LO 2

Wychowawca: Bożena Mocek

e-mail:

Rada Rodziców:

Witam serdecznie w nowy roku szkolnym 2020/2021
Mam nadzieję, że odpoczeliście na wakacjach i nabraliście siły na cały nadchodzący rok szkolny.
Zadanie domowe na 9/26:
1. Przypomnij poznane wiadomości o Adamie Mickiewiczu, Juliuszu Słowackim i Fryderyku Chopinie z poprzednich lat szkolnych.
2. Przeczytaj tekst w  podręczniku na stronie 4 -7 oraz 14 -17.
3. Napisz odpowiedź na ćwiczenie 3 strona 40 w podręczniku do geografii.