178. SALON ARTYSTYCZNY “Stulecie Niepodległej, Biało-Czerwonej”

Druch Studio Gallery zaprasza na

178. SALON ARTYSTYCZNY “Stulecie Niepodległej, Biało-Czerwonej”, który

odbędzie się w niedzielę 11 listopada 2018 r. o 17:00 w Druch Studio Gallery

przy 920 Brunswick Avenue w Trenton, NJ.

W programie: prelekcja red. ANDRZEJA J. DĄBROWSKIEGO z Instytutu Józefa

Piłsudskiego w Nowym Jorku i okolicznościowy program Kabaretu “ODLOT”…

Leave a Reply

Name
Email
Website