Klasa 7 2019/2020

Wychowawca: Monika Siuda

Język Polski: Monika Siuda

Historia&Geografia: Ryszard Druch


5/9/20
Tradycyjnie w sobotę zajęcia w klasie 7 odbyły się na “zoom” Dzisiejsze zajęcia miały jednak charakter wyjątkowy. Na naszych zająciach zagościł ksiądz dr Wojciech Węckowski- dziennikarz władający 5 językami, pracujący w wydawnictwie Bernardinum w Pelplinie. Nasz gość opowiadał jak powstaje książka w jego wydawnictwo; jak autorzy przynoszą rękopisy i jak dokonuje się selekcji książek. Ksiądz pochwalił uczniów za znajomość naszego ojczystego języka i zachęcał dalszej nauki języków (nasz gość studiował dziennikarstwo we Włoszech). Na koniec naszych sobotnich zajęć, razem z całą szkołą świętowaliśmy Dzień Mamy i Taty. Nasza koleżanka Sophie czytała wiersz dla mam, a nasz kolega z klasy 8- Sebastian przygotował wiersz dla taty. Wszystkiego Najlepszego z okazji Dnia Mamy i Taty!


2/15/20
15 lutego w klasie 7 odbyły się wyjątkowe zajęcia. Dzieci  świętowały “Walentynki” wraz ze swoimi rodzicami. Były wspaniałe konkursy, nagrody, łakocie, piosenki i zabawy.Dziękuję dzieciom za wspaniały czas, rodzicom za zaangażowanie i zabawę . Do następnego razu ! IMG_7021IMG_7022 


Praca domowa na 2/8/20
Historia ćw. 2 str. 55
Geografia str. 38

KLASA VII – Geografia Polski (23 listopada 2019 r.)
Lekcja 11 – Temat: Omówienie wyników sprawdzianu pisemnego “Podział administracyjny i ludność Polski”.
 
Omówiłem z uczniami wyniki sprawdzianu pisemnego z geografii Polski przeprowadzonego 16 listopada br.
Uczniowie otrzymali poprawione sprawdziany i mają pokazać je rodzicom do podpisu.
Zadaniem czniów jest przynieść podpisane przez rodziców sprawdziany do szkoły i pokazać nauczycielowi na pierwszych zajęciach w grudniu 2019 r..
 
KLASA VII – Historia Polski (23 listopada 2019 r.)
 
Lekcja 11 – Temat: Udział klasy w warsztatach teatralnych z aktorką z Polski.
 
Ze względu na złe zachowanie w warsztatach teatralnych nie wzięli udziału Fabian i Nikodem Fraczakowie, którzy mieli specjalne zajęcia z nauczycielem Ryszardem Druchem i p. dyr. Moniką Zarzycką.

Klasa VII – GEOGRAFIA  POLSKI
Lekcja 9 – Temat: JEZYKI LUDÓW EUROPY – ćwiczenia.
1/ Pisemne ćwiczenie nr 1 ze str. 17.
2/ Pisemne ćwiczenie nr. 2 ze str. 17.
3/ Pisemne ćwiczenie nr 3 ze str. 17.
ZADANIE DOMOWE
Przygotować się do sprawdzianu pisemnego z geografii Polski – temat: “Podział administracyjny i ludność Polski” (podręczik strony 8 – 16).
HISTORIA POLSKI
Lekcja 9 – Temat: Pisemny sprawdzian wiadomości z tematu “Królestwo Polskie i powstanie listopadowe”.
 
Uwagi nauczyciela:
Od początku roku szkolnego 2019/2020 na stronie internetowej Polskiej Szkoły “OGNIWO” w zakładce klasy VII umieszczam raporty (konspekty) z lekcji geografii i historii Polski w których znajdują się nie tylko tematy lekcji ale i treść zadań domowych dla uczniów jak i inne uwagi nauczyciela. Jeżeli uczeń nie był na zajęciach – najpóźniej w środę – może dowiedzieć się o lekcji i zadaniu domowym.

