Konkurs Szopek Krakowskich

Celem Konkursu Szopek Krakowskich jest podtrzymanie i ponowny rozkwit rodzimej tradycji.
2. Szopką krakowską jest smukły, wielopoziomowy, wieżowy, symetryczny, bogato zdobiony
model budynku, który ma służyć za miejsce przedstawienia narodzin Jezusa popularnie
nazywana “Szopką”. Budowla ta jest skonstruowana z lekkich materiałów i charakteryzuje się
spiętrzeniem zminiaturowanych elementów zabytkowej architektury dawnej stolicy Polski
miasta Krakowa, a w szczególności kościoła Mariackiego, Katedry i Zamku Królewskiego na
Wawelu. Elementy tych budowli moga byc fantazyjnie przetworzone i połączone w zależności
od inwencji autora.
3. Konkurs Szopek Krakowskich jest otwarty i udział w nim mogą wziąć wszyscy wykonawcy
szopek. W szczególości zachęcamy całe rodziny do wspólnej pracy i zabawy.
4. Konkurs odbywa się w Stanach Zjednoczonych po raz pierwszy. Chętni do wzięcia udziału w
konkursie proszeni są o zgłoszenie swoich prac do Nowodworski Foundation.
115 Webster Ave. Yonkers, NY 10071 914-260 8178
www.sitenf.org The Nowodworski Foundation You Picasso

Termin składania prac jest do 16 listopada 2019 godz 2PM, 239 Nepperhan Ave. Yonkers, NY
10701.
Za pozostawioną szopkę twórcy otrzymują pokwitowanie, z którym zobowiązani są zgłosić się
po odbiór swojej pracy po zamknięciu wystawy pokonkursowej, w połowie lutego następnego
roku.
5. Każdy uczestnik może zgłosić do Konkursu maksimum jedną Szopkę.
6. W Konkursie mogą wziąć udział tylko te szopki, które nie brały udziału we wcześniejszych
Konkursach.
7. Sąd Konkursowy powołany przez Nowodworski Foundation ocenia szopki w dwóch
kategoriach:
1) Szopki dziecięce, wykonane samodzielnie przez dzieci do 14 lat
2) Szopki rodzinne
8. W trakcie obrad Sąd Konkursowy ocenia:
a) Tradycyjność
b) Architekturę
c) Kolorystykę
d) Lalki i narracyjność
e) Elementy ruchome i światło
f) Nowatorstwo
g) Dekoracyjność i ogólne wrażenie estetyczne
9. Należy dokładnie podpisać pracę i dołączyć imienny wykaz wykonawców szopki. Dokładne
opisanie pracy jest warunkiem dopuszczenia do konkursu. Opis pracy należy wykonać pismem
drukowanym oraz dokładnie przymocować na sznureczku do pracy. W opisie szopki należy
umieścić: imię i nazwisko wykonawcy, wiek, adres, miejscowość, telefon do wykonawcy, w
przypadku prac zbiorowych dodatkowo imię i nazwisko opiekuna wraz z telefonem
komórkowym.
10. Ogłoszenie wyników Konkursu połączone z rozdaniem nagród odbędzie się w sobotę 7
grudnia o godz. 2pm w Polskiej Szkole w Yonkers 239 Nepperhan Avenue, Yonkers , NY 10701
11. Warunkiem udziału w Konkursie jest bezwzględne pozostawienie zgłoszonych szopek na
wystawie pokonkursowej.
12. Wszyscy zgłaszający swój udział w Konkursie równocześnie zobowiązani są
podporządkować się postanowieniom powyższego regulaminu.
13. Pytania nalezy kierować na e-mail:
14. Decyzja Sądu Konkursowego jest nie odwołalna.

 

Leave a Reply

Name
Email
Website