Konkurs fotograficzny “Historia w obiektywie na wakacyjnym szlaku”

Konkurs fotograficzny “Historia w obiektywie na wakacyjnym szlaku”

W ramach obchodów 100-tnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości Instytut
Józefa Piłsudskiego zaprasza do wzięcia udziału w konkursie dotyczącym bohaterów lub
miejsc upamiętniających walkę o niepodległość narodu polskiego w latach 1914-1922.
Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży polonijnej w wieku od 8 do 18 lat.

Temat konkursu: Bohaterzy i miejsca upamiętniające walkę o niepodległość narodu
polskiego w latach 1914-1922
Termin przesyłania zgłoszeń: 16 września 2018

Jeśli jesteś pasjonatem fotografowania, interesuje Cię historia i wybierasz się na wakacje do Polski – Konkurs jest dla Ciebie !

Do wygrania cenne nagrody!

Oczekujemy na Wasze prace, które mogą przedstawiać pomniki, tablice pamiątkowe, mogiły ludzi zasłużonych lub poległych w walkach narodowowyzwoleńczych w latach 1914-1922 na
ziemiach polskich oraz wszelkie miejsca lub obiekty związane z tematem konkursu.

Wśród wszystkich uczestników konkursu Jury, w skład którego wejdą przedstawiciele organizatora, sponsorów oraz polonijnych artystów fotografików, wylosuje po trzy nagrody
w dwóch kategoriach wiekowych: 8-12 lat i 13-18 lat.

Regulamin konkursu, karta zgłoszenia i oświadczenie uczestnika znajdują się na stronie https://bit.ly/2IpHj40

Kartę Zgłoszenia oraz oświadczenie uczestnika można wypełnić na komputerze,wydrukować, zeskanować i podpisaną przesłać e-mailem na adres , lub wysłać pocztą na adres Instytutu Józefa Piłsudskiego:138 Greenpoint Ave. Brooklyn, NY 11222
Nasz numer telefonu 212-505-9077

Leave a Reply

Name
Email
Website