KLASA VII – GEOGRAFIA POLSKI – 2 listopada 2019 r.
Lekcja 8 – Temat: JĘZYKI LUDÓW EUROPY.
     1. Jak powstawały języki ludów Europy?
2. Rodziny i grupy języków europejskich. (tabela s. 16).
3. Ćwicz. 2-3/str.18.
ZADANIE DOMOWE: Przygotować się do sprawdzianu pisemnego pt.” Podział administracyjny i ludność Polski” (s.8-17).
 
 
KLASA VII – HISTORIA POLSKI – 2 listopada 2019 r.
Lekcja 8 – Temat: POWSTANIE LISTOPADOWE 1830 ROKU – WOJNA Z ROSJĄ.
  1. Dowódcy powstania listopadowego… [nie chcieli powstania lecz porozumienia z carem].
  2. Zwycięstwo Polaków pod… (Olszynką Grochowską)
  3. Klęska Polaków pod… (Ostrołęką)
  4. Wojsko polskie opuszcza Królestwo Polskie i składa broń w Prusach.

ZADANIE DOMOWE: Przygotować sie na sprawdzian pisemny pt. „Królestwo Polskie i powstanie listopadowe (s.19-29).


KLASA VII – HISTORIA POLSKI – 26 października 2019 r.
Lekcja 7 – Temat: WALKA POLAKÓW O NIEPODLEGŁOŚĆ – powstanie listopadowe (1830).
  1. Noc Listopadowa – układamy pytania do tekstu na str.27.
  2. Wojna powstańców z Rosją w 1831 roku (opisujemy sposoby prowadzenia wojen w pierwszej połowie XIX wieku pokazane na fotografiach w podręczniku).
  ZADANIE DOMOWE: Przeczytać tekst na str. 27.
 
KLASA VII – Geografia Polski 26 października 2019 r.
Lekcja 7 – Temat: MNIEJSZOŚCI NARODOWE W POLSCE.
  1. Jakie mniejszości narodowe mieszkają w Polsce?
  2. Liczebność mniejszości narodowych (uczniowie wykonują wykres graficzny).
  3. W jaki sposób mniejszości narodowe znalazły sie na ziemiach polskich?
ZADANIE DOMOWE: Narysuj wykres graficzny „Skład enticzny ludności USA”.

 

Język Polski 10/12/19

Kochani rodzice & młodzież ..

Dziękuje bardzo za piękne kwiaty i prezent z okazji Dnia Nauczyciela – to naprawdę Bardzo miłe, że wciąż pamiętacie o tym dniu!

W poprzednią sobotę odbyło się zebranie rodziców, ustalone zostało, że  sklad komitetu rodzicielskiego jest taki sam jak w zeszłym roku.

Zadanie domowe :
Nauczyć się czytać wiersza Wisławy Szymborskiej: “Gawęda o Miłości do ziemi ojczystej “


KLASA VII – Geografia Polski – 19 października 2019 r.

Lekcja 6 – Temat: LUDNOŚĆ POLSKI

1/ Jacy są Polacy – zapisz cechy charakterystyczne Polaków w punktach.

2/ Jacy są Polacy:

a/ opinia antropologa,

b/ opinia etnografa,

c/ opinia psychologa [s.14].

3/ Polacy w Polsce i na świecie – rysujemy diagram ludności polskiej [s.15].

ZADANIE DOMOWE

Narysować diagram “Ludność Polski”

KLASA VII – HISTORIA POLSKI – 19 października 2019 r.

Lekcja 6 – Temat: POCZĄTKI NOWOCZESNEGO NARODU POLAKÓW.

