Bal Nauczyciela 10/14/23

Będzie się działo…….
Będzie zabawa…….
I działo się…….
W sobotę 14 października , po paru latach przerwy po pandemii, odbył się
bankiet z okazji Święta Edukacji Narodowej w Liden NJ , w Polskiej Szkole
Dokształcającej im. Karola Wojtyły.
Komisja Edukacji Narodowej utworzona zostala 14 października 1773 r. z
inicjatywy Stanisława Augusta Poniatowskiego i w tym dniu obchodzimy Dzień
Edukacji Narodowej.
Uroczystość, która odbyła się w Linden, prowadziły Maria Marchwinski –
Pazdzior – wiceprezes i Anna Tracz –prezes terenowy na NJ i PA.
Prezes CPSD na Amerykę, Dorota Andraka w imieniu Centrali złożyła
życzenia, kierując słowa do wszystkich tych, którzy są związani ze szkolnictwem,
dziękowała za poświecenie, wytrwałość, zaangażowanie w potrzymaniu tożsamości
i oddaniu edukacji, która buduje przyszłe społeczeństwo dwóch kultur polskiej i
amerykańskiej – jak powiedziała.
Święto Edukacji Narodowej jest świętem wszystkich pracowników oświaty;
zarządów szkol, nauczycieli, rodziców i uczniów. Często uśmiech dziecka i jego
radość jest największym prezentem dla nas wszystkich, rodziców, nauczycieli czy
opiekunów.
Za trud pracy, poświecenie, miłość do dzieci i szacunek do polskości , zostają
nagradzani wszyscy.
W czasie bankietu za prace, oddanie i wytrwałość zostali wyróżnieni
zarówno dyrektorzy szkol, nauczyciele ale także i rodzice.
Z naszej szkoły wyróżnieni zostali nauczyciele:

Agnieszka Modzelewska
Anna Jurewicz
Alicja Malczyk
Danuta Rasztubowicz
Grażyna Solak
Renata Starnawski
Marta Tymoczko
i rodzice:
Aldona Krzemińska
Jacek Kulesza
Marcin Trzaska

Bankiet zakończony został uroczystym balem i życzmy sobie aby tradycja ta była kontynuowana i do spotkania za rok!!!!!!

Leave a Reply

Name
Email
Website