Klasa 1A

Wychowawczyni: Ewa Mazanek 

e-mail: 

tel: 646-932-1508 

RADA RODZICOW

Karolina Kopyto 

Barbara Patan 

Sylwia Szlezak 


Wiedza jest jedyną rzeczą, która wzbogaca 

i której nie można nikomu odebrać.” 

Ignacy Jan Paderewski

Serdecznie witam Państwa oraz Uczniów w nowym roku szkolnym. 

Drodzy Uczniowie, niech rozpoczynający się rok szkolny będzie pełen radości, zabawy, nowych życzliwych przyjaciół i fascynujących przeżyć z nauką. Życzę Wam samych najlepszych ocen. 

Szanowni Rodzice, dziękuje Wam za zaufanie. Jestem otwarta na współpracę i obopólną pomoc. Liczę na Was. 

Życzę Wam pełnego sukcesów, udanego i radosnego roku szkolnego. 


Lekcja 31 (11.V.24)
Temat: Zegnamy cię szkoło. Hurra!!! – zbliżają się wakacje. List.
 
Praca domowa
Naucz się czytać „WKACYJNE RADY NASZEJ PANI” str.100
Ćw. 2 str. 117
Ćw. 4 str. 118
Przepisz do zeszytu pierwsza zwrotkę wiersza „Zegnamy cię szkoło”.
Chętni uczniowie otrzymali wakacyjny papier listowy i zadeklarowali się napisać wakacyjne pozdrowienia.

Lekcja: 30 (4.V.24)
Temat: Ja i moja rodzina. Dzień Rodziców.
Praca domowa
Ćw. 2 str. 114  -115
Ćw. 5 str. 116
Naucz się pięknie czytać str. 96
Naucz się dobrze pisać wyrazy (6) znajdujące się w prawym, górnym rogu str. 96

Lekcja: 29 (27.IV.24)
Temat: Urządzenia używane w budownictwie. Poznanie dwuznaków „dzi – dź”.
Praca domowa
1. Proszę każdego dnia utrwalać wiersz i piosenkę na sobotnią uroczystość.
2. Dokończyć ćwiczenia związane z tematem lekcji.
3. Ćw. 1, 2, str. 105
4. Czytanka do nauki str.92 (Dla chętnych uczniów dodatkowo tekst str.93)

Lekcja 28 (20.IV.24)

Temat: Lekcja z dzwonkiem, dżemem i dżdżownicami. Dwuznaki “dz – dż”, jako jedna głoska, a dwie litery.

Praca domowa

Popraw dyktando i dyktanda zalegle i zwróć zeszyt w sobotę 27.IV.24

Ćw. 2 str. 99

Ćw. 2 str. 101

Z czytanki s. 88 wypisz 2 wyrazy z „dz” i 2 z „dż”

– dowolnym kolorem zaznacz w nich dwuznaki,

– pionową kreską podziel na sylaby,

– określ liczbę głosek,

– określ liczbę liter (tak, jak robiliśmy to ostatnio).

Naucz się czytać wyrazów z ramki str.87, a dla chętnych str. 88- 89


Lekcja: 27 (13.IV.24)

Temat: Kim chcę zostać w przyszłości – przewodnik po wybranych zawodach.  

        Uzupełnianie zdań czasownikiem i rzeczownikiem.

Praca domowa

Naucz się pięknie czytać – str.85

W tym tygodniu nie zadaję pisemnej pracy domowej.

Proszę poświęcić czas na naukę wiersza i piosenki na szkolny apel “Dzień Mamy i taty.


Lekcja: 26 (6.IV.24)

Temat: Polskie rzeki – Wisła i Odra. Poznajemy dwuznak „rz”.

