Ważne informacje na sobotę 10/3/20

Drodzy Rodzice,

Ważne:

1. Lunch (sobota 10/3 Pizza $3), proszę o zgłoszenie się do nauczyciela prowadzącego do godz. 18 w piątek

2. Nastapiła zmiana dotycząca wejścia uczniów klasy 2 i wyjścia z budynku po zajęciach.

Uczniowie klas 2 wchodzą i wychodzą samodzielnie lub z pomocą osób dyżurujących wejściem B (środkowe drzwi). 

Przy wejściu do budynku i wyjściu obowiązuje maseczka.

Dokumenty do pobrania:

1. Karta rejestracyjna ucznia:

Karta rejestracyjna ucznia szkoły Ogniwo 2020-2021 9.12.20

Opłatę za szkołę bedzie można dokonać czekiem, gotówką, Venmo.

Opłata za 1 dziecko $80, 2 $120, 3 $150

2.  Zwolnienie z roszczeń/zrzeczenie się odpowiedzialności

Claim release & Waiver 09.12.20

3. Prosimy o zapoznanie się z procedurami bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID-19 w szkole “Ogniwo”:

PROCEDURY BEZPIECZENSTWA W OKRESIE PANDEMII COVID 10.2.20

 

 

Leave a Reply

Name
Email
Website