Ważne informacje na sobotę 9.18.20

Drodzy Rodzice,

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami.

Nastapiła zmiana dotycząca wejścia uczniów (klasy 0-2) i wyjścia z budynku po zajęciach.

1. Uczniowie wchodzą do budynku szkoły zgodnie z opisem na drzwiach wejściowych:

Drzwi numer A (od strony biblioteki): przedszkole, klasy 0, 1, 2

Uczniowie klas 0-2 wchodzą samodzielnie lub z pomocą osób dyżurujących przy wejściu.

Dzieciom grupy przedszkolnej może towarzyszyć do klasy rodzic (jeden opiekun na dziecko).

Drzwi numer B (środkowe wejście/kafeteria): klasy 3, 4, 5

Drzwi numer C (od strony sali gimnastycznej): klasy 6, 7, 8 oraz LO

Uczniowie klas 3-LO wchodzą do szkoły samodzielnie bez opieki osoby dorosłej.

Przy wejściu do budynku i wyjściu obowiązuje maseczka.

2. Procedura odbierania dzieci ze szkoły:

Wyjście z budynku po zajęciach zacznie się o godzinie 13:00.

Grupa A: godz.13:00 przedszkole, klasy 0-2

Tylko rodzice grupy przedszkolnej odbierają dzieci z klasy. Uczniowie klasy 0-2 będą odbierani na dole przy wyjściu.

Grupa B: godz 13:05 – klasy 3, 4, 5 

Grupa C: godz. 13:10 – klasy 6, 7, 8, LO

Uczniowie grupy B i C  będą wypuszczani indywidualnie z budynku szkoły wyjściem B i C, tak jak wchodzili.

Osoby, które mają możliwość wydrukowania dokumentów do  wypełnienia, proszone są o przyniesie poniższych druków w sobotę (druki będą dostępne także w szkole).

1. Karta rejestracyjna ucznia:

Karta rejestracyjna ucznia szkoły Ogniwo 2020-2021 9.12.20

Opłatę za szkołę bedzie można dokonać czekiem, gotówką, Venmo.

Opłata za 1 dziecko $80, 2 $120, 3 $150

2.  Zwolnienie z roszczeń/zrzeczenie się odpowiedzialności

Claim release & Waiver 09.12.20

3. Prosimy o zapoznanie się z procedurami bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID-19 w szkole “Ogniwo”:

PROCEDURY BEZPIECZENSTWA W OKRESIE PANDEMII COVID 9.18.20

 

Ważne:

1. Lunch: Prosimy o przygotowanie lunchu dla dzieci. Szkoła „Ogniwo” będzie proponowała odpłatny lunch 2 razy w miesiącu (zaczynając od 3 października).

2. W budynku szkolnym i w klasach obowiązują maseczki.

3. Każdy uczeń powinien być wyposażony w swoje przybory i nie może wymieniać się nimi z innymi uczniami. Po zakończonych zajęciach zabierają je do domu.

4. Każde dziecko powinno być także wyposażone w płyn do dezynfekcji rąk i woreczek na maseczkę, kiedy będzie ją zdejmowało w przerwach na jedzenie.

Dziękujemy!

Pierwszy dzień szkoły, sobota 09/12/20

Drodzy Rodzice, Uczniowie,

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 odbędzie się w sobotę, 12 września o godzinie 10:00 (na parkingu przed budynkiem szkoły).

Zajęcia lekcyjne zaczną się zaraz po rozpoczęciu i potrwają do godziny 13:00.

Zaraz po uroczystym rozpoczęciu, w kafeterii szkolnej odbędą się zapisy a także będzie możliwość odebrania dyplomów i świadectw:

godzina 10:30 przedszkole do klasy 2

godzina 11:15- klasy 3- 6

godzina 12:15- klasy 7 do LO

Opłatę za szkołę bedzie można dokonać czekiem, gotówką, Venmo.

Osoby, które mają możliwość wydrukowania dokumentów do  wypełnienia, proszone są o przyniesie poniższych druków w sobotę (druki będą dostępne także w szkole).

