Liceum II 2015/2016

Wychowawca: Justyna Bereza

e-mail:

tel. 609 532 5603

Rada rodziców:

Małgorzata Stawowczyk
Monika Zarzycka

 

Podsumowanie zajęć z 14 maja 2016.

na ostatnich zajęciach  w tym roku szkolnym uczniowie obejrzeli fragmenty dramatu młodopolskiego Stanisława Wyspiańskiego pt: “Wesele” oraz fragment powieści Władysława Reymonta pt. “Chłopi”.

Podsumowanie zajęć z 7 maja 2016. Praca domowa na 14 maja br.

na ostatnich zajęciach przedstawiliśmy sobie sylwetkę Władysława Reymonta, pisarza, autora powieści “Chłopi” oraz drugiego po Henryku Sienkiewiczu Noblisty. Prześledziliśmy jego życiorys, najważniejsze wydarzenia i dzieła pisarza.

Przeczytaliśmy również fragment powieści pt:”Chłopi”, opowiadający o okolicznościach śmierci głównego bohatera – Boryny.

Podsumowanie zajęć z 30 kwietnia 2016. Praca domowa na 7 maja br.

 mimo mojej nieobecności w minioną sobotę, dzięki serdeczności p. Ryszarda Drucha zajęcia odbyły się. Uczniowie zrealizowali temat poświęcony młodopolskiej poezji. Omówione i zinterpretowane zostały 4 wiersze, których tematyka związana jest z modnym w Młodej Polsce dekadentyzmem (uczuciem przygnębienia, brakiem wiary w ludzkie działanie) oraz góralszczyzną, czyli zachwytem nad górskim krajobrazem, urokiem Tatr.
Druga część zajęć została poświęcona geografii, a dokładniej sylwetce Ignacego Paderewskiego, słynnego kompozytora, który nie tylko muzyką ale i sztuką dyplomacji zasłużył się dla Polski, szczególnie w okresie odzyskania przez nią niepodległości w 1918 roku.
Nieobecnych proszę o uzupełnienie ćwiczeń zarówno z geografii, jaki i literatury.

Praca domowa:
Literatura:
1. Tekst do przeczytania:
str. 239 : “Ziemia – najcenniejszy skarb chłopa”.

2. Proszę o przygotowanie sylwetki Władysława Reymonta

Litera A i Ch     –  Julia             str.  (201)
Litera D i K       – Anna              str. (202)
Litera Ł             – Veronica        str. (203)
Litera M             –  Samanta    str. (203)
Litera N             –  Wiktoria       str. (203 – 204)
Litera P             – Karol               str. 203
Litera R             – Jacek              str. 203
Litera S             –  Eliza                 str. 203
Litera T             –  Ola                    str.203
Litera W             –  Nicole               str. 203

3.   Ważne! Bardzo proszę również o przyniesienie serduszek – ozdobionych, podpisanych i wykonanych z czerwonej kartki formatu  A-4 (letter size). Termin – 7 maja 2016r.

 4.  W związku z planowanym wydaniem książki na 15-lecie szkoły “Ogniwo” zachęcam moich uczniów do napisania refleksji dotyczących ich przygody z językiem polskim. Oceny, jak dziś z perspektywy czasu postrzegam lata nauki w polskiej szkole.
Rodziców proszę tu o wsparcie.

5. Rodzice, Ci którzy chcą umieścić życzenia dla swoich dzieci w książce z okazji 15-lecia szkoły, mogą to jeszcze zrobić.

 

 

Podsumowanie zajęć z 23 kwietnia 2016. Praca domowa na 30 kwietnia br.

na ostatnich zajęciach omówiliśmy główne prądy artystyczne Młodej Polski. Wymieniliśmy też najważniejszych twórców literatury polskiej tego okresu.
Szczególną uwagę zwróciliśmy na wszechstronnie wykształconego artystę Młodej Polski – Stanisława Wyspiańskiego. Z podziałem na role przeczytaliśmy fragment jego dramatu pt: “Wesele”. Tematem utworu jest ślub i wesele poety Lucjana Rydla z chłopką Jadwigą – ślub ten rzeczywiście miał miejsce i stał się pretekstem do napisania niniejszego dramatu. Stanisław Wyspiański oprócz zabawy, skupia się na innych, bardzo ważnych kwestiach – przedstawił w swoim utworze dwie grupy społeczne – inteligencję i chłopów, powierzchowną fascynację pierwszej grupy drugą i konsekwencje tej fascynacji, wady i zalety jednej i drugiej oraz różnice między tymi dwiema grupami, które z pewnych względów są nie do pokonania.

Będąc przy weselu, wykonaliśmy ćwiczenia w oparciu o frazeologię związaną czasownikiem : śmiać się, uśmiechać.

Na najbliższe zajęcia proszę o uzupełnienie podanych niżej ćwiczeń oraz przeczytanie tekstów ze strony 206 i 223.

Praca domowa:
Literatura:

1. Ćwiczenia do uzupełnienia:
ćw. I, II, III – str.198
G-2, G-3, G-5 – str. 220-221

2. Tekst do przeczytania:
str. 206 _”Fascynacje młodopolskich poetów”
str. 223 _ ” O powstaniu inaczej” – przypomnijcie sobie jakie były okoliczności wybuchu powstania styczniowego, przebieg i skutki.

3. Napisz recenzję z przedstawienia “Jaś i magiczna fasola” – to już ostatni termin!

4. Podsumowanie epoki – Test z pozytywizmu, dla Nieobecnych.

5. W związku z planowanym wydaniem książki na 15-lecie szkoły “Ogniwo” zachęcam moich uczniów do napisania refleksji dotyczących ich przygody z językiem polskim. Oceny, jak dziś z perspektywy czasu postrzegam lata nauki w polskiej szkole.
Rodziców proszę tu o wsparcie.

