Wyniki wyborów uzupełniających do zarządu szkoły Ogniwo 4/29/23

W sobotę 4-29-23 odbyło się zebranie rodziców z dyrekcją i zarządem szkoły.

Agenda spotkania
1. Wybory uzupełniające do zarządu (2 stanowiska)

  • wice-dyrektora
  • sekretarza generalnego

Pani Agnieszka Kwiecińska złożyła rezygnację ze stanowiska wice-dyrektora.

Serdecznie dziękujemy Pani Agnieszce za pomoc i współpracę!

Na wolne miejsce do zarządu na wice-dyrektora zgłosiły się:

Pani Aldona Krzemińska, Pani Karolina Marczewski, Pani Aleksandra Szczech

Nie otrzymaliśmy żadnych zgłoszeń na sekretarza generalnego.

W wyniku wyborów na stanowisko wice-dyrektora (od września 2023), została wybrana Pani Aldona Krzemińska.

Gratulujemy!

Zarząd Szkoły Ogniwo

Leave a Reply

Name
Email
Website