Konferencja metodyczna „ Z językiem polskim przez świat” 3/12/23

W dniu 03/12/2023 w Konsulacie Generalnym RP w NYC odbyła się, konferencja metodyczna „ Z językiem polskim przez świat”. Organizatorem było Centrum Doskonalenia Nauczycieli przy CPSD, pod patronatem prezes centrali dr Doroty Andraka. Ze względu na swój interesujący harmonogram, jak i prelegentów cieszyła się
ona dużym zainteresowaniem i zgromadziła wielu uczestników. Wśród nich liczną grupę stanowili też nauczyciele z naszej polskiej szkoły „Ogniwo”.
Po oficjalnym rozpoczęciu głos zabrał honorowy gość, pan prof. Jan Miodek, który swoim inauguracyjnym wykładem w wersji ZOOM wprowadził uczestników w temat poprawnej polszczyzny.
Pozostali goście byli przedstawicielami z Polski ds. edukacji za granicą, którzy dzielili się swoimi doświadczeniami, spostrzeżeniami i osiągnięciami w nauce języka polskiego. Wskazywali sposoby wykorzystania fotografii w dydaktyce języka polskiego;
pokazywali też sprawdzone pomysły i gry językowe; jak prosto tworzyć interaktywne materiały, gry i testy; jak proste formy zabaw muzyczno – ruchowych wykorzystywać do nauki naszego języka ojczystego.
Konferencja była wspaniałą lekcją, a jednocześnie zabawą. Wskazała potrzebę doskonalenia i unowocześniania warsztatu metodycznego pracy nauczyciela; wyposażyła nauczycieli w wiedzę i umiejętności, aby lekcje online były atrakcyjne.
Wpłynęła na zawarcie nowych znajomości, a te starsze bardziej zintegrowała.
Opracowała: Ewa Mazanek

 

  

Leave a Reply

Name
Email
Website