6. Rodzice, Ci którzy chcą umieścić życzenia dla swoich dzieci w książce z okazji 15-lecia szkoły, mogą to jeszcze zrobić.

Podsumowanie zajęć z 16 kwietnia 2016. Praca domowa na 23 kwietnia br.

na ostatnich zajęciach utrwaliliśmy sobie informacje dotyczące sytuacji Polski podczas I wojny światowej i odzyskania przez nią niepodległości.. Następnie omówiliśmy ramy czasowe nowej epoki literackiej – Młodej Polski i jej główne hasła, typowe dla literatury polskiej.

Praca domowa:
Literatura:

1. Podsumowanie epoki – Test z pozytywizmu, dla Nieobecnych na ostatnich zajęciach.

2. Ćw. 1 i 2 str. 191

3. Napisz recenzję z przedstawienia “Jaś i magiczna fasola”.

4. Proszę przeczytać o młodopolskim zainteresowaniu wsią ze strony 215.

5. Proszę o przygotowanie następujących haseł:
a) Julia – Impresjonizm              str. 193
b) Anna – Ekspresjonizm            str. 193
c) Veronica – Naturalizm             str. 193
d) Samanta – Symbolizm             str. 193
e) Karol – Secesja                        str. 193
5. W związku z planowanym wydaniem książki na 15-lecie szkoły “Ogniwo” zachęcam moich uczniów do napisania refleksji dotyczących ich przygody z językiem polskim. Oceny, jak dziś z perspektywy czasu postrzegam lata nauki w polskiej szkole.
Rodziców proszę tu o wsparcie.

 

Podsumowanie zajęć z 9 kwietnia 2016. Praca domowa na 16 kwietnia br.

 

Na ostatnich zajęciach podsumowaliśmy epokę pozytywizmu. Pozytywne buzz’erowanie dostarczyło nam sporo zabawy i dużej dawki humoru. Uczniowie zostali podzieleni na dwie grupy – rodzinę Konopnickich i Sienkiewiczów! Emocje podczas udzielania odpowiedzi na postawione pytania sięgały zenitu. ( z czego ogromnie się cieszę;-)). Zaangażowanie  i determinacja z jaką uczniowie uczestniczyli w grze – powtórce jest naprawdę godna pochwały. Brawo moi Uczniowie!! Jestem bardzo zadowolona, że udało nam się połączyć przyjemne z pożytecznym i że zarówno jedna jak i druga strona dobrze się bawiły.
Zakończywszy grę, uczniowie przystąpili do testu sprawdzającego wiadomości zarówno z literatury jak i gramatyki.
Koniec pozytywizmu oznacza jednocześnie nadejście nowej epoki – Młodej Polski. Tradycyjnie już zaczęliśmy od tła historycznego, które w literaturze zawsze znajduje swoje odzwierciedlenie. Pokrótce omówiliśmy sobie okoliczności odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 roku po 123 latach niewoli.
Nieobecnych na ostatnich zajęciach proszę o przygotowanie się do testu i odrobienie ćwiczeń.

Praca domowa:
Literatura:

1. Podsumowanie epoki – Test z pozytywizmu, dla Nieobecnych na ostatnich zajęciach.

2. Proszę wszystkich o przeczytanie jeszcze raz wiadomości z historii Polski, o których była mowa na zajęciach, str. 186 – 189

3. Proszę o przygotowanie następujących haseł:
a) Julia – Impresjonizm              str. 193
b) Anna – Ekspresjonizm            str. 193
c) Veronica – Naturalizm             str. 193
d) Samanta – Symbolizm             str. 193
e) Karol – Secesja                        str. 193
f) Wiktoria –   Sztuka dla sztuki   str. 195
g) Jacek – Dekadentyzm              str. 195
h) Eliza  – chłopomania                 str. 195
i) Ola – Neoromantyzm                  str. 195
j) Nicole – Góry i góralszczyzna   str. 195

4. Proszę również o uzupełnienie ewentualnych zaległych ćwiczeń i prac pisemnych.

5. W związku z planowanym wydaniem książki na 15-lecie szkoły “Ogniwo” zachęcam moich uczniów do napisania refleksji dotyczących ich przygody z językiem polskim. Oceny, jak dziś z perspektywy czasu postrzegam lata nauki w polskiej szkole.
Rodziców proszę tu o wsparcie.

 

DSC_4081

 

DSC_4083

 

DSC_4089

 

DSC_4091

 

DSC_4097

 

DSC_4099

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Praca domowa na 9 kwietnia 2016 r.

Na ostatnich zajęciach przeczytaliśmy i zinterpretowaliśmy dwa wiersze Adama Asnyka pt.: “Sonet” i “Do młodych”.
Krótko opowiedzieliśmy sobie o przyczynach emigracji rodziców uczniów i o dzisiejszej ocenie podjętej w przeszłości decyzji.
Jako że zajęcia wypadły nam 2 kwietnia,  czyli w 11 już rocznicę śmierci Jana Pawła II, poruszyliśmy temat papieża Polaka. Wszyscy uczniowie napisali dyktando, następnie w grupach, próbowali powiązać poszczególne fakty z życia Jana Pawła II z odpowiednimi liczbami.
Ku mojemu zaskoczeniu, bo zdarza się to naprawdę rzadko –  uczniowie chętnie wzięli udział w dyktandzie i mieli przy tym dużo dobrej zabawy. Akcentowanie na inną sylabę, mnemotechnika, stylizacja na inny język dostarczyły nam mnóstwo śmiechu.
Temat Papieża nie został wyczerpany, więc będziemy go kontynuować na najbliższych zajęciach. Ci, którzy nie byli przygotowani, mają zatem okazję się zrehabilitować.

