tej uroczystości była polonijna organizacja Polish Arts Club of Trenton, która w celu zachęcenia nastolatków do podejmowania studiów wyższych oferuje program stypendialny dla studentów polskiego pochodzenia. Aplikanci, oprócz udokumentowania polskich korzeni muszą spełnić jeszcze pakiet warunków. To znaczy: wypełnić formularz zgłoszeniowy, przedstawić zaświadczenie uczęszczania do ostatniej klasy szkoły średniej, napisać esej albo odpowiedzieć ustnie na określone pytania, przedstawić osiągnięcia akademickie i zaangażowanie w polonijne środowisko lub wykazać trudną sytuację materialną.
W tym roku w gronie szczęśliwców znaleźli się nasi trzej ubiegłoroczni absolwenci szkoły średniej: Karolina Zawadzka, Weronika Tymińska i Dominik Zarzycki oraz wcześniejsza absolwentka naszej szkoły podstawowej Izabela Muś. Laureaci stypendium otrzymali dyplomy, certyfikaty oraz czeki na 1500 dolarów każdy.
Serdecznie im gratulujemy i gorąco zachęcamy wszystkich uczniów do korzystania z różnych programów organizacji polonijnych lub instytucji amerykańskich, które są pomocne w pokryciu wydatków na naukę, bo jak wiadomo koszty studiowania w Stanach Zjednoczonych są bardzo wysokie.
Opr.A.D

Leave a Reply

Name
Email
Website