Praca domowa

 1. Ćw. 1, 2, 3 str.97
 2. Czytanka str.84, a dla chętnych i str.85
 3. Proszę o naukę wierszyków i piosenki na majowy, uroczysty apel oraz ćwiczenia na dyktando. Dlatego też, gorąco Was proszę o pomoc i dopilnowanie o wykonanie ćwiczeń, których w większości nie wykonaliśmy z tego względu, ale chciałam dostarczyć uczniom wrażeń i zachęcić w przyszłości do udziału w rożnych występach.
Ćw. 3 str. 89 – będzie zalegle dyktandoProszę o przyniesienie zeszytów do dyktand.


Lekcja: 25 (23.III.24)

Temat: Nadejście wiosny a Święta Wielkanocne: tradycje i obrzędy.

Dziękuję Państwu za wspaniale przygotowanie i zorganizowanie zbierania jajeczek, a Uczniom i Państwu za życzenia.

Drodzy Rodzice życzę:

Aby te Święta przyniosły Wam wewnętrzny spokój oraz siłę do pokonywania życiowych trudności.

Praca domowa

Naucz się czytać wyrazów z ramki, str. 79

Cw.1,2,3,4 str.93 (ćwiczenia elementarzowe)

W wierszu „Wielkanocny Koszyczek” zaznacz:

– czerwonym kolorem – samogłoski,

– niebieskim kolorem (pionową kreską) – sylaby.

Lekcja 24 (16.III.24)

Temat: Jesteśmy dumni, bo uczymy się dwóch języków. Przedwiośnie. Poznanie głoski i litery sz, cz, jako jednej głoski składającej się z dwóch liter.

Praca domowa

Dokończyć ćwiczenia dotyczące tematu.

Ćw. 3 str. 89 – proszę przepisz do zeszytu.

Proszę nauczy się czytać wyrazów z ramki elementarza str. 75.

W sobotę uczniowie będą mieli okazję zbierać wielkanocne jajeczka. Bardzo proszę o przyniesienie koszyków bądź torebek.

 

 


Lekcja 23 (9.III.24)

Temat: „U babci Zosi” – utrwalenie spółgłosek miękkich ś-si, ć-ci, ń-ni, ź-zi. Przekształcanie liczby pojedyńczej w liczbę mnogą. Konkurs “BO LUBIE JEZYK POLSKI.”

Praca domowa

Ćw. 5 str. 84

Ćw. 1, 2 str. 85

Proszę nauczyć się czytać str. 72 – 73

Będziemy mieli zapowiadane, dyktando – ćw. 5 str.81


Lekcja: 21 (24.II.24)

Temat: F. Chopin – Polak znany na całym świecie.

Praca domowa

1. Uzupełnij zaległe ćwiczenia.

2. Doskonal technikę czytania ostatniej czytanki.

3. Popraw dyktando.

4. Wykonaj jedną z prac plastycznych z załącznika.


Lekcja: 20 (17.II.24)

Temat: Przedwiośnie. Poznanie spółgłosek miękkich „ś, ć”.

Praca domowa

Ćw. 1, 2, 3, str. 77

Ćw. 5 str.76 – po uzupełnieniu w ćwiczeniach, przepisz do zeszytu

Naucz się pięknie czytać str.69

Karty pracy – wytnij wyrazy i przyklej w odpowiednich kolumnach:

– rozpoczynające się literą „ś” – w pierwszej kolumnie,

– zawierające literę „ś” w środku – w środkowej kolumnie,

– „ś” na końcu wyrazu – w trzeciej kolumnie.


Lekcja 19 (10.II.23)                    

Temat: Klasowe Walentynki. Spółgłoski miękkie w sylabach otwartych.

Zabawy w uzupełnianiu wyrazów, zdań i rozwiązywaniu rebusów – pamiętając, że każda taka spółgłoska miękka to: jeden dźwięk, ale dwie litery.

Praca domowa

Popraw dyktando.

Ćw. 1, 4 str.73

Ćw. 3 str.71 – uzupełnioną w ćwiczeniach część 2 –gą – przepisz do zeszytu pismem pisanym, prawidłowo łącząc litery.

Czytanie str. 65. Zalecam codzienne 20 minutowe czytanie.