Praca domowa:
Literatura:

1. Podsumowanie epoki – Test z pozytywizmu!
Proszę przejrzeć sobie tematy, które omawialiśmy. Zachęcam na strony 183-185, w celu powtórki.
Przed testem, jak ostatnio, duża dawka dobrej zabawy. Przygotujcie się na zdrową rywalizację z buzz’erami w dłoni.

2. Ćwiczenia:
Ćw. I str. 176 dla Nieobecnych
Ćw. II str. 176 dla wszystkich
Ćw. 4 str. 177 dla  Nieobecnych
Ćw. 5 str.177  dla  Nieobecnych

3. Zebrać informacje na temat Jana Pawła II  – Ci, którzy nie mieli okazji na ostatnich zajęciach. (dla chętnych plakat uzupełniony informacjami.)

4. W związku z planowanym wydaniem książki na 15-lecie szkoły “Ogniwo” zachęcam moich uczniów do napisania refleksji dotyczących ich przygody z językiem polskim. Oceny, jak dziś z perspektywy czasu postrzegam lata nauki w polskiej szkole.
Rodziców proszę tu o wsparcie.

Praca domowa na 2 kwietnia 2016 r.

 

Na ostatnich zajęciach czytaliśmy i zinterpretowaliśmy fragment noweli Henryka Sienkiewicza “Za chlebem”.
Powiedzieliśmy sobie czym jest emigracja, jakie są jej przyczyny oraz jak wyglądała emigracja Polaków w XIX wieku.
Przeczytaliśmy i omówiliśmy  również wiersz Marii Konopnickiej pt: “Pieśń o domu”.

Praca domowa:
Literatura:
1. Przeczytać wiersze Adama Asnyka pt: “Do młodych” i Sonet” na stronie 175-176.
2. Przygotować się do wypowiedzi ustnej na temat emigracji swoich rodziców – proszę uwzględnić poniższe punkty: dlaczego zdecydowali się na wyjazd z ojczyzny, jakie uczucia towarzyszyły im w nowym kraju, jak dziś oceniają swoją decyzję o wyjeździe, czy często wspominają Ojczyznę, do jakich wspomnień się odwołują?
3. Zebrać informacje na temat Jana Pawła II – dla chętnych plakat uzupełniony informacjami.
4. 9 kwietnia – powtórka z pozytywizmy – test!!

 

Praca domowa na 19 marca 2016 r.

 

ostatnie zajęcia poświęcone były publicystyce w pozytywizmie. Zapoznaliśmy się z gatunkami publicystyki, powiedzieliśmy sobie o roli publicystyki w życiu ówczesnego pokolenia, poznaliśmy najbardziej znanych felietonistów epoki realizmu.
Przeczytaliśmy i omówiliśmy sobie artykuł Bolesława Prusa, pt: “Najnowszy wynalazek (w przyszłości) Edisona”.
Przeanalizowaliśmy również słownictwo związane z prasą, czasopiśmiennictwem i wykonaliśmy ćwiczenia.
Druga część zajęć poświęcona była dziełom tworzonym “ku pokrzepieniu serc”. Wśród twórców realizujących jedno z haseł pozytywistycznych wymieniliśmy Jana Matejkę i Henryka Sienkiewicza, reprezentantów malarstwa i literatury pięknej. Przeczytaliśmy fragment powieści H. Sienkiewicza, pt. “Potop”, dotyczący obrony Częstochowy.

Nieobecnych proszę o uzupełnienie wiadomości  i ćwiczeń ze stron, 148-159.
( ćw. I, II, III 150-151; ćw. G-1, G-2 – str. 152-153; ćw. I, II, III str. 158-159)

Praca domowa:

Literatura i gramatyka:

1. Podpunkt H z ćw. 1 str. 151 (ustnie)
2. Ćw. 3 str. 151
3. Ćw. G-3 str. 153
4. Ćw. II str. 158
5. Ćw. III str. 158-159

Do przeczytania: “Za chlebem” H. Sienkiewicz str. 163-165

Ważne!
Wszyscy Ci, którzy nie napisali jeszcze testu z romantyzmu, napiszą go w najbliższą sobotę.

PS.
Karolu, a teraz specjalnie dla Ciebie 😉 – plakat od całej naszej klasy z życzeniami zdrówka!!!
Mamy nadzieję, że ten gest ( przy którym mieliśmy mnóstwo dobrej zabawy) wywoła uśmiech na Twojej twarzy.
Jeszcze raz życzymy Ci zdrowia. Wracaj do nas, bo baaaardzo za Tobą tęsknimy.
A i Jacek jest w mniejszości. Dziewczyny na ostatnich zajęciach po prostu go zaszczebiotały ;)) !!!

 

 

Praca domowa na 12 marca 2016 r.

Na ostatnich zajęciach czytaliśmy z podziałem na role i omówiliśmy fragment noweli Elizy Orzeszkowej “Dobra pani”. Wyjaśniliśmy sobie czym jest nowela, zwróciliśmy również uwagę na pojawienie się nowego, pierwszoplanowego bohatera w literaturze – dziecko.  Z gramatyki omówiliśmy znaczenie zdrobnień i przećwiczyliśmy ich zastosowanie. Jako ciekawostkę – przeczytaliśmy artykuł o Polakach, którzy budowali wielkość Ameryki ( str. 147-148).

Nieobecni na ostatnich zajęciach – proszę o uzupełnienie wiadomości i ćwiczeń ze stron 138-147, czyli materiału omówionego i opracowanego na zajęciach.

