WARSZTATY METODYCZNO/ TEATRALNE “POWRÓT DO KORZENI” 11/23/19

23 listopada w naszej szkole odbędą się metodyczno/teatralne warsztaty “POWRÓT DO KORZENI” dla zainteresowanych uczniów (klasy 4-LO), nauczycieli naszej szkoły.

Uczestnicy szkolenia zostaną wyposażeni w umiejętności przekazywania wiedzy na temat m.in. języka, kultury i historii Polski za pomocą technik teatralnych, dramaturgicznych i dramowych, 

Każdy warsztat zakończy się mini pokazem teatralnym.

Tematem przewodnim pokazu przygotowanego w ramach szkolenia jest “Dzieciństwo moich rodziców”. To bezpośrednie nawiązanie do wspomnień związanych z dorastaniem w Polsce, czyli do czasów bez zdobyczy współczesnej techniki takich jak internet, telewizja itd. Wtedy głównym narzędzie do zabawy i komunikacji międzyludzkiej była wyobraźnia. Dzieciństwo moich rodziców to zabawy na trzepaku i na boisku, wcielanie się w role bohaterów literackich i serialowych z tamtych lat, alegoryczne użycie przedmiotów dnia codziennego, które dzięki wyobraźni zmieniały się w magiczne rekwizyty.  Dzięki szkoleniu nauczyciele zdobędą wiedzę na temat rozbudzania pasji i kreatywności swoich podopiecznych, co w połączeniu z emocjonalną podróżą w głąb historii Polski, do dzieciństwa swoich rodziców, stanie się fundamentem w budowaniu tożsamości kulturowej i narodowej Polaków i Polonii mieszkających w Stanach Zjednoczonych.  Powrót do kraju lat dziecinnych to również lekcja walki z wszechobecnym konsumpcjonizmem, przeciwstawianie się pogoni za pieniądzem i coraz to nowymi dobrami oraz zwrócenie uwagi na podstawowe wartości, takie jak szacunek, miłość, przyjaźń, dobro, ojczyzna, godność.  

ZAPRASZAMY SERDECZNIE RODZICOW NA KROTKI SPEKTAKL ZARAZ PO WARSZTATACH (GODZINA 12:40, AULA SZKOLNA).

Leave a Reply

Name
Email
Website