IV edycja Konkursu Recytatorskiego „Słowem–Polska”

Ruszyła IV edycja Konkursu Recytatorskiego „Słowem–Polska”, skierowanego do uczniów szkół polonijnych i polskich za granicą.

O statuetkę Małżonki Prezydenta mogą ubiegać się młodzi rodacy, uczący się języka polskiego poza granicami kraju.

Celem konkursu jest upowszechnianie kultury żywego słowa wśród dzieci i młodzieży mieszkających za granicą oraz kształtowanie w nich wrażliwości na piękno języka polskiego, a także wzmacnianie poczucia tożsamości narodowej wśród Polaków poza granicami kraju.

Uczniowie, swój talent recytatorski, mogą prezentować w formie wideo, w ramach trzech grup wiekowych: 7–9 lat, 10–13 lat i 14–19 lat.

Wśród autorów tegorocznej edycji znaleźli się: Jan Kochanowski, Juliusz Słowacki, Julian Tuwim, Konstanty Ildefons Gałczyński.

Konkurs trwa od marca do października 2024 roku. Składa się z czterech etapów eliminacji: szkolny, krajowy i kontynentalny. Konkurs zakończy się finałem, w którym wyłonieni zostaną laureaci w każdej z kategorii wiekowych.

Szczegółowe informacje na temat warunków uczestnictwa oraz zasad przeprowadzenia Konkursu, znajdują się w Regulaminie.

REGULAMIN IV EDYCJI KONKURSU RECYTATORSKIEGO SLOWEM-POLSKA

§ 3.
Zasady uczestnictwa w Konkursie
1. Uczestnikami Konkursu mogą być uczniowie szkół sobotnio-niedzielnych, organizacji
prowadzących nauczanie języka polskiego za granicą, szkół polskich przy:
przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach
wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej, szkół im. KEN w Ośrodku Rozwoju Polskiej
Edukacji za Granicą, sekcji polskich, szkół europejskich, szkół polonijnych na całym
świecie oraz szkół uczących języka polskiego i funkcjonujących w systemach oświaty
innych państw (zwanych dalej także ,,szkołami”) z trzech grup wiekowych:
1) uczniowie w wieku 7-9 lat,
2) uczniowie w wieku 10-13 lat,
3) uczniowie w wieku 14-19 lat.
2. Uczeń przygotowuje nagranie recytacji wiersza w języku polskim, w formie wideo.
Pierwsze nagranie na etapie szkolnym, drugie na etapie kontynentalnym, trzecie
w przypadku dostania się do Finału. Na każdym z tych etapów uczniowie prezentują
inny wiersz.
3. Uczeń recytuje wyłącznie wiersze następujących autorów:
1) Jana Kochanowskiego,
2) Juliusza Słowackiego,
3) Juliana Tuwima,
4) Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego.
4. Nagranie w formie wideo zawiera wyłącznie recytację wybranego utworu – bez oprawy
muzycznej czy graficznej. Nagranie nie może trwać dłużej niż 2 minuty 30 sekund.
Nagrania dłuższe niż 2 minuty 30 sekund oraz nagrania zawierające błędy techniczne
(m.in. brak dźwięku, brak obrazu) nie będą podlegać ocenie.

5. Nagrania wideo powinny zostać przesłane z wykorzystaniem platformy do przesyłania
plików ,,WeTransfer” (www.wetransfer.com). Plik z nagraniem powinien zostać
podpisany imieniem i nazwiskiem ucznia oraz tytułem prezentowanego utworu.

 

UWAGA, UCZNIOWIE ZAINTERESOWANI UDZIALEM W KONKURSIE!

PROSZE ZAPOZNAC SIE Z REGULAMINEM I WYSLAC NAGRANIA WIERSZY (etap 1) DO KONCA DNIA 5/4/24 na emaila szkoły ">

