Dyżur konsularny Konsulatu Generalnego w Doylestown, 17-18 marca 2017 r.

Dyżur konsularny w Doylestown, 17-18 marca 2017 r.
Konsulat Generalny RP w Nowym Jorku uprzejmie informuje o zbliżającym się dyżurze konsularnym w Doylestown, Pennsylvania.

Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Nowym Jorku uprzejmie informuje, że w dniach
17 marca (piątek) w godzinach od 9.00 do 17.00

18 marca (sobota) w godzinach od 9.00 do 16.00

 

w National Shrine of Our Lady of Czestochowa

654 Ferry Road, Doylestown, PA 18901,

 

odbędzie się dyżur konsularny, podczas którego od zapisanych wcześniej osób będą przyjmowane wnioski o wydanie paszportu oraz wnioski w sprawach prawnych i obywatelskich.

 

Obowiązkowe zapisy na dyżur prowadzone są wyłącznie pod numerem telefonu:

646 237 2123

Osoby posiadające numer PESEL proszone są o podawanie go przy zapisywaniu się na dyżur.

 

Każda z osób ubiegających się o wydanie paszportu musi stawić się osobiście o wyznaczonej godzinie i złożyć jeden poprawnie wypełniony wniosek o wydanie paszportu, lub dwa wnioski w przypadku ubiegania się dodatkowo o paszport tymczasowy. Wnioski i inne formularze będą dostępne na miejscu.

 

Do wniosku należy dołączyć:

 

– dokument poświadczający tożsamość i obywatelstwo polskie (paszport, dowód osobisty lub potwierdzenie obywatelstwa);

– posiadany polski paszport lub jego notarialnie poświadczoną fotokopię;

– w przypadku braku paszportu – oświadczenie o okolicznościach jego utraty;

– polski akt urodzenia;

– polski akt małżeństwa (dotyczy obywateli polskich, którzy zmienili nazwisko na skutek zawarcia związku małżeńskiego);

– wniosek o nadanie numeru PESEL (dotyczy osób, które go nie posiadają),

– jedną aktualną fotografię (wykonaną w ciągu ostatnich 6 miesięcy) na jednolitym jasnym tle, o wymiarach 3,5 x 4,5cm, pokazującą wyraźnie oczy i twarz z obu stron (dwie fotografie w przypadku ubiegania się o paszport 10 letni oraz tymczasowy),

– dokument uprawniający do opłaty ulgowej (legitymacja szkolna, studencka, emeryta).

 

W przypadku ubiegania się przez rodziców o paszport dla dziecka:

konieczna jest obecność dziecka (powyżej 5 roku życia) oraz obydwojga rodziców (z ważnymi paszportami polskimi), w celu złożenia przez nich podpisów na wniosku o wydanie dziecku paszportu. W przypadku nieobecności jednego z rodziców należy przedstawić jego pisemną, notarialnie poświadczoną zgodę na wydanie dziecku paszportu.

 

UWAGA:

Opłata za wydanie paszportu będzie przyjmowana TYLKO w formie money order, cashiers checks lub certified checks wystawionych na ‘Consulate General of Poland in New York’ – gotówka, czeki personalne ani karty płatnicze nie będą przyjmowane!

Opłaty konsularne:

  • wydanie paszportu – 119 USD (opłata ulgowa – 60 USD)
  • wydanie paszportu w zamian za utracony z winy posiadacza – 356 USD
  • wydanie paszportu tymczasowego na czas oczekiwania na paszport – 17 USD
  • wydanie paszportu małoletniemu do 13 roku życia – 38 USD

Opłata za doręczenie paszportu drogą pocztową – 18 USD. W przypadku ubiegania się jednocześnie o paszport i o paszport tymczasowy opłata za dwie przesyłki – 36 USD.

 

Prosimy o doliczanie opłaty za wysyłkę do opłaty za paszport i wystawianie jednego money order na całą sumę (np. 119 + 18 = 137; paszporty dwóch osób wspólnie na ten sam adres: 119 + 119 + 18 = 256, etc.).

Leave a Reply

Name
Email
Website