Praca domowa:

Literatura:

Nieobecni – ćw. I str. 141
ćw. II str.142
ćw. 2 str. 143
G-1 do G-4  str. 144-145

Wszyscy – G-5 str. 145

Proszę przeczytać- W kręgu publicystyki str. 148-149
                                 Ku pokrzepieni serc  str. 155 – 157

Przypominam o zaległościach:

 1. Praca pisemna – recenzja z filmu ” Pan Tadeusz”. Ci, którzy nie oglądali filmu, mogą napisać pracę na temat ” Dlaczego epopeja Pan Tadeusz Adama Mickiewicza ma tak duże znaczenie w dorobku literatury polskiej?”
 2. Test z epoki romantyzmu – zaliczają nieobecni na teście
 3. Geografia       –     a) ćw. 7 str. 89 / praca pisemna dotycząca dwóch etapów pośmiertnej podróży na osobnej kartce oraz dowolną techniką praca plastyczna pt.: “Geograficzne ślady Adama Mickiewicza”              b) ćw. 8 str. 95

PS. Rodzice, którzy nie uiścili jeszcze opłaty za cegiełkę do książki na 15-lecie ( $20 od osoby) proszeni są o jej uregulowanie u p. Agnieszki Wolinski.

 

Praca domowa na 5 marca 2016 r.

Na ostatnich zajęciach czytaliśmy z podziałem na role i omawialiśmy fragment powieści Elizy Orzeszkowej pt: “Nad Niemnem” oraz ” Legendę o Janie i Cecylii”. Z gramatyki zastosowaliśmy w praktyce stronę czynną, bierną i zwrotną czasownika.

Nieobecni na ostatnich zajęciach – proszę o uzupełnienie wiadomości i ćwiczeń ze stron 130 – 137, czyli materiału omówionego i opracowanego na zajęciach.

Praca domowa:

Literatura:

 1. Ćw. 1 str. 122
 2. Ćw. 3  str. 123
 3.  Ćw. 7 str. 129 (krzyżówka)

Geografia:

1. Ćw. 8 str. 95 ( proszę uzupełnić geografię, bo będę zbierać ćwiczenia i zaległe prace z geografii).

Przypominam o zaległościach:

 1. Praca pisemna – recenzja z filmu ” Pan Tadeusz”. Ci, którzy nie oglądali filmu, mogą napisać pracę na temat ” Dlaczego epopeja Pan Tadeusz Adama Mickiewicza ma tak duże znaczenie w dorobku literatury polskiej?”
 2. Test z epoki romantyzmu – zaliczają nieobecni na teście
 3. Geografia                                                                                                                                                                                                                                         a) ćw. 7 str. 89 / praca pisemna dotycząca dwóch etapów pośmiertnej podróży na osobnej kartce oraz dowolną techniką praca plastyczna pt.: “Geograficzne ślady Adama Mickiewicza”                                                                                                                                                     b) ćw. 8 str. 95 Nieobecni – Artykuł o Henryku Sienkiewiczu (93-94) oraz ćwiczenia str. 95 (całość)

 

Kalendarz na marzec:

5 marca br. dla wszystkich Mam – Dzień Kobiet z kabaretem “Odlot” o godz.18.00 w auli szkoły “Ogniwo”
20 marca br. Zajączek
26 marca br. – Wielka Sobota, Wielkanoc – nie ma zajęć

 

 

Praca domowa na 27 lutego 2016 r.

Na ostatnich zajęciach omawialiśmy pozytywizm w literaturze polskiej. Zapoznaliśmy się z programem pozytywistów warszawskich i poznaliśmy najważniejszych przedstawicieli literatury, malarstwa i muzyki okresu pozytywizmu.

Nieobecnych proszę więc o zapoznanie się z tematem – Pozytywizm, program pozytywistów, przedstawiciele epoki – 116-121

Praca domowa:
Literatura:

 1. Ćw. I str.121
 2. Ćw. 2 str. 122
 3. Ćw.1 str.127
 4. Ćw. 4 str.128

Geografia:
Ćw. 8 str. 95
Nieobecni – Artykuł o Henryku Sienkiewiczu (93-94) oraz ćwiczenia str. 95 (całość)

Przypominam o zaległościach:

 1. Praca pisemna – recenzja z filmu ” Pan Tadeusz”. Ci, którzy nie ogladali filmu, mogą napisać pracę na temat ” Dlaczego epopeja Pan Tadeusz Adama Mickiewicza ma tak duże znaczenie w dorobku literatury polskiej?”
 2. Test z epoki romantyzmu – w najbliższa sobotę, 27 lutego br.
 3. Geografia – ćw. 7 str. 89 / praca pisemna dotycząca dwóch etapów pośmiertnej podróży na osobnej kartce
  oraz dowolną techniką praca plastyczna pt.: “Geograficzne ślady Adama Mickiewicza”

Ps. Drodzy Rodzice, na prośbę obecnych na zebraniu rodziców pragnę przekazać informację ( dla tych, którzy być może jeszcze nie wiedzą) dotyczącą cegiełek, które znajdą się w książce z okazji 15-lecia szkoły “Ogniwo”. Otóż zdecydowano, że klasa II liceum wykupuje 2 strony na cegiełki. W jaki sposób zostaną one wypełnione, ustalicie Państwo między sobą. Jeśli się nie mylę, ( jeśli  tak, to proszę mnie poprawić) za zbiórkę pieniążków odpowiedzialna jest p. Agnieszka Woliński.

Dziękuję bardzo Rodzicom, którzy byli obecni na zebraniu. Dziękuję również tym, którzy swoją nieobecność zgłosili mi wcześniej.
Jeżeli macie Państwo jeszcze jakieś pytania, proszę o kontakt.

 

Praca domowa na 20 lutego 2016 r.

Na ostatnich zajęciach podsumowaliśmy epokę romantyzmu. Odbyło się to nieco inaczej niż dotychczas. Uczniowie napisali tradycyjny już test powtórkowy, ale wzięli również udział w turnieju   Każdy z uczniów losował, do jakiej rodziny będzie należał: Mickiewiczów czy Słowackich. Następnie każda z rodzin losowała kategorię pytań. Na pytania, kto pierwszy ten lepszy, odpowiadały rodziny za pomocą dźwiękowych buzzerów. Mobilizacja, motywacja do działania była niesamowita. Bezcenne były chwile, kiedy po naciśnięciu guzika, uczestnicy próbowali szybko udzielić poprawnej odpowiedzi, żeby punkty nie przeszły na stronę przeciwnej rodziny. Było mnóstwo śmiechu, ale przede wszystkim większość poprawnych odpowiedzi!
Zapoznaliśmy się także z nową epoką – pozytywizmem, w kontekście historycznym. Nieobecnych proszę więc o zapoznanie się z tematem – kartka z historii Polski, str.110-113.

