Konkursy 2018/2019

VI Konkurs  Historyczny o Żołnierzach Wyklętych
Komitet Pamięci Rotmistrza Witolda Pileckiego w Kobyłce ma zaszczyt zaprosić do wzięcia udziału w VI Konkursie Historycznym o Żołnierzach Wyklętych.
Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych oraz osadzonych w Aresztach Śledczych.
Rozpoczęcie konkursu 18 lutego, zakończenie 15 kwietnia,
Uroczysta Gala rozdania nagród w Warszawie 24 maja 20191 r. o godzinie 11:00 w Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL.
Patronat Narodowy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy.
Komitet Honorowy:
– Mariusz Błaszczak – Minister Obrony Narodowej – przewodniczący;
– Anna Zalewska – Minister Edukacji Narodowej;
– Jarosław Szarek – Prezes IPN;
– Jacek Pawłowicz – Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL;
– Andrzej Melak – Poseł na Sejm RP.

Uczniowie oraz osadzeni, mają za zadanie przygotowanie prac w następujących kategoriach:

Kategoria szkoły podstawowe kl. 0 – III:
– praca plastyczna: „Żołnierze Wyklęci”
– laurka: „Żołnierze Wyklęci”
Kategoria szkoły podstawowe kl. IV-VIII:
– praca plastyczna: „Żołnierze Wyklęci”
– projekt serii polskich banknotów ”Wielcy Polacy – Żołnierze Wyklęci”
– film: „Żołnierze Wyklęci”
Kategoria szkoły gimnazjalne:
– poezja: „Żołnierze Wyklęci”
– projekt serii pocztówek ”Wielcy Polacy – Żołnierze Wyklęci”
– film: „Żołnierze Wyklęci”
Kategoria szkoły ponadgimnazjalne:
– plakat: „Żołnierze Wyklęci””
– poezja: „Żołnierze Wyklęci”
– projekt muralu patriotycznego: „Żołnierze Wyklęci”
– film: „Raport Witolda Pileckiego Bohatera Niezwyciężonego więźnia w niemieckim obozie KL Auschwitz”
Kategoria osadzeni w Aresztach Śledczych
– praca plastyczna: „Żołnierze Wyklęci”
– projekt muralu patriotycznego: „Żołnierze Wyklęci”

V FESTIWAL SZKÓŁ POLONIJNYCH

Zapraszamy do udziału w festiwalu szkół polonijnych. Jest możliwość reprezentowania szkoły w poszczególnych kategoriach:

 • prezentacje plastyczne: projekt znaczka pocztowego przedstawiająca wybraną postać kobiety sukcesu (klasy 7-8 oraz licealne) oraz plakat przedstawiający polskie obiekty na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO i regionu w którym się znajduje (przedszkole, kl 1, 2 oraz klasy 3-6)
 • prezentacje muzyczne – poprzez piosenkę poznajemy Polskę  (klasy 1- liceum )
 • prezentacje teatralne– krótkie scenki tematyczne, prezentacja postaci na żywo (wybraną postać kobiety sukcesu)
 • gry edukacyjne- tworzenie edukacyjnych gier interaktywnych (liceum)
 • prezentacja literacka – ,,Wkład Polek w odkrycia naukowe, geograficzne i kulturowe” (klasy licealne) oraz „Wynalazki z polskim rodowodem” (klasy 5-8)

 

W związku z ograniczoną ilością osób, które mogą reprezentować szkołę w festiwalu w poszczególnych grupach (poniżej), jeżeli będzie duże zainteresowanie, przeprowadzimy najpierw konkurs w szkole. Prosimy o składanie prac plastycznych i zgłaszanie się do 9 marca do Pani Ewy (biblioteka szkolna).

 1. W kategorii prezentacji plastycznej dopuszcza się do udziału po jednym przedstawicielu z poszczególnej grupy wiekowej z danej szkoły: przedszkole, kl.1 i kl. 2; kl. 3-6; kl. 7-8; liceum.
 2. W kategorii prezentacji muzycznej dopuszcza się do udziału nie więcej niż dwie osoby.
 3. Z uwagi na duże zainteresowanie szkoły muszą dokonać wyboru uczestnictwa pomiędzy kategorią: prezentacja muzyczna a prezentacja teatralna.
 4. W prezentacji teatralnej dopuszcza się udział nie więcej niż czterech osób z danej szkoly.
 5. W kategorii stoisko dopuszcza się udział nie więcej niż trzech uczniów oraz opiekuna z danej szkoly.