Ćw. 6 str.73 – dyktando – 17.II.24

 

Dziękuję bardzo za prezenty z okazji Walentynek. Sprawiliście mi oraz dzieciom bardzo miłą niespodziankę, a tym samym wprowadziliście wyjątkową atmosferę dzisiejszego dnia.

Dziękuję Pani Basi Patan za dodatkowe uatrakcyjnienie dzisiejszego dnia w postaci „pączusiowych serduszek”.

Dziękuje również tym Uczniom i ich Rodzicom, którzy ze szczerej, bezinteresownej chęci, sprawili radość i przyjemność dzieciom z naszej klasy w postaci indywidualnych upominków oraz elementów do dekoracji pracy plastycznej.  Ich uśmiech był bezcenny.

PANSTWU, W DNIU WALENTYNEK ZYCZE NIEUSTAJACEJ MILOSCI.

Lekcja 18 (3.II.24)

Temat: Jak spędzać czas wolnyZabawy ze spółgłoskami miękkimi ”si, ci”.

Praca domowa

Ćw. 5 str. 68 – dokończ ćwiczenie.

Cw.1, 2, 4, 5 str. 69

Proszę o naukę czytania sylab miękkich str.64 (elementarz)

Naucz się opowiadać ilustrację ze str.95 „Zima”

 

Proszę o utrwalanie pór roku i dni tygodnia. Od miesiąca marca będę pytała na ocenę.


Lekcja 17 (27.I.24)

Temat: Dzień Babci i Dziadka. Wprowadzenie sylab zmiękczonych przez i nia, zia.

Praca domowa

Ćw.5 str.64 proszę dokończyć przepisywanie do zeszytu.

Ćw.2 str.65

Ćw.3 – po odszukaniu wyrazów w kwadracie, przepisz je pismem pisanym do zeszytu.

Chętni uczniowie mogą dokończyć wykonywanie ćwiczeń ze str. 63 i 67.

Naucz się czytać str. 67

Proszę powtórzyć ćw. 2 str. 57, wyrazy z ż – dyktando.

 


Lekcja 16 (20.I.24) 

Temat: Wpływ sportów zimowych na zdrowie dziecka. Wprowadzenie sylab bia, pia, wia fia. 

Praca domowa 

Cw.1, 2, 3, str. 61

Cw.4 str. 61- tylko 3, pierwsze linijki proszę przepisać do zeszytu. Pismem pisanym, poprawnie łącząc litery.

Czytanie str.60 naucz się czytać sylab miękkich i wyrazów z tej strony.

Według kolejności naucz się pór roku: wiosna, lato jesień, zima.

Zapowiadane dyktando odbędzie się 3.II.24


Lekcja 15 (13.I.24) 

Temat: Kalendarz, pory roku, miesiące, dni tygodnia.

Praca domowa

 1. Cw.2 str. 57 – wykonaj w ćwiczeniu. Przepisz je do zeszytu zaznaczając „ż” kolorem niebieskim. Pisz starannie pismem pisanym i poprawnie łącz litery. Te wyrazy będą na dyktandzie 27.I.24.
 2. Doskonal technikę czytania – pozostają te same, z poprzedniego tygodnia. Zalecam codzienne, 20 – minutowe czytanie.
 3. Przygotuj się do wypowiedzi „O DZIADKACH”:
  – za co ich kochamy,
  – jak spędzamy z nimi czas,
  – za co ich kochamy,
  – co najczęściej lubisz robić z dziadkami?


Lekcja 14 (6. I. 2024) 

Temat: Nowy Rok. Poznanie liter H, h – Z, z  ż.

Praca domowa

Czytanka str. 54 – 55 (strona do wyboru),

Naucz się również czytać str. 57 (wyrazy z ramki).

W tekście – elementarza str. 59, część 2 (dolna) – czerwona, pionowa kreska – zaznaczyć proszę wszystkie samogłoski.

Ze str. 53 (elementarz) przepisz do zeszytu 5 wyrazów z “h”. Literę “h” zaznacz kolorem niebieskim.