Praca domowa:

Literatura:

 1. Proszę się przygotować do powtórki z epoki romantyzmu! Będzie test podsumowujący – dla tych, którzy nie byli na ostatnich zajęciach.
 2. Ćwiczenia do uzupełnienia, podaję te, które uzupełniają nieobecni i te, które są do domu dla wszystkich – ćw. I, II – str. 114, ćw. III, 3 i 4 str. 115
 3. Proszę zapoznać się z sylwetką Henryka Sienkiewicza str. 124-126; do ustnego wystąpienia przygotują się: Karol – litery A, Dz, E; Nicole – F,G,M, Eliza – N,O, P, Samanta – T,V,W, wszyscy –  Z
 4. “INWOKACJA” – recytacji ciąg dalszy….
 5. Praca pisemna na 20 lutego – Napisz recenzję z filmu ” Pan Tadeusz”.

Geografia:
Proszę wszystkich o przeczytanie: Śladami polskich twórców – Henryk Sienkiewicz, str. 93-94
Wiktoria ( od zdania: “Mały…do  ..w jednym tomie), Ola ( ” Do Warszawy..  “W pustyni i w puszczy), Jacek (Sienkiewicz wrócił….do końca tekstu). – przygotują się do ustnej wypowiedzi na ten temat, przygotują krótką prezentację – najważniejsze informacje)

Przypomnienie dla tych, którzy jeszcze nie oddali mi następujących prac.

Ćw. 7 str. 89 / praca pisemna na osobnej kartce
oraz dowolną techniką praca plastyczna pt.: “Geograficzne ślady Adama Mickiewicza”

Przypominam i  zachęcam wszystkich do wzięcia udziału w II już Festiwalu szkół polonijnych organizowanego przez Centralę polskich szkół dokształcających w NY. Temat tegorocznego festiwalu brzmi: Pielgrzymki św. Jana Pawła II.

Festiwal będzie okazją do zaprezentowania szkoły i talentów uczniów. Proponuję rozpatrzenie  następujących kategorii:
1.prezentacje plastyczne „Jan Paweł II w oczach dziecka”
2.prezentacje muzyczne „Piosenką czcimy Jana Pawła II
3 .Ilustrowany zdjęciami wywiad na temat:„Spotkanie z papieżem Janem Pawłem II”.
Odnośnie punktu 3. Zwracam się tu do Was – Rodzice. Jeżeli w Państwa rodzinie jest ktoś, kto spotkał się Janem Pawłem II, posiada zdjęcia upamiętniające to spotkanie i oczywiście jest gotowa opowiedzieć o tym, to proszę wykorzystać tę okazję i zachęcić dzieci do napisania pracy.
Jak chętnie posłużę radą w razie jakichkolwiek pytań.

Praca domowa na 13 lutego 2016 r.

Na ostatnich zajęciach oglądaliśmy filmową wersję epopei  narodowej “Pan Tadeusz” Adama Mickiewicza w reżyserii Andrzeja Wajdy
Praca domowa:

 1. Proszę się przygotować do powtórki z epoki romantyzmu! Będzie test podsumowujący.
 2. “INWOKACJA” – recytacji ciąg dalszy….
 3.  Uzupełnić ćwiczenia, które zaznaczyłam w ostatnią sobotę.
 4. Praca pisemna na 20 lutego – Napisz recenzję z filmu ” Pan Tadeusz”. W załączniku przesyłam ćwiczenia “Jak napisać recenzję książki”, które mogą być dla Was pomocne.

Geografia:
Dla tych, którzy jeszcze nie oddali.

Ćw. 7 str. 89 / praca pisemna na osobnej kartce
oraz dowolną techniką praca plastyczna pt.: “Geograficzne ślady Adama Mickiewicza”

 

 

Praca domowa na 6 lutego 2016 r.

Na ostatnich zajęciach omówiliśmy sobie kolejne fragmenty epopei Adama Mickiewicza pt.”Pan Tadeusz”.
Proszę o uzupełnienie ćwiczeń do lekcji.

Praca domowa:

 1. Ćw. 1 a i b – ramka, str. 87
 2. Ćw.  G-4 str. 96
 3. Proszę przeczytać fragment “Pan Tadeusz – Spowiedź Jacka Soplicy”, fragment ks.X str. 99 -101
 4. “INWOKACJA” – recytacji ciąg dalszy….

Geografia:
na 6 lutego
Ćw. 7 str. 89 / praca pisemna na kartce osobnej oraz dowolna technika praca plastyczna – proszę uzupełnić, bo będę zbierać ćwiczenia
Dla nieobecnych dodatkowo ćwiczenia, które wykonaliśmy na lekcji:
Ćw. I str. 86-87
Ćw. I str. 93
Ćw. 2,3,4 str. 94

Praca domowa na 23 stycznia 2016 r.

Na ostatnich zajęciach zajęliśmy się geografią Polski i świata, ale w nieco innym ujęciu – literackim. Dokładniej mówiąc ruszyliśmy śladami Adama Mickiewicza i Juliusza Słowackiego, dwóch z trzech największych wieszczów narodowych.

