Bal „Absolwentów 2022”

Bal „Absolwentów 2022” odbył się 20 maja w sali „Ambassador”w Trenton, gdzie klasa ósma i 11 Liceum uczciła zakończenie nauki w Polskiej Szkole „Ogniwo” Morrisville w Pensylwanii.
Bal rozpoczął się uroczystym tańcem „Polonez”, w którym wzięli udział uczniowie, rodzice i nauczyciele.
Uroczystego otwarcia balu dokonała pani dyrektor szkoły Monika Zarzycka witając przybyłych na tę uroczystość oraz czytając przemówienie do Absolwentów. Honorowym gościem była pani wiceprezes Centrali Polskich Szkół Dokształcających w Nowym Jorku – pani Anna Tracz, która w bardzo miłych słowach pogratulowała naszym uczniom i wyraziła dla nich swoje uznanie.
Wraz z panią dyrektor wręczyły naszym Absolwentom dyplomy i nagrody Ambasadora, stypendia i nagrody pieniężne: dyrektora i z Banku Polish & Slavic Federal Credit Union oraz nagrody książkowe, dyplomy wzorowego ucznia i listy pochwalne dla rodziców.
Następnie głos zabrała wychowawczyni Bożena Mocek, która gratulowała uczniom ich wielkiego sukcesu, jaki odnieśli podczas egzaminu maturalnego. Podkreśliła też wielkie zaangażowanie rodziców w życie szkoły i wspaniałą współpracę z nimi przez okres 5 lat.
Wyraziła też słowa uznania dla nich z osiągniętych wyników, gratulacje i życzenia dalszej wytrwałości w dążeniu do celu, cytując słowa naszego słynnego poety Adama Mickiewicza: „Tam sięgaj, gdzie wzrok nie sięga, łam, czego rozum nie złamie…”
Aby wyrazić wdzięczność dla swoich rodziców, którzy przez 12 lat przywozili ich do sobotniej polskiej szkoły, dzięki czemu uczniowie nauczyli się języka polskiego i zdobyli ogromny zasób wiedzy o polskiej literaturze, historii i geografii, uczniowie odczytali wiersz Feliksa Konarskiego – „ Polskie dziecko”, który wzruszył wszystkich do łez i podkreślił słuszność decyzji chodzenia do polskiej szkoły i zdobywania umiejętności posługiwania się tym językiem.
Z kolei uczniowie klasy 8 zwierzali się ze swoich wspomnień z polskiej szkoły, przeżytych na przestrzeni 8 lat.
Wychowawca Ryszard Druch wygłosił swoje pożegnalne przemówienie do uczniów i wręczył im świadectwa, dyplomy i nagrody pieniężne.
Na zakończenie części oficjalnej wystąpili rodzice- reprezentantki klasy 8 – pani Marta Baczewska i pani Aneta Papież oraz reprezentantka 11 klasy Liceum – pani Marta Mondrzik, które w bardzo pięknych słowach wyraziły swoje podziękowania dla nauczycieli, pani dyrektor i całej szkoły, złożyły kwiaty i prezenty dla wychowawców. Na koniec swoje przemówienie pożegnalne wygłosił też uczeń klasy 11 Liceum – Sebastian Drężek, który w pięknych słowach złożył podziękowania nauczycielom, którzy go uczyli i pani dyrektor.
Po części oficjalnej wszyscy bawili się wspaniale przy suto zastawionych stołach i pięknej muzyce, która przygrywała do tańca.
Całość ceremonii dopełnił piękny tort, na którym znajdowały się imiona Absolwentów i którego symbolicznego pokrojenia dokonała pani dyrektor i który smakował wyśmienicie.
opr. BM

Leave a Reply

Name
Email
Website