Stypendia dla uczniów szkół polonijnych

Szanowni Rodzice i Uczniowie
Komisja Stypendialna zawiadamia, że Zarząd CPSD w dniu 16 marca 2017 roku zatwierdził formularz podania o stypendium. Termin składania podań jest do dnia 31 maja br. (decyduje data stempla pocztowego). Wymagane dokumenty i warunki przyznawania stypendium  są zawarte w podaniu, które uczniowie szkół polonijnych mogą pobrać ze strony CPSD:  http://www.centralapsd.pl/ogłoszenia
Spotkania Komisji Stypendialnej z kandydatami na stypendia są planowane w pierwszej połowe czerwca, w godzinach wieczornych lub w dniach sobota/niedziela w godzinach wczesno-popołudniowych. Zwykle podane są dwa terminy, jeden w stanie NJ i drugi w stanie NY. Zakwalifikowani kandydaci będą powiadamiani o spotkaniach z Komisja telefonicznie lub via e-mail.

CPSD-Podanie-Stypendium2017 (1)

 

Leave a Reply

Name
Email
Website