Praca domowa:

 1. “INWOKACJA” – recytacja z pamięci, obowiązuje wszystkich, którzy nie zmierzyli się jeszcze z tym zadaniem!
 2. Proszę przeczytać fragment “Pan Tadeusz- powrót Panicza” str.86 oraz Pan Tadeusz – Wkroczenie wojsk”, str.92-93

Geografia:
Dla wszystkich: na za dwa tygodnie, czyli 30 stycznia
Ćw. 7 str. 89 / praca pisemna na kartce osobnej oraz dowolna technika praca plastyczna/
Dla nieobecnych dodatkowo ćwiczenia, które wykonaliśmy na lekcji:
Ćw. 1,2,3,4,5,6,7          str. 89
Ćw. 1,2,3,4,5,6,7,8,9   str. 92

Przypominam i jeszcze raz zachęcam wszystkich do wzięcia udziału w II już Festiwalu szkół polonijnych organizowanego przez Centralę polskich szkół dokształcających w NY. Temat tegorocznego festiwalu brzmi: Pielgrzymki św. Jana Pawła II.

Festiwal będzie okazją do zaprezentowania szkoły i talentów uczniów. Proponuję rozpatrzenie  następujących kategorii:
1.prezentacje plastyczne „Jan Paweł II w oczach dziecka”
2.prezentacje muzyczne „Piosenką czcimy Jana Pawła II
     3 .Ilustrowany zdjęciami wywiad na temat:„Spotkanie z papieżem Janem Pawłem II”.
Odnośnie punktu 3. Zwracam się tu do Was – Rodzice. Jeżeli w Państwa rodzinie jest ktoś, kto spotkał się Janem Pawłem II, posiada zdjęcia upamiętniające to spotkanie i oczywiście jest gotowa opowiedzieć o tym, to proszę wykorzystać tę okazję i zachęcić dzieci do napisania pracy.
Jak chętnie posłużę radą w razie jakichkolwiek pytań.

Praca domowa na 16 stycznia 2016 r.

 

Na początek – witam wszystkich w nowym roku, życząc wszelkiej pomyślności!!

 

Na ostatnich zajęciach analizowaliśmy fragmenty “Inwokacji” i “Epilogu” z  epopei narodowej Adama Mickiewicza pt: “Pan Tadeusz”.

Wysłuchaliśmy  recytacji “Inwokacji” w wykonaniu Daniela Olbrychskiego i Michała Żebrowskiego.

Zapoznaliśmy się również z jej muzyczną wersją w stylu hip-hop, rock oraz pop. Jak się okazuje, utwór, który powstał niespełna 200 lat temu nadal może być na tzw. “czasie” i łatwo wpadać w ucho.

Z gramatyki omówiliśmy sobie imiesłowy przymiotnikowe. Wykonaliśmy ćwiczenia, aby teorię przekuć na praktykę.

Przyjrzeliśmy się także zapisowi dat w języku polskim i j. angielskim, próbując jednocześnie doszukać się przyczyn takiego a nie innego zapisu.

Praca domowa:

 1. “INWOKACJA” – recytacja z pamięci, obowiązuje wszystkich, którzy nie zmierzyli się z tym zadaniem bądź nie wykonali go w całości.
 2. Ćw. G-4 str. 83
 3. Ćw. G-5  str. 83 ustnie!
 4. Ćw. 4  str.80 – na oddzielnych kartkach.

   Geografia:

Proszę zapoznać się z tekstem na str. 87-88 oraz 90-91

Dla nieobecnych dodatkowo ćwiczenia, które wykonaliśmy na lekcji:

Ćw. II str. 79

Ćw. 2 str. 80

Ćw. G-3 str. 83

Ćw. G-1, G-2, G-3 – str. 75
Wszystkich uczniów zachęcam również do wzięcia udziału w II już Festiwalu szkół polonijnych organizowanego przez Centralę polskich szkół dokształcających w NY. Temat tegorocznego festiwalu brzmi: Pielgrzymki św. Jana Pawła II.

Festiwal będzie okazją do zaprezentowania szkoły i talentów uczniów w następujących kategoriach:
1. prezentacje plastyczne „Jan Paweł II w oczach dziecka”
2.prezentacje muzyczne „Piosenką czcimy Jana Pawła II”
3.prezentacja wybranego państwa „Śladami Jana Pawła II”
4.stoisko promujące wybrane państwo, które witało Jana Pawła II
5.Ilustrowany zdjęciami wywiad na temat:„Spotkanie z papieżem Janem Pawłem II”.
 Zachęcam gorąco do wzięcia udziału. W zeszłym roku naszą klasę reprezentowała tylko jedna osoba. Mam nadzieję, że w tym roku będzie Was więcej. Czekam na ochotników. Jak zawsze służę Wam radą w razie jakichkolwiek pytań.

 

 

 

 

Praca domowa na 9 stycznia 2016 (!)

Ćwiczenia, które od Was zebrałam, są już sprawdzone i czekają na Was w agencji ‘Spójnik” w Trenton. Proszę powiedzieć, że chcecie odebrać książkę z Ogniwa z II liceum 😉

Następnie będziecie mogli zabrać się za domową;)
I tak, na styczeń poproszę o następujące zadania:
1. Ćw. I str. 72-73
2. Ćw. 1 str. 73
3. Przypomnieć sobie wszystko o “Panu Tadeuszu” Adama Mickiewicza ( kiedy powstała ta epopeja, czego dotyczy, najważniejsi bohaterowie).  Pomocne informacje znajdziecie też w naszym podręczniku, str. 77, 84-85, 92, 98
4. Nauczyć się na pamięć INWOKACJI !!
Znajdziecie ją na stronie 78.

Bardzo serdecznie dziękuję “Mikołajowi” za świąteczny upominek. Jest mi niezmiernie miło i bardzo to doceniam. Dziękuję!!

Życzę Wszystkim Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku!

DSCN7427

 

DSC_0255

 

DSC_0258

 

DSC_0259

 

DSC_0260

 

DSC_0261

 

DSC_0263

 

DSC_0265

 

DSC_0266

 

 

 

DSC_0268

 

DSCN7425

 

DSCN7422

 

DSCN7420

 

DSCN7419

 

DSCN7418

 

DSC_0253

 

DSC_0254

 

 

 

Praca domowa na 19 grudnia br.

