Środki na realizację projektów innowacyjnych CPSD

Fundacja na Rzecz Wspierania i Rozwoju Szkół Polonijnych przy Centrali Polskich Szkół Dokształcających przystąpiła do konkursu, „Środki na realizację projektów innowacyjnych i cyfrowych z zakresu edukacji, nauki i budowy społeczeństwa informacyjnego ”, który był ogłoszony przez Instytut Rozwoju Języka Polskiego im. św. Maksymiliana Marii Kolbego, na pozyskanie środków do dofinasowania szkół polonijnych na wschodnim wybrzeżu.

Fundacji przyznano środki finansowe na dofinansowanie wyposażenia szkół polonijnych i polskich za granicą w sprzęt komputerowy i multimedialny.

Serdeczne dziękujemy Instytutowi Rozwoju Języka Polskiego i CPSD za dofinansowanie naszej szkoły.

Leave a Reply

Name
Email
Website