Klasa 7

Wychowawczyni: Renata Starnawski 

 


Rok szkolny 2023/24 rozpoczęliśmy od zajęć integracyjnych, mających na celu zapoznać się i poczuć dobrze już na starcie. Wspólnie ułożyliśmy regulamin klasowy, który pomaga dzieciom funkcjonować w grupie . Można  zerknąć do zeszytu i sprawdzić  co jest dla nas ważne.

Po przerwie grom zabawom i śmiechom nie było końca.  Prym wiodły kalambury językowe. w tak przyjemnej atmosferze szybko minął pierwszy dzień szkoły w ,,Ogniwie”

Dzieci potrzebują do szkoły:

podręcznik -czytanka z ćwiczeniami

podręcznik do historii

podręcznik do geografii

zeszyt klasowy ( najlepiej jeden większy podzielony na  trzy części )

zeszyt dodatkowy na dłuższe wypowiedzi pisemne lub inne zadania domowe lub dyktanda.


11/18/23

Język polski

Lekcja skupiała się wokół czytanki pt. ,,Wypracowanie ” str.38. Omówiliśmy wspólnie punkty pod tekstem str 39, po czym porozmawialiśmy o zachowaniu bohaterek opowiadania .

do domu zadane zostały następujące ćwiczenia  ćw. 2 str. 40
                                                                                cw. 4 str. 41
Następnie zajęliśmy się gramatyka , bliżej mówiąc nieosobowymi formami czasownika ( materiał str 44-45)
                                                                   ćwiczenia do domu 
                                                                            ćw. 2,3 str. 45
 
Historia
Na początku w ramach przypomnienia poprzedniej lekcji historii zrobiliśmy ćwiczenie 3 str. 17, i 5 str. 18.
Tematem nowej lekcji było Królestwo Polskie -czyli Polska na łasce cara( materiał str.19-23)
Notatka do zeszytu
W 1815 roku zostało utworzone  Królestwo Polskie ,którego królem został car Aleksander I. W Królestwie Polskim zabrakło Wielkopolski i Krakowa. Królestwo Polskie posiadało nowoczesna konstytucje ( wybór wiary, wolność słowa i druku, wolność osobista i wolność majątku)
Niedługo po utworzeniu Królestwa Polskiego strona rosyjska zaczęła coraz częściej łamać konstytucję i coraz bardziej ograniczać niezależność ( wolność) Królestwa Polskiego.
Wykonaliśmy ćwiczenia 1,2 str.24,
                                       3,4 str.25
                                       5,6 str 26
Praca domowa
ćwiczenie wyżej wymienione
lektura str.61-73
kartkowka z geografii ( podział administracyjny Polski praca z mapa na wzór ćwiczenia ze str 10-11, zapowiedziana 11 listopada)

11/11/23

Na początku lekcji powtórzyliśmy tekst hymnu wykonując ćwiczenie na znajomość slow. Dzieci które były nieobecne będą miały swoją szansę  na uzupełnienie zadania na następnych lekcjach.

Zdążyliśmy jeszcze sprawdzić zeszyty przed akademią, tym razem wszyscy mieli uzupełnione, co mnie bardzo ucieszyło.
Zerknijcie proszę do zeszytów Waszych pociech. Czy jesteście w stanie przeczytac co tam napisaly?
O 10:00 w kafeterii szkolnej odbył się apel z okazji Dnia Niepodległości.
Po apelu pani Ania Wojciechowska zrobiła nam klasowe zdjęcie.
Po powrocie do klasy zajeliśmy się geografią- kontynuacja ostatniej lekcji czyli podział administracyjny Polski.Rozłożyliśmy na podłodze mapę krajobrazową, zaś nad tablicą powiesiliśmy dużą mapę administracyjną. W ten sposób wykonaliśmy ćwiczenia ze str 10 i 11, wyszukując województwa, ich stolice miasta rzeki i krainy geograficzne.
Zapowiedziałam kartkówkę która będzie polegała na tym samym zadaniu. Dziecko wylosuje dane województwo i będzie musiało znaleźć na mapie odpowiednio miasta rzekę i kraine w obrębie swojego województwa.
Praca domowa 
-geografia ćw 1 str 13
-czytanka  tekst str 38,39 nauczyc sie czytac
-uzupełnić lekturę jeżeli ktoś nie jest na bieżąco

11/4/23

Ostatnie zajęcia zaczęliśmy od dyskusji co to jest dziennik, jakie są rodzaje dziennika oraz jak się pisze dziennik (ćw. 1 str 27).