II szkolny konkurs recytatorski 4/20/24

W sobotę 4/20/24 odbył się nasz II szkolny konkurs recytatorski pod hasłem zaczerpniętym z poezji Adama Mickiewicza „Miej serce i patrzaj w serce”. Organizatorem konkursu była klasa 2LO z wychowawcą Panem Edim Bando.
W konkursie wzięło udział 40 uczniów z klas 1-3LO a także dzieci z przedszkola i zerówki.
Komisja w składzie:
Pani Barbara Milewski menadżer PSFUC oddział w Trenton
Pani mgr Maria Paździor Marchwiński wiceprezes CPSD
Pani mgr Anna Tracz prezes terenowy na stan PA, NJ
miała trudne zadanie, ponieważ wszyscy uczestnicy konkursu pięknie recytowali przygotowane wiersze.
Wszystkim uczniom serdecznie gratulujemy pięknych występów!
Grupa wiekowa przedszkole-zerówka:
I miejsce: Kinga Woźny (przedszkole)
II miejsce: Aurelia Latos (klasa 0)
III miejsce: Olivier Zborowski (klasa 0)
Wyróżnienie: Anna Woźniczka (klasa 0)
Grupa wiekowa klasy 1-2:
I miejsce: Aleksandra Trzaska (klasa 2) i Alan Jeż (klasa 2)
II miejsce: Ariela Bieniek (klasa 1B)
III miejsce: Olivier Kasprzycki (klasa 1B)
Wyróżnienie: Emilia Zborowska (klasa 1B)
Grupa wiekowa klasy 3-4:
I miejsce: Gabriella Szczęch (klasa 4)
II miejsce: Ella Wingert (klasa 4) i Victoria Kijek (klasa 3)
III miejsce: Iga Chodubska (klasa 4) i Samantha Drężek (klasa 4)
Wyróżnienie: Alek Chodubski (klasa 3)
                       Suzanna Zalewski (klasa 3)
                       Zoe Madoń (klasa 4)
Grupa wiekowa klasy 5-6:
I miejsce: Lilly Szelezak (klasa 6) i Alexandra Zalewski (klasa 6)
II miejsce: Victoria Trzaska (klasa 5)
III miejsce: Jan Krysiak (klasa 5)
Wyróżnienie: Mia Madoń (klasa 6)
Grupa wiekowa klasy 8-LO:
I miejsce: Zuzanna Szymkiewicz (klasa 7)
II miejsce: Aleksander Małecki (LO1)
III miejsce: Oskar Starnawski (klasa 7)
Wyróżnienie: Kornelia Małecka (LO2)
Serdecznie dziękujemy komisji za czas i zaangażowanie w tegoroczym konkursie!
Dziękujemy klasie 2LO i P. Ediemu Bando za przygotowanie i prowadzenie konkursu.
Do zobaczenia za rok!
+4
See insights and ads
Boost post
All reactions:

Centrala Polskich Szkół Dokształcających and 29 others

Stypendium przyznawane przez Centralę Polskiej Szkół Dokształcających w roku szkolnym 2023 /2024

Przypominamy,  ze 30 kwietnia mija termin składania podań na tegoroczne stypendia CPSD

https://www.centralapolskichszkol.org/stypendia-2023

Regulamin i warunki przyznawania stypendium Centrali Polskich Szkół Dokształcających

w roku 2024

Komisja Stypendialna informuje, że 25 marca 2024 rozpoczyna się proces przyjmowania podań
na Stypendium CPSD 2024. Stypendia przyznawane są jednorazowo dla absolwentów
polonijnych liceów (zrzeszonych w CPSD) przed pierwszym rokiem studiów.
Termin składania podań upływa dnia 30 kwietnia 2024.
Warunki otrzymania tegorocznego stypendium:
Napisanie eseju na jeden z poniższych tematów
1. Jakie tradycje są kultywowane w twoim domu i dlaczego warto je przekazywać następnym
pokoleniom?
2. Problemy dzisiejszej młodzieży. Co sprawia ci najwięcej kłopotów, trosk, problemów i
dlaczego?
3. “Kto nie szanuje i nie ceni swej przeszłości, nie jest godzien szacunku teraźniejszości ani
prawa do przyszłości” – to słowa, które wypowiedział wielki Polak – Marszałek Józef
Piłsudski. Jak rozumiesz je dzisiaj?
Długość pracy od 350 do 450 słów, czcionka Times New Roman, rozmiar 12, interlinia 1.5.
Praca musi być napisana w wyznaczonym przedziale słów, w przeciwnym wypadku zostaną
odjęte punkty. Uczeń dołącza esej jako załącznik do elektronicznego podania w formacie pdf.
Eseje muszą być napisane od początku w języku polskim, samodzielnie, bez pomocy
tłumacza internetowego typu Google Translate i bez korzystania z narzędzi sztucznej
inteligencji (np. Chat GPT). Jakiekolwiek źródła dodatkowe (książki, artykuły, internet) muszą
być odpowiednio cytowane (zapożyczenia w cudzyslowiu, z podanym źródłem). Wszystkie
eseje są sprawdzane przez internetowe wykrywacze plagiatu i użycia technologii sztucznej
inteligencji.
Ukończenie liceum i zdanie matury w szkole polonijnej.
Wymagana średnia ocen na świadectwie ukończenia liceum to 4,00, a z matury 3,00.
Skan świadectw powinien być dołączony do elektronicznego podania. W przypadku
tegorocznych maturzystów świadectwa muszą być wysyłane na e-mail:
bezpośrednio po otrzymaniu ich przez ucznia.