1/ Narodowości zamieszkujące Królestwo Polskie (1815-1830)

Narodowości
Terytorium Królestwa Polskiego[12]
narodowość liczebność udział procentowy w populacji
Polacy 6 755 503 72,0%
Żydzi 1 267 194 13,5%
Niemcy 407 274 4,3%
Ukraińcy 335 337 3,5%
Rosjanie 267 160 2,8%
Białorusini 29 347 0,3%
Litwini 305 567 3,2%
Inni 34 871 0,4%
Razem 9 402 253 100,0%

2/ WIEŚ i MIASTO oraz ich ludność.

3/ Narodziny nowoczesnego narodu [s.21].

4/ Warszawa – „Paryż północy” [s.22].

ZADANIE DOMOWE

Opisz wygląd jednego z budynków Warszawy z czasów Królestwa Polskiego (1815-1830)

zbudowany w stylu klasycystycznym.


KLASA VII – GEOGRAFIA POLSKI –  12 października 2019 r.

Lekcja 5 – Temat: ROZMIESZCZENIE KRAIN GEOGRAFICZNYCH W WOJEWÓDZTWACH POLSKI.

1/ Kraina geograficzna a województwo – podobieństwa i różnice (formułują sami uczniowie).

2/ Ćwiczenie z podręcznika (uzupełnianie tabeli na str. 10-11).

3/ Herby województw (uczniowie przyporządkowują herby do województw, str.12)

ZADANIE DOMOWE

Str. 13, ćwicz. 1 (a,b,c,d,e,f,g,h,i).

 

KLASA VII – HISTORIA POLSKI – 12 października 2019 r.

Lekcja 5 – Temat: KRÓLESTWO POLSKIE  –  PAŃSTWO POŁĄCZONE Z ROSJĄ.

1/ Losy Polaków po klęsce Napoleona. (wyznaczeni uczniowie czytają  fragmentu rozdziału „Po klęsce Napoleona” [s. 19] a inni odpowiadają na pytania nauczyciela).

2/ Ustawa konstytucyjna Królestwa Polskiego (fragment) – uczniowie otrzymują wypis z konstytucji KP i wspólnie z nauczycielem dokonują omówienia najważniejszych jej artykułów.

3/ Jak władze Rosji carskiej realizowały w praktyce postanowienia Konstytucji Królestwa Polskiego (czytanie i analiza rozdziału „Konstytucja z łaski cara” [s.20].

ZADANIE DOMOWE: str. 24/ ćwicz. 1.  

 


KLASA VII – GEOGRAFIA POLSKI – 5 października 2019

LEKCJA 4/ Temat: PODZIAŁ ADMINISTRACYJNY POLSKI.

1/ Wiadomości ogólne (s.8),

2/ 3-stopniowy podział administracyjny Polski,

3/ najwieksze i najmniejsze województwa Rzeczypospolitej Polskiej.

ZADANIE DOMOWE

Wybierz 3 województwa z ich atrakcjami (s.9) i napisz gdzie są położone na mapie Polski (określ kierunki PŁn, Płd, W, Z).

 

KLASA VII 2019/2020

HISTORIA POLSKI – 5 października 2019

Lekcja 4 – Temat: KSIĄŻĘ JÓZEF PONIATOWSKI BRONI KSIĘSTWA WARSZAWSKIEGO I DO KOŃCA ŻYCIA SŁUŻY NAPOLEONOWI.

1/Książę Józef Poniatowski i wojna z Austrią (1809r.).

2/ Upadek Napoleona (1812 r.).

3/ Bohaterska śmierć księcia Józefa Poniatowskiego pod Lipskiem (1813 r.).

ZADANIE DOMOWE: ćwicz. 3/ str. 17.

 


HISTORIA POLSKI – 28 września 2019 r.

Lekcja 3/ Temat: KSIĘSTWO WARSZAWSKIE (1807).

1/ Kto i w jaki sposób stworzył małe państwo polskie zwane Księstwem Warszawskim?

2/ Które najważniejsze miasta Rzeczypospolitej znalazły się w i poza granicami  Księstwa Warszawskiego?

