Legitymacje szkolne na rok 2020/2021

Uczniowie zainteresowani otrzymaniem polskiej legitymacji szkolnej, proszeni są o zgłoszenie się do Pani Ewy w bibliotece szkolnej.

  1. Dla nowych uczniów, jest potrzeba wypełnienia podania (druk jest dostępny w bibliotece).
  2. W przypadku przedłużenia legitymacji należy również wypełnić druk

Bardzo prosimy o zgłoszenie się do Pani Ewy do 14 grudnia, 2019.

 

 

Do czego uprawnia legitymacja ucznia?

Legitymacja ucznia uprawnia do zakupu ulgowych biletów:

– 37%  – przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego w pociągach osobowych, pospiesznych i ekspresowych, na podstawie biletów jednorazowych,

– 49% – przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego w pociągach osobowych i pospiesznych oraz środkami publicznego transportu autobusowego w komunikacji zwykłej i przyspieszonej, na podstawie imiennych biletów miesięcznych

– do muzeów,

– do parków narodowych.

Czy do skorzystania z ulg wystarczy legitymacja?

Legitymacja jest ważna jedynie z ważnym dokumentem tożsamości ze zdjęciem (dowód osobisty lub paszport). Brak dokumentu uniemożliwia skorzystanie z ulgi, a w przypadku wykupienia biletu ulgowego na przejazd może skutkować nałożeniem kary za brak dokumentu potwierdzającego uprawnienie do ulgi zgodnie z przepisami obowiązującymi przewoźników.

Zgodnie z przepisami uprawnienie do ulg przysługuje uczniom do momentu uzyskania pełnoletności – jeśli zatem uczeń otrzymał legitymację w roku, w którym kończy lat 18, to możliwość skorzystania z ulg posiada tylko do dnia ukończenia 18 lat.

https://nowyjork.msz.gov.pl/pl/aktualnosci/legitymacje_szkolne

Leave a Reply

Name
Email
Website