Wypełnienie w terminie podania
Podanie uczniowie mogą pobrać ze strony CPSD lub klikając na poniższy link:
https://forms.gle/hiYoxyBZJnQA7EH39
Przed wypełnieniem podania należy przygotować:
Wymagane załączniki do podania
– Esej
– Skan świadectwa z klasy maturalnej szkoły polonijnej wraz z oceną z egzaminu
maturalnego (w przypadku tegorocznych maturzystów świadectwa muszą być dosłane w
trybie natychmiastowym po otrzymaniu ich przez ucznia na e-mail:

– Skan dokumentu potwierdzającego przyjęcie na studia (acceptance letter, w przypadku
studentów transcript z ostatniego semestru studiów)
– Zdjęcie ucznia (najlepiej z wydarzeń polonijnych lub polskiej szkoły, które będzie
wykorzystane w prezentacji)
Dodatkowo punktowane będą (jeżeli uczeń posiada):
– Skany dyplomów z konkursów polonijnych (maks. 5 dyplomów)
– Skany dyplomów Ambasadora RP i/lub dyplomu Prezesa CPSD
– Skany dokumentów potwierdzające zdanie przez ucznia egzaminów z języka polskiego:
LOTE(WLCE), egzaminu certyfikowanego z języka polskiego lub otrzymanie Seal of
Biliteracy/Global Seal of Biliteracy
– Wolontariat w środowisku polonijnym – formularz do wypełnienia w podaniu
Niepunktowane będą:
– Dyplomy wzorowego ucznia i dyplomy za wzorowe i bardzo dobre wyniki w nauce,
frekwencję i zachowanie
Spotkanie z Komisją Stypendialną
Wirtualne spotkania Komisji Stypendialnej z kandydatami na stypendia planowane są w dn.
5-7 czerwca 2024 w godzinach wieczornych. Zakwalifikowani kandydaci do rozmowy z Komisją
Stypendialną będą powiadamiani o spotkaniach przez e-mail.
Tegoroczna uroczystość rozdania stypendiów odbędzie się 13 czerwca 2024.

Konkurs na Rodzica Roku 2023/24- etap klasowy rozstrzygnięty

Szanowni Państwo,

23 marca- Organizatorzy, zgodnie z Regulaminem, policzyli głosy.

Rodzicem Klasy w roku szkolnym 2023/2024 zostali:

Przedszkole- Procak Damian

Klasa 0 – Dziublinska Ewa

Klasa 0a – Sierzputowska Jamie

Klasa 1a-  Patan Barbara

Klasa 1b-  Wojciechowski Ewa

Klasa 2-    Kordek Marta

Klasa 3-    Patan Barbara

Klasa 4-    Kordek Marta

Klasa 5-   Trzaska Marcin

Klasa 6-   Madoń Dorota

Klasa 7-   Zajkowska Dorota

Klasa 8-   Gradziel Beata

Klasa 1 LO – nie brała udziału

Klasa 2 LO- Małecka Iwona

Klasa 3 LO- Pomin Katarzyna

                                 

GRATULUJEMY !!!

 

Zgodnie z Regulaminem do II etapu przeszli:

 

1. Patan Barbara

2. Kordek Marta

3. Trzaska Marcin

4. Madon Dorota

5. Jaworska Dorota

6. Gradziel Beata

7. Małecka Iwona

8. Pomin Katarzyna

 

Komisja konkursowa:

Monika Zarzycka

Małgorzata Modzelewska

Alicja Malczyk