Po czym przeczytaliśmy czytankę str. 28) i omówili jej treść oraz słownictwo związane z tekstem.

Zwróciliśmy uwagę na odpowiednią odmiana liczebnika i rzeczownika odmieniając różne daty.
Każde dziecko zapisało do zeszytu zdanie:
Urodziłam/em się np dziesiątego lipca 2011 roku.
Tak dowiedzieliśmy się, że mamy co najmniej cztery historyczne daty w naszej klasie, 15 lipca, 1 sierpnia czy 11 listopada.
W następnej części uczyliśmy się pisać podziękowania (czytanka str 33, 34, 35, 36).
Po przerwie zajęliśmy się geografią a mianowicie podziałem administracyjnym Polski 9 geografia str. 8.
Praca domowa:
-nasza lektura str 45-61
-przynieść pudełka (kto zapomniał)
-przygotować zeszyty do sprawdzenia (niektóre dzieci nie prowadzą zeszytów)
-wypracowanie (kto nie oddał)
-hymn na pamięć (nowa wersja, zadany trzy tygodnie wstecz)
-zapytać rodziców jak wygląda polska skrzynka pocztowa, można przynieść ilustracje
-ćw. 6 str 30
-napisać krótkie podziękowanie za prezent który ostatnio otrzymaliśmy

21 października, 2023
Zajęcia zaczeliśmy od omawiania naszej lektury ,,Czarodzieje mogą wszystko” Dariusza Chwiejczaka. Zdecydowaliśmy wspólnie, że w ciągu roku bedziemy tworzyć nasze pudełko lekturowe w którym znajdują się przedmioty, zagadki, figurki i przeróżne formy wypowiedzi pisemnej bądź rysunkowej dotyczącej naszej lektury. Dzieci podzieliły się na grupy i dostały modelinę na dobry początek. Powstało już parę jeży a także jedno pudełko oklejone obrazkami do pierwszego rozdziału. Mam tylko jedno większe pudełko w związku z tym grupa która zgłosiła się pierwsza dostała pudełko. Pozostałe grupy przyniosą pudełka z domu (np większe pudła po butach są najlepsze).
Grupa I
Emilka, Lenka, Zuzia
Grupa II
Nadia, Michelle, Gabi
Grupa III
Atalia, Emma , Maya
Grupa IV
Alek, Adam, Bryan,Oscar , Josh
I tak z moich wstępnych obserwacji wywnioskowałam ze trzeba zrobic roszady gdyż chłopcy jak to chłopcy potrzebują trochę więcej organizacji.
Dziewczynki nieobecne na ostatnich zajęciach dołącza do wybranych grup.
Grupa pierwsza posiada już pudełko.
Nadia , Atalia i Josh zobowiazali sie przynieść pudełka z domu.
Omówiliśmy drugi rozdział książki,dzieci chętnie dzieliły się swoimi spostrzeżeniami.
Temat lekcji to : Wszystko zaczyna się w naszej glowie- drugi rozdzial ,,Czarodzieje moga wszystko” Dariusza Chwiejczka
Praca domowa
Wypowiedź pisemna na 10 zdań zawierająca odpowiedzi na następujące pytania :
Dlaczego myślimy, że ktoś nas nie lubi?Co możemy z tym zrobić?Jakich czarów
 mozemy uzyc zeby odwrocic sytuacje? (pomocna moze byc ksiazka str 42-43)
Eksperyment z myślami- spróbować wykorzystać sytuację jaka nas spotka w nadchodzącym tygodniu  żeby ją zmienić, używając np uśmiechu lub rozowych okularow.
Po przerwie zajęliśmy się historią.
Temat:,,Jeszcze polska nie zginęła”-Polacy walczą u boku Napoleona.
Notatka w zeszycie
Generał Henryk Dąbrowski utworzył Legiony Polskie, które jako część wojska Napoleona Bonaparte brały udział w walkach Francji z Austria , Prusami i Rosja. Legiony miały polskie mundury i odznaki. Pieśń Legionów ,,Jeszcze Polska nie umarła” stała się polskim hymnem narodowym . Słowa hymnu napisał Józef Wybicki w 1797 roku.
W 1807 roku Napoleon stworzył z części ziem zaboru pruskiego Księstwo Warszawskie.
Książe Jozef Poniatowski, bratanek ostatniego króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, został naczelnym wodzem wojska polskiego.
Praca domowa
Nauczyć się całego hymnu na pamięć ( aktualna  wersja) na 11 listopada.
W związku z wyjazdem na cmentarz aby sprzątać groby weteranów dzieci mają na prace domowa dwa tygodnie.

