LO 1

Barbara Baj
Marta Mondrzik
Emilia Rusin


Zadanie na sobotę 16 listopada:
1. Prosze przeczytać w podręczniku do języka polskiego strona 102 – 103, oraz strona 112 -117.
2. Wykonaj ćwiczenia 1- 5 na stronie 100- 101.
3. Napisz list do kolegi o znalezionym zwierzątku (W booklet z 2017 roku – Part 4, zadanie 31, strona11).

Zadanie na sobotę 9 listopada:
1. Proszę przeczytać  w podręczniku do języka polskiego strona 90 -92, oraz 96 -98.
2.Prosze zrobić ćwiczenia:
strona 68- ćwiczenie 6,
strona 76 – 77- ćwiczenia: 2 -6,
strona 83 – ćwiczenie 10,
strona 84 – ćwiczenia 1,3, 4,5
oraz ćwiczenia na stronie 88 -89.

Zadanie na sobotę 26 października:
1. Proszę  przeczytać w podręczniku do języka polskiego strona : 62 – 63, 69 -73 oraz 78 -80.
2 .Z ćwiczeń które robiliśmy w szkole na stronie 49 dokończyć w domu i zrobić minimum trzy ćwiczenia na stronie 50-51, oraz trzy ćwiczenia na stronie 55 – 57.
2. Proszę tez napisać zaległe wypracowania, których tematy podawałam wcześniej (znajdziecie je na stronie poniżej)

10/12/19
Drodzy Rodzice i Uczniowie,
Bardzo serdecznie Wam dziękuje za przepiękne kwiaty, życzenia i pamięć o mnie.
Jesteście kochani jak zawsze wspaniałomyślni i cudowni. 
Na zadanie domowe proszę:
1. Dokończyć ćwiczenia w podręczniku na stronie 38 oraz ćwiczenia na stronie 42 -43.
2. Przeczytać w podręczniku do języka polskiego strona 44 – 47.
3. Napisać  opowiadanie związane z sytuacja na obrazku ( zadanie 33 na stronie 12 w ćwiczeniach przygotowujących do egzaminu LOTE).

Zadanie na sobotę 12 października:
1.Napisz na jeden z poniżej wymienionych tematów:
a) Kiedy i w jaki sposób możemy okazać miłosierdzie drugiemu człowiekowi ?
b) Czego uczy nas przypowieść o miłosiernym Samarytaninie?
2. Uzupełnij tekst, wpisując właściwe wyrazy z nawiasów: ( podręcznik strona 35 , ćwiczenie 7)
3. Zapoznaj się ze związkami frazeologicznymi w podręczniku na stronie 36 -37 i spróbuj kilka zapamiętać.
4. Przygotuj się do powtórzenia  o Starożytności strona 41 -43.

9/28/19
Drodzy uczniowie,
Chciałam zawiadomić ze ustny egzamin LOTE odbędzie się już w ta  sobotę tj. 5 października.
Proszę wybrać 2 tematy  z tych zagadnień, które Wam podałam i przygotować się do rozmowy na wybrane tematy.
Rozmowa czyli dialog ma trwać około 5 minut. Egzamin ten odbędzie się razem z klasa 2 liceum o 11:30 w sobotę.
Na zadanie domowe proszę:
1. Przeczytać fragmenty z ” Biblii”:
a. “Przypowieść o synu marnotrawnym” – strona 30
b.”Przypowieść o miłosiernym Samarytaninie.” – strona 32.
2. Napisz w formie listu wypracowanie na temat twoich planów na studia. ( zadanie numer 32)
3. Ćwiczenia na stronie 24 -25 w podręczniku robiliśmy w szkole, kto nie zrobił proszę skończyć w domu.

Zadanie na sobotę 28 września:
!. Proszę przeczytać “Mit o Demeter” oraz “Mit o Ikarze” w podręczniku do języka polskiego strona 18 – 21.
2. Proszę zrobić ćwiczenia : 2, 3, 4 i 5 w podręczniku do języka polskiego strona 14 -15.
3. Napisz w formie dzienników ( journal) na temat przyjęcia urodzinowego u kolegi lub koleżanki
 – polecenie Numer 31 znajduje się w przykładowych testach przygotowujących do egzaminu LOTE na stronie 11 – Part 4.

Witam serdecznie w nowym roku szkolnym.
Cieszę się że znowu będę mogła uczyć moich wspaniałych uczniów.
Na zajęciach w sobotę rozmawialiśmy o egzaminach LOTE, które odbędę się 17 listopada,
Robiliśmy też ćwiczenia przygotowujące do tych testów.
Rozmawialiśmy też o waszych wakacyjnych podróżach i ulubionych zajęciach.
Na zadanie domowe proszę napisać opowiadanie na temat:
1. “Moje wakacyjne wspomnienia”
2. Proszę tez przeczytać w podręczniku do języka polskiego strona 6 – 12.