Egzaminy z dwujęzyczności

SEAL OF BILITERACY

Szkoła “Ogniwo” przeprowadza egzamin SEAL. Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z Panią Ewą na adres emaila: ">

 

Od kilku lat pojawił się na “rynku” program Seal of Biliteracy ( www.sealofbiliteracy.org), którego incjatorem była organizacja Californians Together skupiająca rodziców i nauczycieli. Jest to program propagujący i nagradzający wielojęzyczność, ktόrego końcowym efektem jest Seal of Biliteracy na dyplomie absolwenta liceum, potwierdzający biegłą znajomość kilku językόw (angielski plus inny). Jest on zatwierdzany w wielu stanach od 2011roku, nie jest jednak obowiązkowy i decyzje o jego wprowadzaniu podejmują indywidualne dystrykty i szkoły.
W celu pozyskania Seal of Biliteracy należy spełnić kryteria, które pomogą ocenić znajomość języka angielskiego i obcego, na poziomie wymaganym do otrzymania odznaczenia. Należy pamiętać,że wspomniane wymogi mogą być różne w każdym stanie, albo też poszczególne kryteria inaczej oceniane. Każdy zainteresowany uczeń\nauczyciel\rodzic powinien zasięgnąć informacji w szkole\dystrykcie\na szczeblu stanowym.

46 – stronicowy przewodnik w formie pdf można ściągnąć tutaj:

„Pieczęć Dwujęzyczności” – Przewodnik po Seal of Biliteracy i Global Seal of Biliteracy

https://dobraszkolanowyjork.com/wp-content/uploads/2021/10/pieczec-dwujezycznosci.pdf

https://sealofbiliteracy.org/

https://www.centralapolskichszkol.org/egzaminy/seal-of-biliteracy

https://dobraszkolanowyjork.com/przewodnik-po-seal-of-biliteracy-i-global-seal-of-biliteracy-czyli-pieczec-dwujezycznosci/


World Language Comprehensive Exam in Polish

Egzamin dla uczniów klas 9-11

WORLD LANGUAGE COMPREHENSIVE EXAM IN POLISH jest egzaminem z języka polskiego do którego mogą przystąpić wszyscy uczniowie, którzy ukończyli klasę 8 Polskiej Szkoły oraz są uczniami klasy 9 lub klasy wyższej amerykańskiego High SchoolJest on organizowany jesienią pod patronatem Centrali Polskich Szkół Dokształcających.

Egzamin WLCE odbywa się w dwóch etapach.

Pierwsza cześć– ustna – odbywa się w szkole, przepowadzona jest w klasach.

Druga cześć– pisemna – odbywać się będzie w miejscu wskazanym przez organizatorów egzaminu. Uczeń decydując się na ten egzamin, po jego zdaniu, może uzyskać od 3-6 kredytów w swojej szkole średniej. Egzamin jest egzaminem nieobowiązkowym.

 

Polish Supplementary School Council of America, Inc. – WARUNKI PRZYSTAPIENIA DO EGZAMINU

  1. W egzaminie mogą wziąć udział tylko szkoły zrzeszone w Centrali Polskich Szkół Dokształcających w Ameryce (Polish Supplementary School Council of America, Inc.)
  2. Do egzaminu w roku szkolnym 2022/2023 mogą przystąpić tylko uczniowie, którzy uczęszczają do 9, 10, 11 lub 12 klasy amerykańskiego high school.
  3. Urodzeni w Polsce uczniowie przybyli do USA po 5 klasie muszą uczęszczać do szkoły polonijnej w USA przez przynajmniej 3 lata.
  4. Urodzeni w USA uczniowie muszą uczęszczać do szkoły polonijnej w USA przez przynajmniej 8 lat.
  5. Uczniowie zmieniający szkołę polonijną będą musieli w nowej szkole przedstawić wszystkie świadectwa z poprzednich szkół polonijnych w j. angielskim.
  6. Uczniowie przybyli z Polski w czasie uczęszczania do szkoły średniej będą musieli przedstawić świadectwa szkolne z ostatnich 3 lat przetłumaczone na j. angielski.
  7. Egzamin ustny powinien być przeprowadzony najpóźniej do dwóch tygodni przed egzaminem pisemnym.
  8. Dyrektor szkoły jest legalnie odpowiedzialny za wiarygodność dokumentów oraz zobowiązany jest do potwierdzenia spełnienia powyższych warunków na osobnej deklaracji.
  9. Egzamin pisemny trwa 2 godziny. Uczniowie mogą pisać egzamin dodatkowo 1 godzinę. Każdy uczeń MUSI przyjść na egzamin z ID (dokument ze zdjęciem, np. szkolne ID, paszport, zielona karta, etc.), z długopisem. Szkoła powinna wysłać reprezentanta, który będzie odpowiedzialny za swoich uczniów. Szczegółowe informacje o lokalizacji oraz godzinie egzaminu będą podane w późniejszym terminie.

Wiecej informacji i przykladowe testy na stronie Centrali:

https://www.centralapolskichszkol.org/egzaminy/egzamin-lote