 

Festiwal odbędzie się 7 kwietnia 2019 roku w PSD Gniazda 946 Sokołów Polskich w Manville, NJ. Dyrektorem jest p. Elżbieta Laskowski, tel. 908-872-3889
Adres Szkoły: 99 North 13 Ave, Manville, NJ 08835

 

 

REGULAMIN V FESTIWALU SZKÓŁ POLONIJNYCH
Jestem Polakiem i jestem dumny

 

Celem Festiwalu jest przede wszystkim integrowanie polonijnych społeczności szkolnych, promowanie szkół i talentów uczniów poprzez prezentowanie dorobku artystycznego oraz rozwijanie umiejętności językowych młodzieży, poprzez muzykę, śpiew i zabawę; kształtowanie wartości moralnych i patriotycznych uczniów, jako ważnego czynnika wychowawczego, integrującego współczesne młode pokolenie Polaków.

Tegoroczny Festiwal ma przybliżyć dzieciom i młodzieży sylwetki zasłużonych Polek, piękno krajobrazu, wartości historyczne, miejsca Światowego Dziedzictwa UNESCO w Polsce. Po raz kolejny pozwoli zastanowić się dlaczego jestem dumny z mojego pochodzenia. Będzie też okazją do zaprezentowania szkoły i talentów uczniów w następujących kategoriach:

 • prezentacje plastyczne: projekt znaczka pocztowego przedstawiająca wybraną postać kobiety sukcesu (klasy 7-8 oraz licealne) oraz plakat przedstawiający polskie obiekty na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO i regionu w którym się znajduje (przedszkole, kl 1, 2 oraz klasy 3-6)
 • prezentacje muzyczne – poprzez piosenkę poznajemy Polskę  (klasy 1- liceum )
 • prezentacje teatralne– krótkie scenki tematyczne, prezentacja postaci na żywo (wybraną postać kobiety sukcesu)
 • gry edukacyjne- tworzenie edukacyjnych gier interaktywnych (liceum)
 • prezentacja literacka – ,,Wkład Polek w odkrycia naukowe, geograficzne i kulturowe” (klasy licealne) oraz „Wynalazki z polskim rodowodem” (klasy 5-8)

 

Festiwal odbędzie się 7 kwietnia 2019 roku w PSD Gniazda 946 Sokołów Polskich w Manville, NJ. Dyrektorem jest p. Elżbieta Laskowski, tel. 908-872-3889
Adres Szkoły: 99 North 13 Ave, Manville, NJ 08835

Zasady Festiwalu Szkół Polonijnych:

 1. Udział szkół w Festiwalu jest dobrowolny.
 2. Szkoła nie ma obowiązku uczestniczyć w każdej kategorii.
 3. W kategorii prezentacji plastycznej dopuszcza się do udziału po jednym przedstawicielu z poszczególnej grupy wiekowej z danej szkoły: przedszkole, kl.1 i kl. 2; kl. 3-6; kl. 7-8; liceum.
 4. W kategorii prezentacji muzycznej dopuszcza się do udziału nie więcej niż dwie osoby.
 5. Z uwagi na duże zainteresowanie szkoły muszą dokonać wyboru uczestnictwa pomiędzy kategorią: prezentacja muzyczna a prezentacja teatralna.
 6. W prezentacji teatralnej dopuszcza się udział nie więcej niż czterech osób z danej szkoly.
 7. W kategorii stoisko dopuszcza się udział nie więcej niż trzech uczniów oraz opiekuna z danej szkoly.
 8. Podczas Festiwalu prace plastyczne uczniów prezentowane będą w sali wystawowej.
 9. Prezentacje w kategoriach: piosenka i teatr odbywać się będą na scenie wg ustalonego programu.
 10. Szkoły, które przygotują stoisko otrzymają do swojej dyspozycji miejsce do prezentacji (stolik i krzesła). Z uwagi na obowiązujące przepisy bezpieczeństwa prosimy nie prezentować na stoiskach gorących posiłków.
 11. Podczas Festiwalu będzie okazja do spotkania z ciekawymi osobami z Polski.
 12. Organizatorzy nie określają regulaminów dla poszczególnych kategorii, konkursy powinny być przeprowadzone wg przyjętych w szkole zasad/regulaminów.
 13. Dyrektorzy powinni zgłosić uczestnictwo szkoły w Festiwalu, podając wybrane kategorie i prezentowaną sylwetkę.
 14. Wybrane prace literackie (jedna na szkołę) z kategorii prezentacja literacka – ,,Wkład Polek w odkrycia naukowe, geograficzne i kulturowe” (liceum) oraz (również jedna na szkołę) „ Wynalazki z polskim rodowodem” (klasy 5-8).
 15. W kategorii gry edukacyjne szkoła wysyła wybraną na drodze eliminacji szkolnych w liceum jedną elektroniczną grę edukacyjną Kahoot.