Na najbliższe zajęcia, ostatnie przed świętami i w starym roku, proszę przygotować
następujące ćwiczenia:

ćw. D str. 65 ( tabela z wyrazami w ramce do uzupełnienia)
ćw. I str. 66 ( pytania do testu)
ćw. 4 str. 67 (pocztówka z podróży do Aleksandrii)

zadanie ustne : Zapytaj Rodziców, czy często wracają myślami do swojej ojczyzny i jakie “obrazy” najczęściej przywołują w pamięci.

Przeczytaj: str. 72
“Pieśń Wajdeloty” Adam Mickiewicz
“Testament mój”   Juliusz Słowacki

Na najbliższych zajęciach porozmawiamy oczywiście o świętach Bożego Narodzenia.  Nastrojcie się więc świątecznie 😉

Ps. Nastąpiła mała zmiana, Mikołaja nie będzie na wigilii, będzie chodził po klasach od godz. 9.30.

 

Praca domowa na 12 grudnia br.

Temat: Reduta Ordona jako przykład twórczości patriotycznej Adama Mickiewicza. Tworzenie mapy myśli w oparciu o życiorys Juliusza Słowackiego.

Proszę o przygotowanie na najbliższe zajęcia:
Literatura:
ćw. I str. 52
ćw. IV str. 53
ćw. V str. 53
Proszę również przeczytać następujące teksty:
Adam Mickiewicz – Stepy Akermańskie str.63-64;
Juliusz Słowacki – Hymn [Smutno mi, Boże], str.65-66;
Cyprian Kamil Norwid – Moja Piosnka [II] str. 68

Ps. Proszę, aby osoby, które nie napisały jeszcze testu z oświecenia, przygotowały się na najbliższe zajęcia! To będzie ostatni termin.

DSC_0994

DSC_0995

DSC_0992

DSC_0973

 

 

Praca domowa na 5 grudnia br.

Temat: “Świtezianka” jako przykład ludowości i folkloru w twórczości Adama Mickiewicza.

“Dziady” cz.II – próba interpretacji fragmentu dramatu Adama Mickiewicza. Przesłanie zmarłych dla ludzi żyjących. Co łączy oba te utwory?

Praca domowa:

1) ćw. I str. 41

2) ćw. 1 str. 44

3) ćw. 6 str. 46

4) ćw. 7 str. 46

dla chętnych ćw. 2 ( ustnie) strona 45.

Tekst do przeczytania str. 50- 51. (Reduta Ordona) A. Mickiewicza.

Z okazji zbliżającego się Święta Dziękczynienia życzę Wszystkim mile spędzonego dnia oraz smacznego indyka.

Ogłoszenie!

5 grudnia będą dostępne nieodpłatnie bilety na Jasełka, które odbędą się 13 grudnia.

 

DSC_0685

DSC_0686

DSC_0687

Praca domowa na 21 listopada br.

Temat: Adam Mickiewicz – tworzenie mapy myśli z najważniejszych faktów dotyczących życia i twórczości wieszcza narodowego. Omówienie ballady “Romantyczność” oraz wiersza pt.”Do M…”. Współczesne utwory muzyczne, w których można odnaleźć nawiązania do epoki romantyzmu.

Praca domowa:

ćw.3 str.20

ćw. I str. 33

ćw. 2 str. 34

Proszę również przeczytać wstęp do ludowości i folklorze – str. 39 ( obowiązuje wszystkich, ale Jacek przygotuje się do krótkiej wypowiedzi)

oraz teksty literackie:

Świtezianka str.40 ( wszyscy, Nicole – krótka wypowiedź o czym jest utwór)

Dziady część II str. 42-44. ( wszyscy, Wiktoria i Karol wypowiedź na temat o czym jest ten fragment)

 

DSC_0614

DSC_0617

DSC_0616

DSC_0615

Praca domowa na 14 listopada br.

Temat: Kartka z historii Polski – romantyzm.

Wprowadzenie do epoki romantyzmu. Ramy czasowe, główne hasła epoki.

Oda do młodości Adama Mickiewicza.

 

Praca domowa:

ćw. I str.8

ćw. II str. 8

ćw. 1 str.10

ćw.2 str.10

Proszę przeczytać notkę o Adamie Mickiewiczu str. 21- 23 oraz balladę Romantyczność str. 30 -31.

I najważniejsze – proszę się wyspać!

 

4. Przypominam o teście z oświecenia tym, którzy jeszcze go nie napisali. I o pracy pisemnej, którą zadałam 3 tygodnie temu.

Kochani, w najbliższą sobotę, odbędzie się apel z okazji Święta Niepodległości Polski, które przypada jutro (11 listopada).

Bardzo  Was proszę, aby wszyscy ubrali się adekwatnie do powagi tej uroczystości  – na biało-granatowo albo biało-czarno.

Jest to jeden z elementów savoir-vivre’u, dopasowanie ubioru do okazji, czyli doskonale Wam znany – dress code.

 

Praca domowa na 7 listopada br.

Temat lekcji: Projekcja filmu pt: “Kamienie na szaniec”.

Spotkanie z gramatyką – dopełniacz rzeczowników zakończonych na -ia, -ja, -ea.  Test powtórzeniowy z epoki oświecenia.

 

Praca domowa:

1. Osoby, które obejrzały film, proszę o napisanie krótkiej refleksji na temat filmu.

2. Proszę przeczytać tekst z nowego podręcznika ( klasa II liceum), str. 4-7 oraz 12-17

Nieobecni na ostatnich zajęciach, proszę:

1. Przygotować się do testu.

2. Odrobić zaległe prace, gdyż zbieram i oceniam ćwiczenia.

3. Oddać zaległą pracę pisemną.

 

Praca domowa na 31 października br.

