Konkurs “Polonijny Rodzic na 6”

IV edycja – 2021.
Konkurs został zainicjowany przez Komisję Kulturalno – Oświatową
“Szkoła Polska” w Portland w ramach XV Zjazdu Nauczycieli Polonijnych i Komitetów Rodzicielskich w 2018 roku i cieszył się dużą popularnością. W ubiegłym roku pomysłodawcy
konkursu rozszerzyli jego zasięg i zaprosili szkoły polonijne z całego świata do nominowania rodziców.
Tytuł “Polonijny Rodzic na 6” jest specjalnym wyróżnieniem dla wybitnych rodziców szkół polonijnych na całym świecie.
Konkurs “Polonijny Rodzic na 6” ma na celu docenienie roli rodzica w rozwoju szkoły polonijnej oraz podkreślenie jak istotnym i ważnym jest jego zaangażowanie w pracę na rzecz szkoły.
Do konkursu może być nominowany każdy rodzic szkoły polonijnej na świecie, który zaangażowany jest w życie szkoły przez minimum 5 lat.
Rodzic może być nominowany przez nauczycieli, dyrektora szkoły, Komitet Rodzicielski, a zgłaszany przez dyrektora szkoły. O zasadach wyboru rodzica na szczeblu szkolnym decyduje dana szkoła/placówka.

Leave a Reply

Name
Email
Website