3/ Do czego mieli prawo Polacy w Księstwie Warszawskim (uczniowiemszukają odpowiedzi po lekturze fragmentu podręcznika)?

a/własna  armia (nauczyciel pokazuje planszę umundurowania żołnierzy-jeźdźców),

b/ używanie polskiego języka,

c/ własna konstytucja nadana przez Napoleona,

d/ własny rząd,

e/ prawo zwane Kodeksem Napoleona (cywilne śluby i rozwody),

f/ chłopi uzyskali wolność ale nie ziemię, która należała do szlachty,

g/ chłopi musieli nadal odrabiać pańszczyznę.

GEOGRAFIA POLSKI – 28 września 2019 r.

Lekcja 3/ Temat: POLSKA WŚRÓD SĄSIADÓW I W UNII EUROPEJSKIEJ.

1/ Sąsiedzi Polski  – rysowanie mapki konturowej.

2/ Tabela długości granic z sąsiadami.

3/ Unia Europejska  i zasady jej funkcjonowania (s.6).

ZADANIE DOMOWE

Wykonaj tabelę „PRAWA I OBOWIĄZKI PAŃSTW UNII EUROPEJSKIEJ”

 


GEOGRAFIA POLSKI – 14 września 2019

Lekcja 1: Temat: NAUKA GEOGRAFII

Przypomnienie czym jest „GEOGRAFIA” jako nauka.

Analiza budowy podręcznika oraz główne informacje o budowie mapy i ukształtowaniu Ziemi.

 

GEOGRAFIA POLSKI – 21 września 2019

Lekcja 2 – Temat: POŁOŻENIE POLSKI

1/Matematyczno-geograficzne położenie Polski (południki, równoleżniki).

2/ Obszar Polski.

3/Granice i państwa sąsiedzkie.

4/ Ćwiczenie pisemne (str.7).

 

ZADANIE DOMOWE

Dokończyć ćwiczenie ze  str. 7.

 

UWAGI NAUCZYCIELA PO LEKCJI z 21 września:

Uczniowie klasy VII reprezentują bardzo zróżnicowany poziom umiejętności czytania po polsku. Około 40% uczniów wymaga dodatkowych i systematycznych ćwiczeń domowych w czytaniu polskich tekstów (wystarczy 20 minut dziennie!).  Jest to konieczne dla wyrównania poziomu czytelniczego klasy co pozwoli nie tylko prowadzić lekcje zgodnie z programem nauczania ale i uczyni lekcje bardziej efektywnymi od dydaktycznej strony.

 

KLASA VII – HISTORIA POLSKI – 14 września 2019

Lekcja 1 – Temat: HISTORIA POLSKI DLA KLASY VII

1/ Przypomnienie znaczenia określenia RZECZPOSPOLITA OBOJGA NARODÓW (Unia Lubelska 1569).

2/ Krótko o epocei rozbiorów Polski – przyczyny i państwa zaborcze. Zniknięcie Rzeczypospolitej z mapy Europy (1795).

 

HISTORIA POLSKI – 21 września 2019

Lekcja 2 – Temat: Legiony Dąbrowskiego

 

1/  Gdzie i w jakich okolicznościach powstały Legiony Dąbrowskiego? Komu służyły?

2/  Pieśń  legionistów – Mazurek Dąbrowskiego (analiza tekstu, s.9)

3/  Smutny koniec Legionów – walki na San Domingo (dzisiaj Haiti).

 

ZADANIE DOMOWE

W jaki sposób powinien zachowywać się obywatel danego kraju gdy jest w miejscu gdzie grany jest hymn państwowy?

 

UWAGI NAUCZYCIELA PO LEKCJI z 21 września:

Proszę RODZICÓW o przypilnowanie uczniów, by ćwiczyli w domu (20 minut dziennie!) czytanie polskich tekstów. Zbyt dużo uczniów ma problemy z płynnym czytaniem co stwarza w klasie istotny problem dydaktyczny.