11/18/23 ślubowanie klas pierwszych

Dnia 18 listopada 2023 roku tradycyjnie odbyło się ślubowanie klas pierwszych Polskiej Szkoły „Ogniwo” w Morrisville. W uroczystości tej wzięły udział dwie klasy pierwsze: 1a i 1b wraz z wychowawcami, dyrektor szkoły Monika Zarzycka, dyrektor oświatowy Ewa Blachno-Held, Anna Tracz prezes Centrali Polskich Centrala Polskich Szkół Dokształcających Barbara Milewski manager polskiego banku Polish Slavic Federal Credit Union w Trenton, klasy 2, 3, i 5 wraz z wychowawcami oraz licznie zgromadzeni rodzice i goście uczniów naszej szkoły. Wszyscy zgromadzeni goście zostali powitani bardzo gorąco, a szczególnie serdecznie uczniowie klas pierwszych.
Uroczystość rozpoczęliśmy wspólnym odśpiewaniem hymnu, nadając jeszcze bardziej podniosły i uroczysty charakter.
Po tym „oddano głos” naszym „małym kandydatom na ucznia”. Z pomocą uczniów klasy 5 (Jan i Mateusz) dzieci zaprezentowały swoje umiejętności. Po burzy oklasków, w odświętnych strojach, w togach i biretach na głowach pierwszacy błysnęli talentem. Znajomość wierszyków, pięknie zaśpiewane piosenki i poprawnie odgadnięte zagadki były dowodem, że dzieci są gotowe, aby przyjąć je do grona społeczności szkolnej.
W niezwykle podniosłej atmosferze, pierwszacy ślubowali być pilnymi uczniami, godnie reprezentować swoją szkołę, przyrzekali pomagać słabszym i młodszym. Po złożeniu ślubowania pani dyrektor Monika Zarzycka dokonała symbolicznego pasowania dotykając jak czarodziejską różdżką ramion swoich podopiecznych.
Przy tej okazji uczniowie otrzymywali dyplomy ucznia, a pani Barbara Malinowski wręczała każdemu certyfikat pieniężny, skarbonkę i piórnik z logo PSFCU, także certyfikat zachęcający zbieranie 25 centówek.
Po życzeniach od Pani Dyrektor, zaproszonych gości, starszych kolegów, nauczycieli, do życzeń dołączyli się również rodzice, którzy obdarowali swoje pociechy prezentami.
Po tym, wszyscy udali się na słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców.
Ten dzień na długo zostanie pierwszakom w pamięci.
Dziękujemy Dyrekcji – p. Monice Zarzyckiej, p. Ewie Błachno-Held, p. Karolinie Marczewski oraz Rodzicom za pomoc w zorganizowaniu i sprawnym przeprowadzeniu tak ważnej i niezwykłej uroczystości.
Opracowała: Ewa Mazanek

Leave a Reply

Name
Email
Website