Warsztaty z pracownikami IPN 10/21/17

Przystanek Historia to zaplanowany cykl spotkań historycznych z edukatorami i archiwistami IPN, które będą odbywać się kilka razy w rok.

W sobotę 10/21, edukatorzy IPN Pan dr Franciszek Dąbrowski (IPN Warszawa) i Pan Krzysztof Wojda (IPN Warszawa) odwiedzili nasza szkołę “Ogniwo” i przeprowadzili zajęcia z naszymi uczniami.

Temat warsztatów: „Kształtowanie postaw patriotycznych wśród dzieci i młodzieży szkół polonijnych. Polskie symbole narodowe. Spotkanie z historią i edukacją”.

Uczniowie ogladnęli film “Mały Polak” mówiący o polskich symbolach narodowych, recytowali wiersz ” Katechizm polskiego dziecka”, a na koniec poprzez zabawę układali godło Polski.

Serdecznie dziękujemy Panom z Instytutu Pamięci Narodowej za przybycie do naszej szkoły i Pani Ewie Tymińskiej za pomoc przy organizacji warsztatów w naszej szkole.

Leave a Reply

Name
Email
Website