Dzień Nauczyciela 10/13/18

 

Dnia 13 października w szkole “Ogniwo”odbył się apel z okazji DNIA KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ. W przygotowanie apelu zaangażowała się klasa 5 pod kierownictwem Pani Renaty Starnawskiej, klasa 3 – Pani Alicji Malczyk oraz najmłodsza grupa przedszkolna kierowana przez Panią Grażynę Solak. Krótki program satyryczny przebiegł pod hasłem “Szkoło! Szkoło! Ale tu wesoło!”.
W atmosferze dobrego humoru uczniowie odgrywali scenki z życia szkolnego, naśladując nauczycieli, “prezenterów szkolno – telewizyjnych i roztargnionych uczniów”. Na uwagę zasługuje “Koncert życzeń” dedykowany dla Szanownych Nauczycieli. Uczniowie wykonywali utwory pod znane przeboje ze specjalnie przygotowanym tekstem, często żartobliwym, wywołującym uśmiech wśród zebranych gości. Poprzez słowa i melodie uczniowie wyrażali swoją wdzięczność dla Pań i Panów naszej szkoły, a uwiecznieniem tego było wręczenie Pani Dyrektor ogromnej laurki przygotowanej przez klasę 3, laureczek przygotowanych przez grupę przedszkolną oraz drobny poczęstunek w postaci czekoladek. Sobotnie zajęcia były dniem miłym i wyjątkowym, uczącym dzieci szacunku do zawodu nauczyciela. Były dniem, w którym nasza młodzież mogła podziękować swoim nauczycielom, w którym po raz kolejny mogliśmy wspólnie kultywować polską tradycję obchodu DNIA NAUCZYCIELA.

 

 

10/13/18 Dzień Nauczyciela

 

Bal z okazji Dnia Edukacji Narodowej 10/13/18

13 października 2018r. szkoła „Ogniwo” była gospodarzem balu z okazji Dnia Edukacji Narodowej, polskiego święta oświaty i szkolnictwa wyższego ustanowione 27 kwietnia 1972 roku.
Eleganckie wnętrza sali bankietowej „Ambassador” w Trenton, NJ wypełniły licznie zgromadzone środowiska oświatowe zrzeszone w Centrali Polskich Szkół Dokształcających w Ameryce.

Bal Nauczyciela jest okazją do nagrodzenia zasłużonych nauczycieli, dyrektorów i rodziców dyplomem Prezesa CPSD, a tych najbardziej zasłużonych – statuetką im. Janiny Igielskiej, nagrodą ustanowioną w 2006 roku w piątą rocznicę śmierci wybitnej działaczki polonijnej.

W tym roku dyplomami Prezesa CPSD zostały uhonorowane nasze nauczycielki: p. Agnieszka Kamińska, p. Anna Drężek i p. Marta Tymoczko oraz rodzice p. Karolina Malczewska i Agnieszka Kwiecińska, jak również p. Dyrektor Monika Zarzycka, która otrzymała szczególne słowa uznania z ust Prezes dr Doroty Andraki za zaangażowanie i sumienną pracę.

Laureatom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów, cierpliwości i wytrwałości w rozwijaniu swojej pasji.

Parada Pułaskiego 10/14/18 Philadelphia

Mamy zamówiony autobus na zbliżającą się paradę Pułaskiego w niedzielę 10/14. Opłata za osobę dorosłą $5, dzieci jadą za darmo. Przypominamy, osoby zainteresowane prosimy o zgłoszenie się w sekretariacie w sobotę 10/13.

Wyjazd o godzinie 9:45 AM (z Oxford Valley Mall), powrót zaraz po paradzie.

Proszę pamiętać o zabraniu ze sobą koszulek OGNIWA! 

 

Zbiórka 11-11:30
Miejsce zbiórki: 20th & pkwy, Philadelphia
Idziemy z Fundacją Kościuszkowską
Wymarsz o godzinie 12.

Zapraszamy!

2018 Pulaski Day Parade on Sunday, October 14, 2018.
Formation time is 11:30 at 21st Street & Parkway South Side. Parade will start at 12 PM.
Look for our banner:
“The Kosciuszko Foundation Philadelphia Chapter”.

Spektakl Polskiego Instytutu Teatralnego z Nowego Jorku “Pchla Szachrajka” w szkole “Ogniwo” 11/3/18

Spektakl Polskiego Instytutu Teatralnego z Nowego Jorku “Pchla Szachrajka” w szkole “Ogniwo”

11/3/18 godzina 12PM

Pchła próbuje swoich “podłych” sztuczek w różnych sytuacjach. Dają się na nie nabrać wszyscy. Ale, ….do pewnego momentu! Czy Pchła za swoje kombinacje zostanie ukarana??? Czy za swe “gałgaństwa” pójdzie do więzienia? Odpowiedź znajdziecie w spektaklu przedstawionym przez Polski Instytut Teatralny z Nowego Jorku.

Wystąpią aktorzy Polskiego Instytutu Teatralnego z Nowego Jorku: Anna Podola, Justyna Kostek, Izabella Laskowska

Spektakl dla dzieci i dorosłych.

Dzieci wstęp wolny; dorośli $5.

Zapraszamy!!!!

Polish theatre institute from New York ” The Cheating Flea” at “Ogniwo”.

11/3/18 12 pm

Flea tries his “Despicable” tricks in different situations. They all fall for it. But…. to a certain point! Will the flea for his combinations be punished??? or will he go to prison. You will find the answer in the spectacle presented by the polish theater institute from New York.

There will be actors of the polish theatre institute from New York: Anna Podolak,Justyna Kostek, Izabella Laskowska

Children Free entry; adults $ 5.