Regulamin 2019 Festiwal (2)XXIX  Międzynarodowym Festiwalu Sztuki Pięknej Color Art w Goleniowie

Festiwal jest imprezą cykliczną trwającą od 1990 roku, jest kontynuacją Międzynarodowego Festiwalu Dziecięcej Twórczości Plastycznej pod Patronatem Polskiego Komitetu Do Spraw UNESCO. Jego celem jest jak najszersze propagowanie wszelkich form twórczości plastycznej uprawianych przez młodych twórców. Prace zakwalifikowane do ekspozycji festiwalowej prezentowane będą w Goleniowskim Domu Kultury i w przestrzeni miejskiej. Festiwalowe prace pozostają także w ekspozycji licznych instytucji, prezentowane są na wystawach krajowych i zagranicznych oraz przeznaczane na cele charytatywne.

Do udziału w konkursie zapraszamy wszystkie chętne dzieci oraz młodzież. Przyjmujemy zgłoszenia od osób indywidualnych, placówek edukacyjnych, instytucji kultury oraz szkół.

 

I ORGANIZATOR

Goleniowski Dom Kultury,

 1. Słowackiego 1, 72-100 Goleniów

tel. 91/ 418 26 88

www.gdk.goleniow.pl

 

II PATRONAT HONOROWY

Polski Komitet Do Spraw UNESCO w Warszawie

IV TEMATYKA:

Temat XXIX edycji Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Pięknej „Color Art‘‘ realizowanego w roku 2019 roku brzmi: „WE WNĘTRZU MORZA”.

V KATEGORIE WIEKOWE

Jury powołane przez Organizatora dokona oceny prac w następujących w grupach wiekowych:

Kategoria malarstwo

I grupa – 6 – 8 lat

II grupa – 9 – 12 lat

III grupa – 13 – 16 lat

 

Kategoria grafika (wyłącznie linoryt i monotypia)

I grupa – 6 – 8 lat

II grupa – 9 – 12 lat

III grupa – 13 – 16 lat

PRACE Z TERENU POWIATU GOLENIOWSKIEGO

 

Kategoria malarstwo i grafika  (wyłącznie linoryt i monotypia)

I grupa – 6 – 8 lat

II grupa – 9 – 12 lat

III grupa – 13 – 16 lat

VI HARMONOGRAM

Nadsyłanie prac do siedziby Organizatora: dn. 12 kwietnia 2019 r. (decyduje data wpływu do GDK).

Ocena prac nadesłanych na konkurs  odbędzie się dn. 13 kwietnia 2019 r.

Publikacja protokołu z posiedzenia komisji konkursowej na stronie Goleniowskiego Domu Kultury: www.gdk.goleniow.pl – do dn. 16 kwietnia 2019 r.

Telefoniczne powiadomienie Laureatów o wynikach konkursu: do dn. 19 kwietnia 2019 r.

Potwierdzenia udziału w warsztatach  należy dokonać telefonicznie do dn. 30 kwietnia 2019 r.

Finał Festiwalu: 28 maja – 1 czerwca 2019 r.

Uwaga! Koszty przyjazdu na festiwal pokrywa instytucja delegująca lub osoba prywatna zainteresowana udziałem w finale festiwalu. Organizatorzy zapewniają laureatowi i  jednemu opiekunowi dojazd z Goleniowa do Międzywodzia oraz powrót do Goleniowa, zakwaterowanie i posiłki.

VII NADSYŁANIE PRAC

Wymiary prac w granicach formatów:

Malarstwo – od A3 do A1,

Grafika – A4 do A2.

W kategorii: Grafika dopuszczamy prace wykonane w technikach: linoryt i monotypia.

Każdy Uczestnik konkursu może przesłać do trzech prac.

Prace muszą być wykonane samodzielnie przez uczestnika konkursu.

 

Prace należy nadsyłać na adres Goleniowskiego Domu Kultury do dnia 12 kwietnia 2019 r. (decyduje data wpływu do GDK)

Goleniowski Dom Kultury

 1. Słowackiego 1

72-100 Goleniów

POLSKA

 

Prosimy dołączyć dopisek na kopercie : XXIX FESTIWAL COLOR ART

 

Prace należy nadsyłać w twardych opakowaniach zapobiegających ich zniszczeniu (nie zrolowane).

Na odwrocie pracy należy umieścić metryczkę, a do pracy dołączyć kartę zgłoszenia wraz  z podpisanym przez opiekuna prawnego oświadczeniem o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych uczestnika.

Karta zgłoszenia do pobrania na www.gdk.goleniow.pl ( w zakładce POBIERALNIA )

Przy większej ilości prac nadsyłanych z jednej instytucji, prosimy o przesyłanie ich w odrębnie pakowanych pakietach: malarstwo, grafika wraz z podziałami na kategorie wiekowe.

Prace należy przesyłać: nieoprawione, niepodklejone.

Prace zwinięte w rulon nie będą oceniane przez jury.

