Konkurs -Znani i mniej znani Polacy w USA

Fundacja na Rzecz Wspierania Oświaty Polonijnej w partnerstwie z Fundacją “Nasza historia” realizuje projekt “Wczoraj-Dziś-Jutro @Jednoczy nas Polska” zatwierdzony przez Ministerstwo Edukacji Narodowej na rok 2017/2018.

Wspólne realizowanie przez uczniów polonijnych oraz z Polski projektu ma celu promowanie Polski oraz postaw patriotycznych obydwu stron, wspieranie nauczania języka polskiego, poszerzanie wiedzy o Polsce wśród Polonii i Polaków zamieszkałych za granicą, zachowanie i umacnianie polskiej tożsamości; zapewnienie możliwości uczestnictwa w kulturze narodowej, rozwój kontaktów młodzieżowych, naukowych, kulturalnych. Poznania najważniejszych faktów z historii Polski, poznania tradycyjnych wartości: patriotyzmu, szlachetności, przyjaźni, szacunku do drugiej osoby oraz chęć niesienia pomocy rówieśnikami mieszkającymi w innym kraju.

Nagrodą uczniom uczestniczącym w projekcie będzie kilkudniowy pobyt w Polsce. 10 uczniów (bo tylko tylu będzie finalistów), zostanie wyłonionych w konkursie składającym się z dwóch etapów.

 

Do konkursów mogą przystąpić uczniowie klas 8 i licealnych szkół polonijnych.

I etap konkursu:

przygotowanie prezentacji multimedialnej na temat:

“Znani i mniej znani Polacy w USA”.

Prezentacja musi obejmować historię tylko jednej  osoby. Komisja nie narzuca nazwisk. Ważne, aby taka osoba miała znaczący dorobek naukowy lub w sposób szczególny zapisała się w dziejach Polonii Amerykańskiej.

Maksymalny czas prezentacji 10 min.

Termin zgłoszenia do I etapu konkursu – 18 grudnia 2017r.

Termin wykonania prezentacji – 20 stycznia 2018r.

Zarówno zgłoszenie, jak i prace należy nadsyłać do p. Aliny Zawojski koordynatora projektu na adres 

Forma zgłoszenia do konkursu – w załączniku.

Oceny prezentacji dokona specjalnie powołana Komisja.

 

II etap konkursu:

Quiz z wiedzy historycznej (termin 10 lutego 2018 –w Polskiej Szkole Dokształcającej przy parafii Św. Cyryla i Metodego – Brooklyn, NY )

Do 10 grudnia 2017r. zostanie ustalony i podany do wiadomości zakres wiedzy historycznej na II etap konkursu.)

 

http://www.centralapolskichszkol.org/aaa/konkurs-historyczny-11262017

Leave a Reply

Name
Email
Website