Konkursy 2021-2022

XIII edycja konkursu “Być Polakiem”

Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” oraz Fundacja „Świat na Tak” organizują kolejną edycję konkursu „Być Polakiem”. Jest on skierowany do dzieci i młodzieży szkół polonijnych na całym świecie oraz ich nauczycieli.

Konkurs polega na samodzielnym przygotowaniu przez ucznia pracy w trzech formach: pracy plastycznej, pracy pisemnej w j. polskim lub filmu wideo o konkretnej tematyce. Przedmiotem Konkursu dla nauczycieli jest natomiast przygotowanie konspektu lekcji gramatycznej.

Celem Konkursu dla młodszych uczestników jest uświadamianie i umacnianie tożsamości narodowej oraz kształtowanie postaw patriotycznych, które pozwolą na przygotowanie do pełnienia roli „ambasadora polskości” w kraju zamieszkania. Z kolei Konkurs dla nauczycieli ma na celu promocję atrakcyjnych dla uczniów sposobów prezentacji wiedzy o języku polskim oraz zwrócenie uwagi nauczycieli na ważność nauczania gramatyki języka polskiego przy nauczaniu metodą komunikacyjną. Atrakcyjne nagrody dla Laureatów Konkursu zostaną wręczone na Gali XII edycji Konkursu w dn. 3 sierpnia w Zamku Królewskim w Warszawie.

Wszelkie informacje szczegółowe nt. Konkursu, w tym harmonogram, tematy prac, wymagania formalne znajdują się na stronie Konkursu www.bycpolakiem.pl


Międzynarodowy Konkurs Kangur Matematyczny (Math Kangaroo) odbędzie się 17 marca 2022.
Zgłaszać się mogą uczniowie wszystkich klas (począwszy od 1 klasy do 12 klasy szkoły amerykańskiej).

Przykładowe pytania z poprzednich lat są dostępne tutaj: http://www.mathkangaroo.us/mk/sample_questions.html

KOD DOSTĘPU (Invitation Code): PAMORRI0001773@2022MK

Rejestracja:

Dzieci można zapisywać na stronie:

https://mathkangaroo.oasis-lms.com/

Osoby rejestrujące się po raz pierwszy powinny otworzyć nowe konto (Create Account).

Po zalogowaniu, proszę wpisać kod dostępu szkoły pod “search” i wyszukać szkołę pod “catalog”.

Opłata do 15 grudnia $21, po 12/15 opłata będzie wynosiła $35.
Jeżeli ktoś ma jakieś pytania, proszę się zgłosić do Pani Ani: 


II edycja Konkursu Recytatorskiego “Słowem-Polska” pod patronatem Małżonki Prezydenta RP

Kancelaria Prezydenta RP ogłasza II edycję Konkursu Recytatorskiego „Słowem–Polska” skierowanego do uczniów szkół polonijnych i polskich za granicą. O statuetkę Małżonki Prezydenta RP mogą ubiegać się młodzi rodacy, uczący się języka polskiego w placówkach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw.

Serdecznie zapraszam uczniów szkół polonijnych i polskich poza granicami kraju do udziału w tym projekcie, który ma za zadanie wzmocnić poczucie tożsamości narodowej wśród polskich dzieci i młodzieży poprzez pielęgnowanie mowy polskiej oraz obcowanie z polską literaturą

Celem konkursu jest upowszechnianie kultury żywego słowa wśród przyszłych „ambasadorów polskości” oraz kształtowanie w nich wrażliwości na piękno języka polskiego, a tym samym wzmacnianie poczucia tożsamości narodowej wśród Polonii i Polaków za granicą. Talenty recytatorskie w formie nagrań wideo mogą prezentować dzieci i młodzież w trzech grupach wiekowych: 7–9 lat, 10–13 lat i 14–19 lat.

 

Konkurs odbędzie się w terminie grudzień 2021 – czerwiec 2022 r. W tym czasie przewidziano cztery etapy eliminacji: szkolny, krajowy i kontynentalny, w których uczestnicy będą mieli za zadanie recytację trzech różnych utworów poetyckich wybranych autorów: Adama Asnyka, Władysława Bełzy, Marii Konopnickiej i Bolesława Leśmiana.

Ostatnim etapem będzie rozstrzygnięcie Konkursu polegające na wyłonieniu finalistów i laureatów z każdej kategorii wiekowej.

Szczegółowe informacje na temat warunków uczestnictwa w Konkursie oraz zasad przeprowadzenia Konkursu, znajdują się w Regulaminie Konkursu.


Międzynarodowy Konkurs Literacki 2021/22

Regulamin konkursu

 

             https://forms.gle/mt3XccMvYbCCV5H68

Jak przesłać pracę konkursową?

Zgłoszenia do konkursu i prace literackie przyjmujemy wyłącznie drogą elektroniczną.

  1. Aby wysłać pracę, trzeba wypełnić formularz Google, do którego, w ostatnim kroku, należy dołączyć pracę.
  2. Pracę (prozę/wiersz) trzeba odpowiednio przygotować, wykorzystując załącznik do formularza:

– dokument z pracą, zapisany na komputerze (lub innym nośniku), należy otworzyć, skopiować jego treść i wkleić ją w wyznaczone miejsce w załączniku,

– w załączniku należy podać też dane uczestnika (w przeznaczonej do tego tabeli),

– zapisać całość wg wzoru podanego w punkcie 2 instrukcji (nad tabelą w załączniku),

– załącznik w formacie pliku Word należy wgrać do formularza zgodnie z instrukcjami w nim zawartymi.

Informujemy, że nie ma żadnych ograniczeń, które uniemożliwiałyby otwarcie formularza lub pobranie załącznika.

Prosimy o kontaktowanie się z nami pod wskazanym w ostatnim punkcie regulaminu adresem mailowym: 

https://sp2ustka.edupage.org/text81/