Ze str. 57 (elementarz) przepisz do zeszytu 5 wyrazów z “ż”. Literę “ż” zaznacz niebieskim kolorem.


Lekcja 13 (16.XII.23) 

Temat: Bożonarodzeniowe tradycje. Szkolna Wigilia. Poznanie liter B, b – Ł, ł

Praca domowa

W kilku zdaniach (3 – 4) naucz się opowiadać “Jak wygląda Twoja choinka”.

Ćw.1, 3, 4 str. 49

Zalecam codzienne, 20 minutowe czytanie, str. 50 – 51.

Po świątecznej przerwie ponownie spotykamy się 6.I. 2024 i w tym dniu, po lekcjach wezmę do sprawdzenia ćwiczenia.

Życzę Państwu,

Aby świąteczny klimat, ciepłych, rodzinnych świąt był radosnym dla Was czasem, a Nowy Rok obfitował w radość, zdrowie, nie szczędził sukcesów, ciszy i spokoju…

W dniu dzisiejszym, w dniu szkolnej Wigilii mieliśmy niespodziewaną wizytę GRINICH. Była to dla nas jeszcze jedna atrakcja dnia dzisiejszego. Była ona dużym zaskoczeniem, a jednocześnie radością i przyjemnością, gdyż GRINICH obdarował nas smakowitymi lizakami.


Lekcja 12 (9.XII.23)
Temat: Nadchodzi zima. Ubranie klasowej choinki. Poznanie liter W, w – F, f.
Praca domowa
Wykonaj ćw. str. 45
Ćw. 4 str. 45 – po przerwie świątecznej – dyktando 6 stycznia 2024
Zalecam codzienne 20 minutowe czytanie, str. 46 – 47do wyboru.
W sobotę (16.XII.22) o 12:15 zapraszam na „Szkolą Wigilię”. Proszę o „odświętne” ubranie dzieci.
Dziękuję.
Bardzo dziękuję Pani Alicji Kijek za pelerynkę dekorującą spód choinki i tym Rodzicom,
których dzieci przyniosły elementy do dekoracji choinki.

 


Lekcja 11 (2.XII.23)
Temat: Jesienna słota. Spotkanie z Mikołajem. Poznanie liter P, p – R, r.
Praca domowa
1. Ćw. 1, 3, 4, 5 str. 41. Będzie dyktando – ćw. 5 str. 41. Proszę przygotować dzieci.
2. Naucz sie czytać wybranej części czytanki str. 42 – 43
3. Wykonaj zadanie domowe z 2 – ch kart pracy.
4. Na 16.XII.23 naucz się na pamięć tekstu wiersza, który jest w załączniku e-mailowym.


Lekcja 10 (18.XI.23)

Temat: Pasowanie a Święto Dziękczynienia. Poznanie liter: N, n – G, g.

Praca domowa
1. W związku z przerwą proszę o uzupełnienie ćwiczeń i klasowego zeszytu.
2. Zalecam codzienne, głośne 15 – 20 minutowe czytanie.
3. Zwracam się z prośbą o dopilnowanie, aby w miejsce czerwonych kropek uczniowie wykonali
kolorowe szlaczki, uzupełnili zaległości zarówno w zeszycie jak i ćwiczeniach. Po długiej
przerwie (2.XII.22), zbiorę zeszyty do sprawdzenia i oceny za wykonane od początku roku
zadania, za staranność, estetykę zeszytu i pisma, prawidłowe łączenie liter.
4. Uzupelnieenie cwiczen dotyczących tematu.
5. Czytanka do wyboru ze str. 38 -39. Chetni uczniowie mogą nauczyc się z tych 2 – ch stron.

Dziękuję tym wszystkim, którzy przyczynili się, że dzisiejszy dzień na długo pozostanie w
pamięci „naszych milusińskich”.

Do zobaczenia po świątecznej przerwie – 2 grudnia.

