Regulamin szkoły/Parking

Drodzy Rodzice!

Pragniemy Państwu przypomieć o zasadach dotyczących przyprowadzania dzieci do szkoły już po dzwonku i  odbierania ich  ze szkoły w wyjątkowych sytuacjach.

Jeżeli dzieci przychodzą do szkoły już po dzwonku, wchodzą do klasy same bądź będą odprowadzane przez osobę dyżurującą w sklepiku.
Jeżeli z jakichś powodów dzieci muszą wcześniej wyjść ze szkoły, proszę taką informację zgłosić rano nauczycielowi, następnie zaczekać na córkę/syna w sklepiku.
Prosimy, aby podczas trwania zajęć, w razie spóźnienia czy też wcześniejszego odbierania dzieci ze szkoły, rodzice nie wchodzili do klas. Nie będzie to rozpraszało dzieci, a tym samym ułatwi pracę nauczycielom.

Prosimy także o korzystanie z parkingu po drugiej strony ulicy i nie blokowanie wyjazdu z parkingu.

Liczymy na Państwa wyrozumiałość i współpracę.

 

Warsztaty z pracownikami IPN 10/21/17

Przystanek Historia to zaplanowany cykl spotkań historycznych z edukatorami i archiwistami IPN, które będą odbywać się kilka razy w rok.

W sobotę 10/21, edukatorzy IPN Pan dr Franciszek Dąbrowski (IPN Warszawa) i Pan Krzysztof Wojda (IPN Warszawa) odwiedzili nasza szkołę “Ogniwo” i przeprowadzili zajęcia z naszymi uczniami.

Temat warsztatów: „Kształtowanie postaw patriotycznych wśród dzieci i młodzieży szkół polonijnych. Polskie symbole narodowe. Spotkanie z historią i edukacją”.

Uczniowie ogladnęli film “Mały Polak” mówiący o polskich symbolach narodowych, recytowali wiersz ” Katechizm polskiego dziecka”, a na koniec poprzez zabawę układali godło Polski.

Serdecznie dziękujemy Panom z Instytutu Pamięci Narodowej za przybycie do naszej szkoły i Pani Ewie Tymińskiej za pomoc przy organizacji warsztatów w naszej szkole.

Dzień nauczyciela 10/14/17

W sobotę 14 października w naszej szkole odbył się apel z okazji Dnia Nauczyciela, który przygotowali uczniowie naszej szkoły pod artystyczną opieką Pani Danuty Rasztubowicz.

W programie artystycznym dzieci recytowały życzenia dla naszych nauczycieli i wysłuchaliśmy utworów zagranych na pianinie przez uczennicę 3 klasy liceum.

Występ uświetniła prezentacja wierszy Wandy Chotomskiej przygotowane przez naszych wspaniałych nauczycieli.