Temat lekcji: Szlakiem hymnu – okoliczności powstania hymnu narodowego. Analiza tekstu.

Język polski:

1. Uzupełnić ćwiczenia, które do tej pory gdzieś Wam umknęły, ponieważ w sobotę zbieram podręczniki !!

2. Oddać pracę pisemną, która była zadana 2 tygodnie temu (!)

3. Przygotować się do krótkiego testu z oświecenia – ramy czasowe, główne hasła, najważniejsze osoby

4. Dla chętnych G-7 str. 263

Geografia:

1.Uzupełnić mapkę konturową Polski wg. ćwiczenia 5 na stronie 86.

2. Uzupełnić ćwiczenia na str. 86, te których nie zdążyliśmy na lekcji, (wszystkie ćw. z 86 obowiązują nieobecnych)

Ogłoszenia drobne:

1. Przypominam o trwającym do 7 listopada konkursie na najciekawszą kartkę świąteczną – zachęcam wszystkich do wzięcia udziału!

2. Proszę przebrać się w sobotę – będzie Halloween 😉

 

Praca domowa na 24 października

Temat ostatniej lekcji: Sentymentalizm jako nurt w literaturze oświecenia. Franciszek Karpiński “Laura i Filon” – interpretacja i analiza wiersza. Frazeologizmy z rzeczownikiem –  serce.

Na najbliższe zajęcia proszę o odrobienie następujących zadań:

ćw. II i 5 str. 252

G-1, G-2 str. 254

Przygotuj odpowiedź na pytania:

1. Kim był Stanisław Staszic?

2. Kim był Józef Wybicki?

Przypominam o pracy pisemnej na 31 października.

 Za dwa tygodnie – 31 października odbędzie się test z oświecenia.

 

Praca domowa na 17 października br.

Temat: Satyra Ignacego Krasickiego, pt.: “Żona modna”.

  Odmiana imion i nazwisk przed przypadki.

Zadanie domowe:

Literatura:

ćw.I, II, III /str. 244 – dla nieobecnych

ćw.2 i 3 i 4 str 245-246 dla wszystkich

Gramatyka:

G-1, G-2, G-3 –  str.247/248 – dla nieobecnych

G-5 str. 248 – dla wszystkich

Do przeczytania – Co to jest sentymentalizm? – str.250.

 

Praca pisemna na 1 listopada – temat do wyboru

1. Napisz list do koleżanki w imieniu żony modnej. Opisz w nim swój związek z Piotrem i Wasze późniejsze małżeństwo.

wariant dla chłopców:

Napisz list do kolegi w imieniu pana Piotra. Opisz w nim swój związek z “Żoną modną” i wasze późniejsze małżeństwo.

2. Jak być modnym i zachować własny styl i cechy osobowości oraz uniknąć śmieszności? Wypowiedź uzasadnij odwołująć się do treści satyry oraz własnych doświadczeń.

3. Która z bajek Krasickiego zainteresowała Cię szczególnie? Uzasadnij swoją opinię.

4. Które z problemów przedstawionych w bajkach Ignacego Krasickiego można spotkać we współczesnym świecie?

5. Dlaczego bajki Ignacego Krasickiego możemy nazwać klejnotami literatury polskiej?

Pracę proszę napisać ręcznie na osobnej kartce. Spośród 5, jeden temat do wyboru.

 

Apel z okazji Dnia Nauczyciela, 17 października br.

Serdecznie zapraszam rodziców na apel w wykonaniu Państwa dzieci,  na 12.30 w auli szkoły.

Witamy serdecznie nową koleżankę w II L – Wiktorię!!

 

Praca domowa na 10 października br.

Temat: Bajkowy świat Ignacego Krasickiego

Praca domowa:

ćw.1 i 3 str. 235

G-1, str 236

 

Uzupełnij luki w przysłowiach, których bohaterami są zwierzęta.

Wybiera się jak ……………………… za morze.

Pierwsza …………………………. nie czyni wiosny.

Ma ………………………… w kieszeni.

Nie dla …………………. kiełbasa.

O ………………… mowa, a …………….. tuż.

Lepszy ……………. w garści , niż ………………….. na dachu.

Przeczytaj satyrę pt.”Żona modna” str. 241-243

 

Informacja dla nieobecnych – w załaczniku jest tekst na temat bajek, który należy uzuełnić. Obowiązują Was również wszystkie ćwiczenia od stron 232-238 ( ćwiczenia wykonane na lekcji + zadane do domu).

Scan_20151005_132814Scan_20151005_132943

 

Praca domowa na 3 października 2015r.

Oświecenie w Polsce, Próby ratowania Państwa, Przedstawiciele polskiego oświecenia oraz Sylwetka Ignacego Krasickiego

ćw.  II str. 221- 222

ćw. 3 str.223

ćw. 4 str.223

Proszę o wpisanie do zeszytu, krótkiej informacji o Ignacym Krasickim.

 

Dla nieobecnych,  proszę o uzupełnienie ćwiczeń z lekcji:

ćw. 1 str. 221

ćw. 1 i 2 str.  222

4 października odbędzie się 82. już Parada Pułaskiego, na którą, w imieniu szkoły, zapraszam  uczniów i rodziców.

 

 

 

Praca domowa na 25 września 2015r.

1. Kartka z historii Polski str.206 – 208

ćw. w klasie – str. 209/ ćw. I i II

str. 210/ ćw. III

str. 211/ ćw. 2 i 3

Do domu – str. 210/ ćw. 1

2. Oświecenie –  str. 212-213

Do domu – ćw. II /str. 214

                ćw. 2/ str. 215

Proszę również przeczytać informacje dotyczące Ignacego Krasickiego  na str. 227-229.

 

 

 

Leave a Reply

Name
Email
Website