Klasa 8 2019/2020

Wychowawca: Ryszard Druch

Język Polski: Monika Siuda

Historia & Geografia: Ryszard Druch


KLASA VIII – Historia Polski     (23 listopada 2019 r.)
Lekcja 11 – temat: Polityka III Rzeszy wobec Polaków 1939-1945.
 
1. Obozy koncentracyjne.
2. Obozy zagłady (holokaust).
3. Łapanki i egzekucje ludności polskiej.
KLASA VIII – Geografia Polski.
Lekcja 11 – Temat: Udział klasy w warsztatach teatralnych aktorów z Polski.

KLASA VIII – GEOGRAFIA POLSKI – 9 listopada 2019 r. 
Lekcja 9 – Temat: UDZIAŁ KLASY W SZKOLNEJ AKADEMII Z OKAZJI DNIA NIEPODLEGŁOŚCI POLSKI 11 LISOPADA.
 
HISTORIA POLSKI
Lekcja 9 – Temat: PISEMNY SPRAWDZIAN WIADOMOŚCI Z TEMATU “WOJNA OBRONNA POLSKI W 1939 ROKU”.

KLASA VIII – GEOGRAFIA POLSKI – 2 listopada 2019 r.

Lekcja 8 – Temat: NAJWIĘKSZE ATRAKCJE TURYSTYCZNE POJEZIERZA POMORSKIEGO I MAZURSKIEGO.

Jak wyjaśnić czym jest kraina geograficzna zwana „pojezierzem”?
Uczniowie zapisują w zeszycie to pytanie i odpowiedź na nie.

Główne atrakcje Pojezierza Pomorskiego:
a/ Pelplin

b/ Muzeum Kaszubskie w Kartuzach

c/ uzdrowisko Połczyn Zdrój

ZADANIE DOMOWE: ćwicz.2/str.28-29 (część 1-2).

KLASA VIII – HISTORIA POLSKI – 2 listopada 2019 roku

Lekcja 8 – Temat: KONIEC KAMPANII WRZEŚNIOWEJ W POLSCE – KLĘSKA ARMII I OKUPACJA II RZECZYPOSPOLITEJ PRZEZ III RZESZĘ I ZSRR.

Jak długo wojsko polskie broniło się przed agresją III Rzeszy i ZSRR? (ćwicz. 1 na s. 29, tekst ss. 26-27, ćwicz. 2 na s.29).
Reakcja Polonii amerykańskiej na napad Niemiec na Polskę s.27).
Przyczyny klęski wrześniowej Polski (ćwicz. 2 na s. 29).
Polityka III Rzeszy i ZSRR wobec Polaków po klęsce wrześniowej (tekst na s.27).

ZADANIE DOMOWE: Przygotować się do sprawdzianu pisemnego pt. „Wojna obronna Polski 1939 roku” (ss.22-28).


KLASA VIII – HISTORIA POLSKI – 26 października 2019 r.
Lekcja 7 – Temat: Atak ZSRR na Polskę 17 września 1939 roku.
 1. Pakt Ribbentrop – Mołotow (23 sierpnia 1939 r.).
 2. Jak Stalin tłumaczył agresję Armii Czerwonej na Polskę?
 3. Reakcja wojska polskiego wobec Armii Czerwonej.
 4. Polityka Stalina wobec obywateli II Rzeczypospolitej na terenach
wcielonych do ZSRR.
  ZADANIE DOMOWE: Ilu obywateli II Rzeczypospolitej w czasie II wojny światowej zostało deportowanych w głąb Syberii przez władze ZSRR?

KLASA VIII – GEOGRAFIA POLSKI – 26 października 2019 r.
Lekcja 7 – Temat: „Papusza i przyjaciele” – spektakl teatru z Polski.
Ryszard Druch

 

Język Polski 10/12/19

Zadanie domowe

1. Odsłuchać z youtube – pieśni “Rota”

https://www.youtube.com/watch?v=o_VL6ZYv2bE

2. Odmienić przez przypadki rzeczownik – “naród”
3. Znać znaczenie terminu – ROTA


KLASA VIII – GEOGRAFIA POLSKI – 19 października 2019 r.

