O Szkole

Polska Szkoła Ogniwo jest placówką, która powstala na bazie wcześniej istniejącej szkoły przy Parafii Św. Krzyża w Trenton.  Szkoła, w formie organizacji non –profit, prowadzi działalność edukacyjną i  wychowawczą dzieci i młodzieży. Choć nauczanie języka polskiego, polskiej historii i geografii jest podstawową działalnością, to poprzez  zróżnicowane formy aktywności –  wspólne zabawy, występy i akademie przygotowane przez uczniów, spotkania z interesującymi ludźmi, teatr, kino, literaturę i poezję polską, wycieczki, chcemy stać się centrum kreowania i realizacji inicjatyw,  które przybliżą naszym dzieciom Polskę umacniając jednocześnie poczucie przynależności do polskiej społeczności  zarówno w dzieciach, jak i rodzicach.

Środki materialne, niezbędne do wypełniania statutowych zadań szkoły  i realizacji, w miarę możliwości, naszych planów, pochodzą glównie z opłat za szkołę wnoszonych przez rodziców.  Organizujemy też imprezy (pikniki, bale) z których dochód pomaga pokryć wydatki szkoły – wynajem lokalu, ubezpieczenia, płace nauczycieli.

Rodzice ponad stu uczniów zaufali nam i poświecają czas swoich dzieci i  swój przywożąc je do szkoły na sobotnie przedpołudnia.

PROGRAM

KADRA PEDAGOGICZNA

ZARZAD

LOKALIZACJA SZKOŁY

Leave a Reply

Name
Email
Website