Międzynarodowy Konkurs Literacki 2021/22

Jak przesłać pracę konkursową?

Zgłoszenia do konkursu i prace literackie przyjmujemy wyłącznie drogą elektroniczną.

1. Aby wysłać pracę, trzeba wypełnić formularz Google, do którego, w ostatnim kroku, należy dołączyć pracę.

2. Pracę (prozę/wiersz) trzeba odpowiednio przygotować, wykorzystując załącznik do formularza:

– dokument z pracą, zapisany na komputerze (lub innym nośniku), należy otworzyć, skopiować jego treść i wkleić ją w wyznaczone miejsce w załączniku,

– w załączniku należy podać też dane uczestnika (w przeznaczonej do tego tabeli),

– zapisać całość wg wzoru podanego w punkcie 2 instrukcji (nad tabelą w załączniku),

– załącznik w formacie pliku Word należy wgrać do formularza zgodnie z instrukcjami w nim zawartymi.

Informujemy, że nie ma żadnych ograniczeń, które uniemożliwiałyby otwarcie formularza lub pobranie załącznika.

Prosimy o kontaktowanie się z nami pod wskazanym w ostatnim punkcie regulaminu adresem mailowym: 

 

https://cloud8q.edupage.org/cloud?z%3Af6cZbrOPf85%2BTUegf6%2BALJ7ZNpCIuKQpDgYCGmmQx23dam8SrSkcaTofHGXojM4z

https://cloud7q.edupage.org/cloud?z%3AkIK%2FXH0%2BCG8cAyfBhdzEC70gnuge96H%2BkH2DpJGJuRVfvjdhkyb1XIEpcTmiNTtp

https://sp2ustka.edupage.org/text81/

Leave a Reply

Name
Email
Website