Kurs pierwszej pomocy w szkole Ogniwo 10/5/19

W sobotę, 5 października 2019, w naszej szkole odbył się kurs resuscytacji krążeniowo-oddechowej czyli nabycie podstawowych umiejętności z zakresu udzielenia pierwszej pomocy pod okiem Roberta Trzepizura – ratownika medycznego, pracującego na codzień w lotniczym pogotowiu ratunkowym w Atlantic City, NJ.

Szkolenie miało na celu przygotowanie uczestników do udzielenia pomocy w sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia człowieka. Przekazana wiedza teoretyczno-praktyczna obejmowała zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa podczas prowadzenia akcji ratowniczej, alarmowanie zawodowych służb ratowniczych, potrzeby wczesnego podjęcia RKO czyli uciśnięcia klatki piersiowej, wykonywanie resuscytacji u niemowląt oraz dzieci łączącej uciśnięcia klatki piersiowej z oddechami ratunkowymi, użycie długopisu Epi w przypadku ciężkich reakcji alergicznych, korzystanie z defibrylatora AED, a także postępowania w przypadku zadławienia.

Pierwsza pomoc, to ona może uratować komuś życie i pomóc poszkodowanemu przetrwać do przyjazdu karetki pogotowia. Powinna być udzielana niezwłocznie prze każdą osobę, która ma choć podstawową wiedzę na jej temat. Jak mawiał jeden z najwybitniejszych przedstawicieli realizmu w literaturze europejskiej – Lew Tołstoj: „Dobro rodzi się wtedy, gdy zapominamy o sobie i pomagamy innym”.

Oprac. A.D

Bal Nauczyciela 2019

„ DOCENDO DISCIMUS – NAUCZAJĄC , UCZYMY SIĘ „ – a naszą inspiracją jest praca z młodzieżą polonijną. 14 października obchodzimy Dzień Komisji Edukacji Narodowej, który jest dniem wdzięczności i podziękowań dla wszystkich pracowników oświaty i szkolnictwa. Dlatego jeszcze raz dziękujemy całemu naszemu zespołowi za wspólny trud w kształceniu i wychowaniu naszych uczniów . Z tej okazji 12 października w Nowym Jorku odbył się Bal Nauczyciela , na którym zostały wręczone Dyplomy Prezesa CPSD . Dyplomy otrzymały nasze Panie Nauczycielki – Danuta Rasztubowicz i Alicja Malczyk oraz Rodzice – Ewa Błachno-Held i Karolina Marczewska . Serdeczne gratulacje !

 

Konkurs Szopek Krakowskich

Celem Konkursu Szopek Krakowskich jest podtrzymanie i ponowny rozkwit rodzimej tradycji.
2. Szopką krakowską jest smukły, wielopoziomowy, wieżowy, symetryczny, bogato zdobiony
model budynku, który ma służyć za miejsce przedstawienia narodzin Jezusa popularnie
nazywana “Szopką”. Budowla ta jest skonstruowana z lekkich materiałów i charakteryzuje się
spiętrzeniem zminiaturowanych elementów zabytkowej architektury dawnej stolicy Polski
miasta Krakowa, a w szczególności kościoła Mariackiego, Katedry i Zamku Królewskiego na
Wawelu. Elementy tych budowli moga byc fantazyjnie przetworzone i połączone w zależności
od inwencji autora.
3. Konkurs Szopek Krakowskich jest otwarty i udział w nim mogą wziąć wszyscy wykonawcy
szopek. W szczególości zachęcamy całe rodziny do wspólnej pracy i zabawy.
4. Konkurs odbywa się w Stanach Zjednoczonych po raz pierwszy. Chętni do wzięcia udziału w
konkursie proszeni są o zgłoszenie swoich prac do Nowodworski Foundation.
115 Webster Ave. Yonkers, NY 10071 914-260 8178
www.sitenf.org The Nowodworski Foundation You Picasso

Termin składania prac jest do 16 listopada 2019 godz 2PM, 239 Nepperhan Ave. Yonkers, NY
10701.
Za pozostawioną szopkę twórcy otrzymują pokwitowanie, z którym zobowiązani są zgłosić się
po odbiór swojej pracy po zamknięciu wystawy pokonkursowej, w połowie lutego następnego
roku.
5. Każdy uczestnik może zgłosić do Konkursu maksimum jedną Szopkę.
6. W Konkursie mogą wziąć udział tylko te szopki, które nie brały udziału we wcześniejszych
Konkursach.
7. Sąd Konkursowy powołany przez Nowodworski Foundation ocenia szopki w dwóch
kategoriach:
1) Szopki dziecięce, wykonane samodzielnie przez dzieci do 14 lat
2) Szopki rodzinne
8. W trakcie obrad Sąd Konkursowy ocenia:
a) Tradycyjność
b) Architekturę
c) Kolorystykę
d) Lalki i narracyjność
e) Elementy ruchome i światło
f) Nowatorstwo
g) Dekoracyjność i ogólne wrażenie estetyczne
9. Należy dokładnie podpisać pracę i dołączyć imienny wykaz wykonawców szopki. Dokładne
opisanie pracy jest warunkiem dopuszczenia do konkursu. Opis pracy należy wykonać pismem
drukowanym oraz dokładnie przymocować na sznureczku do pracy. W opisie szopki należy
umieścić: imię i nazwisko wykonawcy, wiek, adres, miejscowość, telefon do wykonawcy, w
przypadku prac zbiorowych dodatkowo imię i nazwisko opiekuna wraz z telefonem
komórkowym.
10. Ogłoszenie wyników Konkursu połączone z rozdaniem nagród odbędzie się w sobotę 7
grudnia o godz. 2pm w Polskiej Szkole w Yonkers 239 Nepperhan Avenue, Yonkers , NY 10701
11. Warunkiem udziału w Konkursie jest bezwzględne pozostawienie zgłoszonych szopek na
wystawie pokonkursowej.
12. Wszyscy zgłaszający swój udział w Konkursie równocześnie zobowiązani są
podporządkować się postanowieniom powyższego regulaminu.
13. Pytania nalezy kierować na e-mail:
14. Decyzja Sądu Konkursowego jest nie odwołalna.