W związku ze zbliżającym się Świętem Dziękczynienia
Szanowni Rodzice i Drodzy Uczniowie życzę Wam
Niech to piękne rodzinne Święto będzie okazją do wdzięczności za dobro i dary,
które zsyła nam niebo. Spokojnego i zdrowego Święta Dziękczynienia.

 


Lekcja 9 (11.XI.23) 

Temat: Dzień Niepodległości. Zdrowe odżywianie jesienią. Poznanie liter: C ,c – J, j.

Praca domowa 

 1. Ćwiczenia str. 33
 2. Naucz się pięknie czytać wyrazów z ramki str. 33, a chętni uczniowie str. 34 – 35(elementarz)
 3. Pierwsze zdanie ze str. 35 (elementarz), starannie, dociągając do linijek i poprawie łącząc litery – przepisz do zeszytu.
 4. W sobotę 18.XI.23 zbiorę zeszyty do sprawdzenia i oceny.
Bardzo dziękuję Państwu za pomoc w nauce wierszyków i piosenek na naszą uroczystość. Proszę w dalszym ciągu je utrwalać.
Zapraszam serdecznie na Pasowanie w najbliższą sobotę o godz. 12:15 w auli szkoły.

Lekcja 8 (4.XI.23)

Temat: Listopad – chłód, mgły, deszcz i słota. W świecie polskich bajek.

Praca domowa

 1. Klasowy zeszyt ćwiczeń – napisz starannie wskazane litery i wyrazy. Zaznacz w nich wszystkie samogłoski (kolorem czerwonym). W miejsce czerwonych kropek wykonaj kolorowe szlaczki.
 2. Ćw. str. 29
 3. Naucz się pięknie czytać str. 30 – 31
 4. Wykonaj prace plastyczną do wysłuchanego fragmentu książki „Plastusiowy pamiętnik”- technika dowolna (wydzieranka, farby, malowanie plasteliną, kredki techniki łączone i wiele innych) – w zależności od pomysłowości.
 5. Proszę o naukę wierszyków na ślubowanie.

W sobotę dn.11 listopada Święto Niepodległości. Jest ono jednym z najważniejszych świąt państwowych w Polsce. Obchodzą go Polacy na całym świecie. Proszę więc, aby uczniowie w tym dniu ubrani byli w barwy narodowe.


Lekcja 7 (28.X.23) 

Temat: Moja najbliższa rodzina. Dzien pamieci o zmarlych. Klasowy Halloween.

Praca domowa

 1. Zeszyt dyktand – w linii w miejsce czerwonej kropki, kredkami drewnianymi zrób kolorowy szlaczek i zwróć zeszyt w najbliższą sobotę 4.XI.23. 
 2. Ćw. 2, 3, 4. Str.25 (ćwiczenia elementarzowe) 
 3. Naucz się czytać str.27 
 4. Ostatnie zdanie z tej czytanki, przepisz do zeszytu poprawnie łącząc litery. 
 5. Jeszcze raz proszę o naukę wierszy na ślubowanie.  
  Recytacja jest elementem składowy mówienia, a więc języka polskiego i podlega ocenie.

Z okazji urodzin Stephanie składamy jeszcze raz najserdeczniejsze życzenia dziękując za smakowite ciasteczka „pajączki”. 

Natalie Kijek dziękujemy za przygotowanie indywidualnych prezentów z okazji Halloween dla każdego dziecka.  

Rodzicom, dziękuję za przygotowanie Halloween, za obecność w klasie, pomoc i zrobienie zdjęć. 


Lekcja 6 (21.X.23) 

Temat: Jesień wokół nas – jej barwy. Zabawy z samogłoskami – utrwalenie. Jeżyk – jesienią w parku.