1. Karta rejestracyjna ucznia:

Karta rejestracyjna ucznia szkoły Ogniwo 2020-2021 9.12.20

2.  Zwolnienie z roszczeń/zrzeczenie się odpowiedzialności

Claim release & Waiver 09.12.20

3. Prosimy o zapoznanie się z procedurami bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID-19 w szkole “Ogniwo”:

PROCEDURY BEZPIECZENSTWA W OKRESIE PANDEMII COVID 9.11.20

Ważne:

1. Uczniowie wchodzą do budynku szkoły zgodnie z opisem na drzwiach wejściowych:

Drzwi numer A (od strony biblioteki): przedszkole, klasy 0, 1, 2

Drzwi numer B (środkowe wejście/kafeteria): klasy 3, 4, 5

Drzwi numer C (od strony sali gimnastycznej): klasy 6, 7, 8 oraz LO

Dzieciom przedszkolnym i uczniom klas 0-2 może towarzyszyć opiekun (jeden opiekun). Przy wejściu do budynku i wyjściu obowiązuje maseczka.

2. Lunch: Prosimy o przygotowanie lunchu dla dzieci. Szkoła „Ogniwo” będzie proponowała odpłatny lunch 2 razy w miesiącu (zaczynając od 3 października).

4. W budynku szkolnym i w klasach obowiązują maseczki.

5. Każdy uczeń powinien być wyposażony w swoje przybory i nie może wymieniać się nimi z innymi uczniami. Po zakończonych zajęciach zabierają je do domu.

6. Każde dziecko powinno być także wyposażone w płyn do dezynfekcji rąk i woreczek na maseczkę, kiedy będzie ją zdejmowało w przerwach na jedzenie.

7.  Procedura odbierania dzieci ze szkoły:

Wyjście z budynku po zajęciach zacznie się o godzinie 13:00.

Grupa A: godz.13:00 przedszkole, klasy 0-2

Rodzice będą odbierać dzieci z klas (wejście A)

Grupa B: godz 13:05 – klasy 3, 4, 5 

Grupa C: godz. 13:10 – klasy 6, 7, 8, LO

Uczniowie grupy B i C  będą wypuszczani indywidualnie z budynku szkoły wyjściem D. 

Rodzice grupy B i C będą ustawiali się samochodami przed wyjściem D.

Bardzo prosimy o przygotowanie kartek formatu A4 z czytelnym nazwiskiem dziecka i klasą.

Dziękujemy!

Koniec roku szkolnego 2019/2020

Zakończenie roku szkolnego, które odbyło się 30 maja 2020r. to zwieńczenie ośmiu miesięcy ciężkiej pracy uczniów, nauczycieli, rodziców i pracowników administracyjnych. To sygnał do długo wyczekiwanych wakacji i zasłużonego odpoczynku. I tak jak nauczanie zdalne w ostatnich tygodniach, spowodowane przez ogromne zawirowania związane z pandemią, zakończenie zajęć dydaktyczno wychowawczych odbyło się również na komunikatorze zoom.

Wielkie emocje i wzruszenie towarzyszyły licznie zgromadzonej społeczności szkolnej, kiedy p. Dyrektor Monika Zarzycka powitała wszystkich w tym szczególnym dniu i dokonała podsumowania minionego roku szkolnego. Między innymi, w sposób szczególny podziękowała rodzicom, uczniom i nauczycielom za trud i ciężką pracę włożoną w edukację dzieci a także za wyrozumiałość w tych trudnych dla nas chwilach. Głos zabrali również wychowawca klasy 8, p. Ryszard Druch oraz nauczycielka p. Monika Siuda, którzy pogratulowali osiągnieć i wytrwałości uczniom kończącym pierwszy etap edukacji. Z kolei absolwenci przeczytali swoje wypracowania odnośnie najciekawszych wspomnień z okresu nauki w sobotniej szkole.

W tym roku tak jak i w latach ubiegłych odbyło się także przyznanie nagród prestiżowych dla uczniów i nauczycieli za wysokie podejście do obowiązków szkolnych, duże zaangażowanie społeczne i potencjał poznawczy oraz dyplomów za 100% frekwencję.

Kończąc spotkanie, p. Dyrektor życzyła dużo optymizmu oraz zdrowych i bezpiecznych wakacji.