Dzień Kobiet w szkole “Ogniwo”

Drodzy Rodzice,

Tegoroczny Dzień Kobiet przyniósł naszej szkole $2,291.  Wydatki na organizację imprezy wyniosły $675.

Łącznie szkoła “Ogniwo” pozyskała $ 1,616.

Pragniemy podziękować wszystkim, którzy pomogli przy organizacji Dnia Kobiet.

Dziękujemy,

Polska Szkoła “Ogniwo”

Leave a Reply

Name
Email
Website