Prosimy o nieprzesyłanie prac wykonanych na powierzchniach płyt pilśniowych i plastikowych oraz metalowych.

VIII NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

Nagrody:

 

Nagrodą w konkursie jest udział laureata i jednego opiekuna w nadmorskich warsztatach artystycznych prowadzonych przez artystę malarza Marka Haładudę w dniach 28 maja do  1 czerwca 2019 r. w Międzywodziu oraz nagroda rzeczowa.

Organizatorzy zapewniają laureatowi i  jednemu opiekunom dojazd z Goleniowa do Międzywodzia oraz powrót do Goleniowa, zakwaterowanie, posiłki. Organizator nie pokrywa kosztów dojazdu        z miejsca zamieszkania laureata do Goleniowa.

Potwierdzeniem udziału jest symboliczna opłata akredytacyjna za cały pobyt w wysokości 50 zł. (laureat + opiekun). Opłatę należy uiścić do 30 kwietnia 2019 r.

Numer rachunku bankowego:

Bank PKO SA I O/Goleniów 66124038391111000044134983

 

W każdej kategorii wiekowej i artystycznej jury planuje przyznać po trzy nagrody oraz wyróżnienia.

Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród.

Każdemu z laureatów konkursu przyznana zostanie tylko jedna nagroda.

Nagrody nieodebrane podczas finału festiwalu w Goleniowie zostaną wysłane pocztą.

Wyróżnienia:

W każdej z kategorii komisja może przyznać do trzech wyróżnień. Formą wyróżnienia jest prezentacja pracy na wystawie oraz w katalogu festiwalowym oraz nagroda rzeczowa.

 

IX PRAWA AUTORSKIE I WŁASNOŚCIOWE

Goleniowski Dom Kultury nabywa prawa do przetwarzania i wykorzystywania prac zgłoszonych na festiwal.

Prace przesłane na festiwal przechodzą na własność organizatora i nie są zwracane autorom.

Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem na Organizatora własności egzemplarza pracy konkursowej.

Udział w Festiwalu jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz upublicznieniem wizerunku w katalogu wystawy  oraz materiałach promocyjnych festiwalu.

Więcej szczegółów i karta zgłoszeniowa poniżej:

indywidualna_karta_zgloszenia 2019 do wysyłania (2)

Regulamin CA 19 do wysyłania (1)


X EDYCJA KONKURSU „BYĆ POLAKIEM”

Rok 2019 jest rokiem Jubileuszu Konkursu „Być Polakiem” i z tej okazji uczestnik, którego
nadesłana praca otrzyma kolejny numer 5000 (dotychczas w dziewięciu edycjach wpłynęło 4724
prace), zostanie zaproszony do Polski, jako Gość Specjalny i będzie uczestniczył Gali na Zamku
Królewskim i w wycieczce.

http://swiatnatak.pl/

Prace należy nadsyłać w nieprzekraczalnym terminie do 28 marca 2019 r.

Forma przygotowania pracy dla grup wiekowych:
 Grupa I, 6 – 9 lat – prace plastyczne.
Proszę wysłać pocztą na adres Fundacji „Świat na Tak”, Al. Szucha 27, 00-580 Warszawa, Polska
 Grupa II, III, IV, 10 – 22 lata – prace literackie.
Proszę wysłać emailem: bycpolakiem2019@gmail.com
 Grupa V, 10 -22 lata – prace filmowe.
Proszę wysłać za pomocą serwisu: wetransfer.com (bycpolakiem2019@gmail.com )

2019 – FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

2019 – KALENDARIUM

2019 – LIST DO UCZESTNIKÓW (1)

Być Polakiem 2019 REGULAMIN

Moduł B ZAPROSZENIE Byc Polakiem 2019

Moduł A ZAPROSZENIE Byc Polakiem 2019 (1) (1)


Konkurs języka polskiego ” Ja a Polska”

Interesujesz się Polską kulturą? Uczysz się polskiego? A może dopiero planujesz zacząć swoją przygodę z językiem polskim? Spróbuj swoich sił w konkursie „Ja a Polska”! Napisz o swoich przeżyciach, wrażeniach, wspomnieniach, związkach albo po prostu skojarzeniach związanych z Polską. Masz szansę wygrać fantastyczne nagrody:

1 nagroda:
dwutygodniowy intensywny kurs języka polskiego w Krakowie; zakwaterowanie u rodziny goszczącej lub w mieszkaniu dzielonym; program pozalekcyjny
2 nagroda
dwutygodniowy intensywny kurs języka polskiego w Krakowie;
program pozalekcyjny
3 nagroda
10 lekcji indywidualnych online

http://kursyjezykapolskiego.pl/konkurs-jezyka-polskiego-ja-a-polska

 


Leave a Reply

Name
Email
Website