Prac domowa

  1. Klasowy zeszyt ćwiczeń – w miejsce czerwonych kropek wykonaj piękne, kolorowe szlaczki.
  2. Ćwiczenia elementarzowe – w wolnym czasie uzupełniaj ćwiczenia z poprzednich lekcji.
  3. Doskonal technikę czytania str. 21 – 22. Proszę wdrażać do codziennego, 10 minutowego czytania – metodą sylabową.
  4. Powtórz wierszyk na ślubowanie.
  5. Ćwicz piosenkę „Szkoła nam pasuje”.Drodzy Rodzice,
   Jestem dumna z pierwszego dyktanda, z Was i Waszej zasługi. Przyczyniliście się do osiągnięcia wspaniałych ocen przez Wasze dzieci. GRATULUJE!!! Pierwszy etap osiągnięty. Wszyscy znają samogłoski. Pięknie piszą w liniaturzeale w dalszym ciągu będziemy je utrwalać. Dziękuję i jeszcze raz gratuluję.

Lekcja 5  (14.X.2023)

Temat: Jesień w lesie.  

Praca domowa (ćwiczenia elementarzowe)    

Ćw. 5 str. 20

Ćw. 3 str. 21

Ćw. pisma w zeszycie klasowym – pod wklejonymi obrazkami.

Nauka czytania „Elementarz” – str. 22-23

Zachęcam dzieci do codziennego czytania metodą sylabową, 7 – 10 minut dziennie. Dziękuję.

Drodzy Rodzice, 

Jestem wdzięczna za życzenia i wsparcie. Wasze słowa podziękowania dodają mi sił i energii. Dziekuję z całego serca za Wasz piękny bukiet kwiatów i upominek. 


Lekcja 4 (7.X.2023)

Temat: Zmiany w przyrodzie jesienią.

Praca domowa (ćwiczenia elementarzowe) 

Ćw. 1 str.17
Ćw. 2 str.17

Chętni uczniowie mogą wykonać ćw. 5a, 5b i 6 str.16

Proszę o powtarzanie poznanych samogłosek.

Za dwa tygodnie planuję pierwsze dyktando, w takiej kolejności, jaka jest podana w zeszycie ucznia.Dziękuję.


Lekcja 3 (1.X.22) 

Temat: Szkoła na wsi. Kalendarzowa jesień. Zmiany w przyrodzie.  

Praca domowa 

Ćw. 1, 2, 3 str. 13

Zeszyt – ćwicz pisanie liter, a w następnej linijce wykonaj kolorowy szlaczek.

Bardzo proszę o ćwiczenie znajomości i poprawnej pisowni poznanych już liter – samogłosek.

Można wykorzystać do tego celu poprzednie zadania w ćwiczeniach, których uczniowie nie zdążyli wykonać w klasie.

 

Serdecznie dziękuję Wam za uczestnictwo w PARADZIE PULASKIEGO. Pięknie się prezentowaliście i reprezentowaliście naszą szkolę. Do zobaczenia w przyszłym roku.


Lekcja 1 (16.IX.23) 

Temat: Poznajemy się wzajemnie. Nasza polska szkoła. Nasza klasa. Poznanie liter A, a – E, e.

Praca domowa

ćw. 2 str. 6 (elementarz) – zaznacz czerwonym kolorem kwadrat z głoską „a”,

ćw. 2 str. 7 (elementarz) – zaznacz czerwonym kolorem kwadrat z głoską „e”.


Lekcja 2 (24.IX.22)  

Temat: Szkoła w mieście. Prawa i obowiązki ucznia. Bezpieczne zasady przechodzenia przez ulicę. 

Praca domowa (ćwiczenia elementarzowe):

Ćw. 1, 2 str. 9  

Ćw. 8 str. 8 

Zeszyt klasowy– uzupełnij ołówkiem pianie liter pismem pisanym. 

Proszę też o uzupełnienie zaległych ćwiczeń, z poprzednich stron. Dziękuję. 

Zachęam do wspólnego wyjazdu autokarem i uczestnictwa w PARADZIE PUŁAWSKIEGO.
Ubierzmy się w barwy narodowe, zaopatrzmy się w symbole narodowe. Bądźmy w tym czasie razem, wielką, polską, biało – czerwoną rodziną.
Dziękuję.