Warsztaty z pracownikami IPN 10/21/17

Przystanek Historia to zaplanowany cykl spotkań historycznych z edukatorami i archiwistami IPN, które będą odbywać się kilka razy w rok.

W sobotę 10/21, edukatorzy IPN Pan dr Franciszek Dąbrowski (IPN Warszawa) i Pan Krzysztof Wojda (IPN Warszawa) odwiedzili nasza szkołę “Ogniwo” i przeprowadzili zajęcia z naszymi uczniami.

Temat warsztatów: „Kształtowanie postaw patriotycznych wśród dzieci i młodzieży szkół polonijnych. Polskie symbole narodowe. Spotkanie z historią i edukacją”.

Uczniowie ogladnęli film “Mały Polak” mówiący o polskich symbolach narodowych, recytowali wiersz ” Katechizm polskiego dziecka”, a na koniec poprzez zabawę układali godło Polski.

Serdecznie dziękujemy Panom z Instytutu Pamięci Narodowej za przybycie do naszej szkoły i Pani Ewie Tymińskiej za pomoc przy organizacji warsztatów w naszej szkole.

Dzień nauczyciela 10/14/17

W sobotę 14 października w naszej szkole odbył się apel z okazji Dnia Nauczyciela, który przygotowali uczniowie naszej szkoły pod artystyczną opieką Pani Danuty Rasztubowicz.

W programie artystycznym dzieci recytowały życzenia dla naszych nauczycieli i wysłuchaliśmy utworów zagranych na pianinie przez uczennicę 3 klasy liceum.

Występ uświetniła prezentacja wierszy Wandy Chotomskiej przygotowane przez naszych wspaniałych nauczycieli.

 

Przystanek Historia 10/21/17

Przystanek Historia to zaplanowany cykl spotkań historycznych z edukatorami i archiwistami IPN, które będą odbywać się kilka razy w rok.
Tematem październikowego Przystanku Historia jest postać Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki: „O życiu i kapłaństwie Bł. ks. Jerzego Popiełuszki”.

Serdecznie zapraszamy na przystanek z historią do Druch Studio Gallery na spotkanie z pracownikami z Insytutu Pamieci Narodowej o życiu ks. Jerzego Popieluszki w sobotę 10/21 o godzinie 18:30.

Podczas II edycji Przystanku Historia edukatorzy IPN odwiedzą również i przeprowadzą zajęcia z naszymi uczniami w sobotę 10/21/17.
Temat warsztatów: „Kształtowanie postaw patriotycznych wśród dzieci i młodzieży szkół polonijnych. Polskie symbole narodowe. Spotkanie z historią i edukacją”.