Lekcja 6 – Temat: POJEZIERZA POLSKIE (pomorskie, mazurskie, wielkopolskie).

1/ Rzeki

2/Jeziora

3/Parki Narodowe

4/ Surowce mineralne

5/ Miasta

6/ Gospodarka

7/ Ciekawostki geograficzne

ZADANIE DOMOWE

Str.32/ ćwicz.1

KLASA VIII – HISTORIA POLSKI – 19 października 2019 r.

Lekcja 6/ – Temat: NAPAŚĆ III RZESZY NA POLSKĘ 1 WRZEŚNIA 1939 r.

1/ Żądania Hitlera wobec Polski (Gdańsk i eksterytorialna autostrada do Prus).

2/ Sytuacja międzynarodowa w 1938-1939 r. (zajęcie Czech i Austrii).

3/ Bohaterska obrona Westerplatte i wojna obronna Polaków.

4/ Dysproporcja armii i uzbrojenia Polski i III Rzeszy.

5/ Mity kampanii wrześniowej [s.24].

ZADANIE DOMOWE

Wykonaj tabelę „Ilość żołnierzy, czołgów i samolotów Polski i III Rzeszy we wrześniu 1939 r.”.


KLASA VIII – GEOGRAFIA POLSKI – 12 października 2019 r.

Lekcja 5/ – NAJCIEKAWSZE MIASTA POLSKIEGO WYBRZEŻA.

Praca z podręcznikiem (indywidualnie):

1/ Szczecin

2/ Parki narodowe

3/ Gdańsk

4/Sopot i Gdynia

5/ Malbork

6/ Frombork

ZADANIE DOMOWE:

str. 24/ ćwicz. 2

KLASA VIII – HISTORIA POLSKI – 12 października 2019 r.

Lekcja 5/ – TematAkademia szkolna z okazji świeta Komisji Edukacji Narodowej (Dzień Nauczyciela).


KLASA VIII – GEOGRAFIA POLSKI – 5 października 2019 r.

Lekcja 4/ Temat: POBRZEŻA POŁUDNIOWOBAŁTYCKIE

 1. Co to takiego „pobrzeże”?

Uczniowie tworzą definicję słowa „pobrzeże”

 1. Latarnia morska i jej rola w ruchu statków morskich (alfabet Morse’a – ćwiczenia praktyczne).
 2. Analiza wiersza Tadeusza Kubiaka „Rozmowa”.

ZADANIE DOMOWE

Napisz alfabetem Morse’a słowa:  Polska,  Szkoła, Ogniwo.

UWAGI NAUCZYCIELA: Uczniowie bardzo szybko zrozumieli ideę alfabetu Morse’a i bardzo dobrze rozwiązali ćwiczenia z tego zakresu.


KLASA VIII – HISTORIA POLSKI – 5 X 2019

Lekcja 4 – Temat: Rozwój gospodarki i techniki w II Rzeczypospolitej (1918-1939).

1/ Osiagnięcia i niedostatki gospodarcze II Rzeczypospolitej.

2/ Plany gospodarcze inż. Eugeniusza Kwiatkowskiego ( polski „New Deal” F. D. Roosevelta).

ZADANIE DOMOWE

Poszukaj w internecie odpowiedzi na pytanie jakie prędkości osiągały produkowane w II RP samochody: Polski Fiat 308 , amerykański Buick i Chevrolet oraz niemiecki Opel?


GEOGRAFIA POLSKI – 28 września 2019 r.

Lekcja 3/ Temat: OBIEKTY UNESCO W POLSCE

1/ Obiekty dziedzictwa kulturowego….

2/ Obiekty dziedzictwa przyrodniczego…

3/ Przedstaw jeden-dwa zabytki UNESCO w Polsce (praca indywidualna z internetem).