7 października, 2023
Dużo czasu poświęciliśmy na przygotowania do naszego apelu z okazji Dnia Nauczyciela, który odbędzie się 14 października w auli szkolnej. Dokończyliśmy zaproszenia dla nauczycieli , rozdzieliliśmy role i zrobiliśmy pierwsza próbę.
Rano udało się omówić pierwszy rozdział książki ,,Czarodzieje mogą wszystko”.
Cieszy mnie fakt że prawie wszystkie dzieci przeczytały zadany rozdział.
Zrobiliśmy też krótka lekcje z geografii, przypomnienie wiadomości z klasy 6, podręcznik str4-7. (położenie Polski na mapie świata, kierunki świata, sąsiedzi, granice naturalne państwa).
Praca domowa
-wykonać ilustracje do pierwszego rozdziału naszej lektury (dowolna forma, może być mem, komiks, graffiti, rysunek, karykatura itp)
-przeczytać następne stronice naszej książki od 24-33,
-nauczyć się role na pamięć (króciutkie parowersowe)

30 wrzesnia, 2023

Na pierwszej lekcji ustaliliśmy nasz wewnętrzny klasowy kodeks, teraz nadszedł czas na wybór gospodarza klasy. Zgłosiło się 5 osób i po krótkiej autoprezentacji kandydatów, wszyscy dostali karteczki na których  oddali swoje glosy. Gospodarzem została Nadia Radzinski.

Emocjom nie było końca. Myślę że była to świetna nauka poprzez zabawę.

Same wybory były naturalnym  wprowadzeniem do lekcji gdyż czytanka byla wlasnie o wyborach, z tym ze wyborach najmilszej dziewczyny w klasie. Przeczytaliśmy czytanke  ze strony 16-17, po czym omówiliśmy treść i wykonali ćwiczenia ze str.17,18 i 19.
Po przerwie zajelismy sie nauka pisania zaproszenia.Wypisaliśmy zaproszenia dla nauczycieli i zarządu szkoły, które wręczymy w nadchodzącą sobotę czyli 7 października.
Praca domowa
-dokończyć zaproszenie w przypadku gdy ktoś nie zdążył tego zrobić w szkole,
-zrobić następujące ćwiczenia;1   str 23, 2 i 3 str 24, 4 str 25,
-przeczytać pierwszy rozdział z książki ,, Czarodzieje mogą wszystko ” Grzegorza Chwiejczaka
pdf podany w grupie sms-owej.

23 września, 2023
Dzień zaczęliśmy od ustawienia ławek w kształcie podkowy . Ważne jest aby każdy w grupie miał szansę brac czynny udzial w zajeciach, a taka organizacja stolików pomaga w tym zadaniu wyjątkowo skutecznie. Każde dziecko widzi nauczyciela i inne buzie dzieci a nie cudze plecy.
Jak juz sala była gotowa mogliśmy odtworzyć czytankę i wykonać wspólne ćwiczenia przygotowujące nas do czytanki(str 5)
Bardzo ucieszył mnie fakt ,że dzieci chętnie zgłaszały się do czytania opowiadania pt. ,,Zgubieni w lesie” str 6-7.
Razem omówiliśmy przeczytany tekst po czym przeszliśmy do gramatyki.
Udalo nam sie zrobic wiekszosc cwiczen w klasie 1,2,3 str 12, 4,5 str 13
Do domu zostalo jedno cwiczenie 7 str 14
Zapraszam na spotkanie klasowe wszytkich rodziców na sobotę 30 wrzesnia , tuż po zajęciach szkolnych.