Koniec roku szkolnego 2019/2020

Zakończenie roku szkolnego, które odbyło się 30 maja 2020r. to zwieńczenie ośmiu miesięcy ciężkiej pracy uczniów, nauczycieli, rodziców i pracowników administracyjnych. To sygnał do długo wyczekiwanych wakacji i zasłużonego odpoczynku. I tak jak nauczanie zdalne w ostatnich tygodniach, spowodowane przez ogromne zawirowania związane z pandemią, zakończenie zajęć dydaktyczno wychowawczych odbyło się również na komunikatorze zoom.

Wielkie emocje i wzruszenie towarzyszyły licznie zgromadzonej społeczności szkolnej, kiedy p. Dyrektor Monika Zarzycka powitała wszystkich w tym szczególnym dniu i dokonała podsumowania minionego roku szkolnego. Między innymi, w sposób szczególny podziękowała rodzicom, uczniom i nauczycielom za trud i ciężką pracę włożoną w edukację dzieci a także za wyrozumiałość w tych trudnych dla nas chwilach. Głos zabrali również wychowawca klasy 8, p. Ryszard Druch oraz nauczycielka p. Monika Siuda, którzy pogratulowali osiągnieć i wytrwałości uczniom kończącym pierwszy etap edukacji. Z kolei absolwenci przeczytali swoje wypracowania odnośnie najciekawszych wspomnień z okresu nauki w sobotniej szkole.

W tym roku tak jak i w latach ubiegłych odbyło się także przyznanie nagród prestiżowych dla uczniów i nauczycieli za wysokie podejście do obowiązków szkolnych, duże zaangażowanie społeczne i potencjał poznawczy oraz dyplomów za 100% frekwencję.

Kończąc spotkanie, p. Dyrektor życzyła dużo optymizmu oraz zdrowych i bezpiecznych wakacji.

 

Leave a Reply

Name
Email
Website