ZADANIE DOMOWE

Str. 16/ wicz. 1 (pytania 1-6).

KLASA VIII – HISTORIA POLSKI

Lekcja 3 – Temat: CZASY SANACJI W II RZECZYPOSPOLITEJ I POLITYKA ZAGRANICZNA MŁODEGO PASTWA.

1/ Konstytucja Kwietniowa (1935 r.).,

2/ Śmierć Józefa Piłsudskiego i kontynuowanie jego polityki przez współpracowników.

3/ Trudne relacje z państwami sąsiedzkimi i mocarstwami (czytanie tekstu w podręczniku na s.11).

ZADANIE DOMOWE

Ułóż zdania z terminami:

1/ zamach stanu,

2/ zagrożenie zewnętrzne,

3/ ustrój.

 

GEOGRAFIA POLSKI – 14 września 2019

Lekcja 1 – Temat: Nauka geografii – zaproszenie do Polski

 

GEOGRAFIA POLSKI – 21 wrzesnia 2019

Lekcja 2 – Temat: POLSKA ATRAKCYJNYM KRAJEM TURYSTYCZNYM

 

 1. Kogo nazywamy „turystą”? (s.6)
 2. Dlaczego zagraniczni turyści odwiedzają Polskę?

Napisz jaki był (lub będzie) cel twoich podróży do Polski i jakie miejsca zwiedziłeś lub chciałbyś zwiedzić? [na podstawie lektury tekstu s.8]

 1. Ćwiczenie 1 / str.9 [pisemnie na lekcji]

 

ZADANIE DOMOWE

Ćwicz.2/strona 9

 

UWAGI NAUCZYCIELA PO LEKCJACH z 21 września:

Bardzo proszę Rodziców o dopilnowanie, by uczniowie ćwiczyli w domu (20 minut dziennie) czytanie polskich tekstów (ksiązki, internet , prasa polska).

Ósma klasa to ostatni rok nauki w szkole podstawowej „OGNIWA”. Program nauczania  jest tak skonstruowany, że uczeń tej klasy musi wykazywać się biegłością w czytaniu tekstu polskiego.

 

HISTORIA POLSKI – 14 września 2019

Lekcja 1 – Temat: II RZECZPOSPOLITA – KŁOPOTY MŁODEJ DEMOKRACJI

 

 1. Wprowadzenie do tematu (rozbiory, okoliczności odzyskania niepodległości jesienią 1918 roku, rola Józefa Piłsudskiego).
 2. Fragment tekstu „Kłopoty młodej demokracji” (s. 8).

 

HISTORIA POLSKI – 21 września 2019

Lekcja 2 – Temat: JÓZEF PIŁSUDSKI – TWÓRCA LEGIONÓW POLSKICH I AUTOR ZAMACHU MAJOWEGO (1926r.).

 

1/ Wspomnienie Aleksandry Piłsudskiej, żony Józefa Piłsudskiego. Rozmowy z mężem na temat przewrotu majowego [czytanie na głos i analiza teksty s. 9]

2/ „Sanacja” (odnowa moralna) – ograniczenie demokracji w II Rzeczpospolitej.

3/ ćwiczenie 3/str. 18

 

ZADANIE DOMOWE

Znajdź w internecie informacje o ilości ofiar (zabici i ranni) w zamachu majowym marszałka Józefa Piłsudskiego w 1926 roku.

 

 

UWAGI NAUCZYCIELA PO LEKCJACH z 21 września:

Przypominam, że zgodnie z ustaleniami zebrania nauczyciela, rodziców oraz uczniów z dnia 14 września 2019 r. uczniowie, którzy przynoszą do szkoły telefony komórkowe mają je kłaść ekranem do blatu ławek szkolnych i korzystać z tych urządzeń na polecenie nauczyciela. Generalnie klasa dostosowuje się do tych ustaleń, jednak niektórzy uczniowie… mają w tej kwestii „krótką pamięć”.