Mission Statement

We are a non-profit organization providing children in our local communities with an opportunity to learn the language, culture and history of the country of their ancestors –Poland. We strive to enrich our students lives through relevant and streamlined education, while cultivating a community marked by sharing experiences and friendships that build students identities, enabling them to discover and apply their heritage throughout life.

Misja Szkoły

Jesteśmy organizacją niedochodową, która daje dzieciom możliwość zdobywania wiedzy o języku, kulturze i historii kraju ich przodków - Polsce. Poprzez edukację pragniemy wzbogacić życie naszych studentów, umożliwiamy im stworzenie społeczności, w której wspólne doświadczenia i nawiązane przyjaźnie, ukształtują ich świadomość i umożliwią czerpanie z tradycji przodków przez całe życie.