Projekt Życzliwa Szkoła

Kl 4 z wychowawczynią Grażyną Solak dn.18 listopada 2023 r. wzięła udział w bibliotece “Ogniwa” w projekcie wymiany pocztówek między polonijnymi szkołami w USA. Pomysłodawca projektu była Szkoła Języka Polskiego im. Janusza Korczaka w Providence, RI. Uczniowie kl.4 dowiedzieli się jak poprawnie zaadresować pocztówki. Pogadankę na temat pracy poczty poprowadziła pani Ewa Blachno-Held. Projekt związany jest ze Światowym Dniem Życzliwości obchodzonym 21 listopada w 180 krajach na świecie. Idea tego święta narodziła sie w Stanach Zjednoczonych w 1973 r.
opr. P.G. Solak

11/18/23 ślubowanie klas pierwszych

Dnia 18 listopada 2023 roku tradycyjnie odbyło się ślubowanie klas pierwszych Polskiej Szkoły „Ogniwo” w Morrisville. W uroczystości tej wzięły udział dwie klasy pierwsze: 1a i 1b wraz z wychowawcami, dyrektor szkoły Monika Zarzycka, dyrektor oświatowy Ewa Blachno-Held, Anna Tracz prezes Centrali Polskich Centrala Polskich Szkół Dokształcających Barbara Milewski manager polskiego banku Polish Slavic Federal Credit Union w Trenton, klasy 2, 3, i 5 wraz z wychowawcami oraz licznie zgromadzeni rodzice i goście uczniów naszej szkoły. Wszyscy zgromadzeni goście zostali powitani bardzo gorąco, a szczególnie serdecznie uczniowie klas pierwszych.
Uroczystość rozpoczęliśmy wspólnym odśpiewaniem hymnu, nadając jeszcze bardziej podniosły i uroczysty charakter.
Po tym „oddano głos” naszym „małym kandydatom na ucznia”. Z pomocą uczniów klasy 5 (Jan i Mateusz) dzieci zaprezentowały swoje umiejętności. Po burzy oklasków, w odświętnych strojach, w togach i biretach na głowach pierwszacy błysnęli talentem. Znajomość wierszyków, pięknie zaśpiewane piosenki i poprawnie odgadnięte zagadki były dowodem, że dzieci są gotowe, aby przyjąć je do grona społeczności szkolnej.
W niezwykle podniosłej atmosferze, pierwszacy ślubowali być pilnymi uczniami, godnie reprezentować swoją szkołę, przyrzekali pomagać słabszym i młodszym. Po złożeniu ślubowania pani dyrektor Monika Zarzycka dokonała symbolicznego pasowania dotykając jak czarodziejską różdżką ramion swoich podopiecznych.
Przy tej okazji uczniowie otrzymywali dyplomy ucznia, a pani Barbara Malinowski wręczała każdemu certyfikat pieniężny, skarbonkę i piórnik z logo PSFCU, także certyfikat zachęcający zbieranie 25 centówek.
Po życzeniach od Pani Dyrektor, zaproszonych gości, starszych kolegów, nauczycieli, do życzeń dołączyli się również rodzice, którzy obdarowali swoje pociechy prezentami.
Po tym, wszyscy udali się na słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców.
Ten dzień na długo zostanie pierwszakom w pamięci.
Dziękujemy Dyrekcji – p. Monice Zarzyckiej, p. Ewie Błachno-Held, p. Karolinie Marczewski oraz Rodzicom za pomoc w zorganizowaniu i sprawnym przeprowadzeniu tak ważnej i niezwykłej uroczystości.
Opracowała: Ewa Mazanek

KONKURS ZNAJOMOŚCI POLSKICH KOMPOZYTORÓW

WEŹ UDZIAŁ W KONKURSIE ZNAJOMOŚCI POLSKICH KOMPOZYTORÓW i WYGRAJ BACKSTAGE Z ARTYSTAMI i ALBUM Z AUTOGRAFAMI ARTYSTÓW

Konkurs adresowany jest do młodzieży szkolnej w wieku 12-17 lat. Uczestnicy Konkursu mają za zadanie odpowiedzieć na pytania, lub wybrać właściwą odpowiedź
Uczestnicy Konkursu i ich rodziny mają zapewnione nieodpłatne zaproszenia na koncert, max 5 zaproszeń na rodzinę, zaproszenia będą do odbioru przed koncertem w Merkin Hall Box Office.
Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi podczas Koncertu The Best of Polish Composers, który odbędzie się 26 listopada o 6pm w Merkin Hall, Kaufman Music Center, więcej informacji o koncercie na https://www.kaufmanmusiccenter.org/mch/calendar/. Organizatorem Konkursu jest Fundacja Kultury i Sztuki we współpracy z Centrum Polsko Słowiańskim
Zadania Konkursowe
Fryderyk Chopin
Gdzie urodził się i gdzie zmarł F. Chopin
Jakie utwory komponował
Czy Chopin komponował pieśni? Podaj tytuł utworu.

Wieniawski
Na jaki instrument komponował Wieniawski.
Podaj przykład utworu Wieniawskiego
W jakim mieście w Polsce odbywa się Międzynarodowy Konkurs im. Wieniawskiego.
Stanisław Moniuszko
Wymień chociaż jedną operę S.Moniuszki
Podaj tytuły dwóch pieśni S.Moniuszki
Skąd pochodzi słynną Aria z Kurantem
Ignacy Paderewski
Gdzie urodził się Ignacy Paderewski
1. Paryż
2. Warszawa
3. Ukraina
Które utwory nie są Ignacego Paderewskiego
1. Manru
2  Krakowiak Fantastyczny
3. Mazurek A -moll Op 68 No 2
Gdzie zmarł Ignacy Paderewski
1. Warszawa
2. Szwajcaria
3  Nowy Jork
Karol Szymanowski
Jakie utwory skomponował Karol Szymanowski.
Podaj tytuł opery Szymanowskiego z Królem w tytule.
Harnasie to opera czy balet? Powiedz coś o tym utworze
Grażyna Bacewicz
Na jakim instrumencie grała Grażyna Bacewicz
Wymień jeden znany Ci utwór skomponowany przez Grażynę Bacewicz
ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU

https://www.kaufmanmusiccenter.org/mch/event/the-best-of-polish-composers/