Letnie kolonie językowe na Suwalszczyźnie „Na ścieżkach historii”

Fundacja na Rzecz Wspierania i Rozwoju Szkół Polonijnych z Centralą Polskich Szkȯł
Dokształcających w Ameryce (CPSD) oraz Fundacją Uzdrowisko Supraśl zaprasza
uczniów szkół polonijnych należących do CPSD do wzięcia udziału w letnich koloniach
językowych na Suwalszczyźnie „Na ścieżkach historii”.
Kolonie odbędą się w dniach: 1 lipca – 14 lipca 2019 roku dla 27 uczniów w przedziale
wiekowym od 12 do 17 lat. Wypoczynek jest współfinansowany przez Ministerstwo
Edukacji Narodowej w Polsce. Jedynym kosztem, który ponoszoną rodzice, to bilet
lotniczy.

Warunki uczestnictwa w załączonym dokumencie:

Letnie kolonie językowe na Suwalszczyźnie _Na ścieżkach historii_ (2) (3)

 

Zgłoszenia do dnia 25 kwietnia 2019

Leave a Reply

Name
Email
Website