V Festiwal Szkół Polonijnych-zapraszamy do udziału

Zapraszamy do udziału w festiwalu szkół polonijnych. Jest możliwość reprezentowania szkoły w poszczególnych kategoriach:

 • prezentacje plastyczne: projekt znaczka pocztowego przedstawiająca wybraną postać kobiety sukcesu (klasy 7-8 oraz licealne) oraz plakat przedstawiający polskie obiekty na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO i regionu w którym się znajduje (przedszkole, kl 1, 2 oraz klasy 3-6)
 • prezentacje muzyczne – poprzez piosenkę poznajemy Polskę  (klasy 1- liceum )
 • prezentacje teatralne– krótkie scenki tematyczne, prezentacja postaci na żywo (wybraną postać kobiety sukcesu)
 • gry edukacyjne- tworzenie edukacyjnych gier interaktywnych (liceum)
 • prezentacja literacka – ,,Wkład Polek w odkrycia naukowe, geograficzne i kulturowe” (klasy licealne) oraz „Wynalazki z polskim rodowodem” (klasy 5-8)

 

W związku z ograniczoną ilością osób, które mogą reprezentować szkołę w festiwalu w poszczególnych grupach (poniżej), jeżeli będzie duże zainteresowanie, przeprowadzimy najpierw konkurs w szkole. Prosimy o składanie prac plastycznych i zgłaszanie się do 9 marca do Pani Ewy (biblioteka szkolna).

 1. W kategorii prezentacji plastycznej dopuszcza się do udziału po jednym przedstawicielu z poszczególnej grupy wiekowej z danej szkoły: przedszkole, kl.1 i kl. 2; kl. 3-6; kl. 7-8; liceum.
 2. W kategorii prezentacji muzycznej dopuszcza się do udziału nie więcej niż dwie osoby.
 3. Z uwagi na duże zainteresowanie szkoły muszą dokonać wyboru uczestnictwa pomiędzy kategorią: prezentacja muzyczna a prezentacja teatralna.
 4. W prezentacji teatralnej dopuszcza się udział nie więcej niż czterech osób z danej szkoly.
 5. W kategorii stoisko dopuszcza się udział nie więcej niż trzech uczniów oraz opiekuna z danej szkoly.

 

Festiwal odbędzie się 7 kwietnia 2019 roku w PSD Gniazda 946 Sokołów Polskich w Manville, NJ. Dyrektorem jest p. Elżbieta Laskowski, tel. 908-872-3889
Adres Szkoły: 99 North 13 Ave, Manville, NJ 08835

 

 

REGULAMIN V FESTIWALU SZKÓŁ POLONIJNYCH
Jestem Polakiem i jestem dumny

 

Celem Festiwalu jest przede wszystkim integrowanie polonijnych społeczności szkolnych, promowanie szkół i talentów uczniów poprzez prezentowanie dorobku artystycznego oraz rozwijanie umiejętności językowych młodzieży, poprzez muzykę, śpiew i zabawę; kształtowanie wartości moralnych i patriotycznych uczniów, jako ważnego czynnika wychowawczego, integrującego współczesne młode pokolenie Polaków.

Tegoroczny Festiwal ma przybliżyć dzieciom i młodzieży sylwetki zasłużonych Polek, piękno krajobrazu, wartości historyczne, miejsca Światowego Dziedzictwa UNESCO w Polsce. Po raz kolejny pozwoli zastanowić się dlaczego jestem dumny z mojego pochodzenia. Będzie też okazją do zaprezentowania szkoły i talentów uczniów w następujących kategoriach:

 • prezentacje plastyczne: projekt znaczka pocztowego przedstawiająca wybraną postać kobiety sukcesu (klasy 7-8 oraz licealne) oraz plakat przedstawiający polskie obiekty na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO i regionu w którym się znajduje (przedszkole, kl 1, 2 oraz klasy 3-6)
 • prezentacje muzyczne – poprzez piosenkę poznajemy Polskę  (klasy 1- liceum )
 • prezentacje teatralne– krótkie scenki tematyczne, prezentacja postaci na żywo (wybraną postać kobiety sukcesu)
 • gry edukacyjne- tworzenie edukacyjnych gier interaktywnych (liceum)
 • prezentacja literacka – ,,Wkład Polek w odkrycia naukowe, geograficzne i kulturowe” (klasy licealne) oraz „Wynalazki z polskim rodowodem” (klasy 5-8)

 

Festiwal odbędzie się 7 kwietnia 2019 roku w PSD Gniazda 946 Sokołów Polskich w Manville, NJ. Dyrektorem jest p. Elżbieta Laskowski, tel. 908-872-3889
Adres Szkoły: 99 North 13 Ave, Manville, NJ 08835

Zasady Festiwalu Szkół Polonijnych:

 1. Udział szkół w Festiwalu jest dobrowolny.
 2. Szkoła nie ma obowiązku uczestniczyć w każdej kategorii.
 3. W kategorii prezentacji plastycznej dopuszcza się do udziału po jednym przedstawicielu z poszczególnej grupy wiekowej z danej szkoły: przedszkole, kl.1 i kl. 2; kl. 3-6; kl. 7-8; liceum.
 4. W kategorii prezentacji muzycznej dopuszcza się do udziału nie więcej niż dwie osoby.
 5. Z uwagi na duże zainteresowanie szkoły muszą dokonać wyboru uczestnictwa pomiędzy kategorią: prezentacja muzyczna a prezentacja teatralna.
 6. W prezentacji teatralnej dopuszcza się udział nie więcej niż czterech osób z danej szkoly.
 7. W kategorii stoisko dopuszcza się udział nie więcej niż trzech uczniów oraz opiekuna z danej szkoly.
 8. Podczas Festiwalu prace plastyczne uczniów prezentowane będą w sali wystawowej.
 9. Prezentacje w kategoriach: piosenka i teatr odbywać się będą na scenie wg ustalonego programu.
 10. Szkoły, które przygotują stoisko otrzymają do swojej dyspozycji miejsce do prezentacji (stolik i krzesła). Z uwagi na obowiązujące przepisy bezpieczeństwa prosimy nie prezentować na stoiskach gorących posiłków.
 11. Podczas Festiwalu będzie okazja do spotkania z ciekawymi osobami z Polski.
 12. Organizatorzy nie określają regulaminów dla poszczególnych kategorii, konkursy powinny być przeprowadzone wg przyjętych w szkole zasad/regulaminów.
 13. Dyrektorzy powinni zgłosić uczestnictwo szkoły w Festiwalu, podając wybrane kategorie i prezentowaną sylwetkę.
 14. Wybrane prace literackie (jedna na szkołę) z kategorii prezentacja literacka – ,,Wkład Polek w odkrycia naukowe, geograficzne i kulturowe” (liceum) oraz (również jedna na szkołę) „ Wynalazki z polskim rodowodem” (klasy 5-8).
 15. W kategorii gry edukacyjne szkoła wysyła wybraną na drodze eliminacji szkolnych w liceum jedną elektroniczną grę edukacyjną Kahoot.

Regulamin 2019 Festiwal (2)

 

Leave a Reply

Name
Email
Website