Międzynarodowy konkurs pt. ” Portret św. Jana Pawla II”

“Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali” – tymi słowami zwrócił się Jan Pawel II do młodzieży podczas spotkania na Jasnej Górze w 1983 roku.
W listopadzie, uczniowie klasy 4 wzięli udział w międzynarodowym konkursie pt. ” Portret św. Jana Pawla II” , zorganizowanym w 100. rocznicę urodzin Papieża. Konkurs cieszył się dużą popularnością, wpłynęło blisko 500 prac. W styczniu zostali wyłonieni laureaci. Wsród uczniów klasy 4, laureatką pracy wyróżnionej została MICHELLE KORCZ.
Dyrektor Monika Zarzycka życząc dalszych sukcesów wręczyła wszystkim uczniom dyplomy.
Sobota była w naszej szkole bardzo uroczystym dniem.
Za szczególne zaangażowanie w promocję idei Konkursu został nadany tytuł “Przyjaciela Konkursu” Dyrektor Monice Zarzyckiej oraz Dyrektor Oświaty Pani Ewie Błachno-Held. Dyplomy wręczyła zastępca Dyrektora Agnieszka Kwieciński. W podziękowaniu za pomoc uczniowie wręczyli Paniom kwiaty, a sami zostali zaskoczeni słodką niespodzianką, która umiliła chwilę klasowej radości.
Gratulujemy !!!
Gazeta “Tydzień Polski” drukować będzie nagrodzone dyplomami prace konkursowe.
Opr. Barbara Kosecki-Piwowar

Leave a Reply

Name
Email
Website