Klasa VII 2016/2017

Wychowawca: Ryszard Druch

4/1/17

Atrakcją dnia był wyścig jajek. Zwycięzcą został Konrad!


Relacja z lekcji przeprowadzonych 10 grudnia 2016 r. z uczniami klasy VII.

Obecni: Konrad, Nicole i Amelia

Dzisiejsze zajęcia z języka polskiego, geografii i historii Polski miały formę „spotkania z ciekawym człowiekiem” i odbyły się wspólnie z uczniami najstraszych klas PS „Ogniwo” w Bibliotece Szkolnej.

Gościem szkoły był sierżant piechoty amerykańskiej ROBERT STODNICK, który na 4 godzinach lekcyjnych opowiadał o historii odnalezienia w kufrze swojej polskiej babci Bronisławy Graczyk rodzinnych pamiątek dokumentujących jej emigrację wraz z 11-miesięczną córką Leokadią do USA w roku 1913, życie rodzinne w New Jersey i kontakty korespondencyjne z krewnymi w Polsce. Robert Stodnick opowiedział również o swojej decyzji podjęcia (w wieku 52 lat!) nauki języka polskiego, odnalezieniu krewnych w Polsce oraz swojej pierwszej wizycie w Polsce w październiku 2016 roku. W czasie tej wizyty Amerykanin odwiedził Ostrów Mazowiecką gdzie po raz pierwszy spotkał swoich krewnych, a później miał okazję zwiedzić Warszawę, Opole i Kraków.  W tej pierwszej podróży do Polski amerykańskiemu żołnierzowi towarzyszył Ryszard Druch, który od roku 2012 uczy go języka polskiego i kończy książkę o całej historii z odnalezionym kufrem. Wydanie polsko-angielskiej ksiązki planowane jest na jesień 2017 roku.

 

ZADANIE DOMOWE

Opisz (minimum w 6 zdaniach) jak wyglądało spotkanie Roberta Stodnicka z uczniami Polskiej Szkoły „Ogniwo” w Trenton, NJ, w dniu 10 grudnia 2016 roku.

Relacja z lekcji przeprowadzonych 3 listopada 2016 r. z uczniami klasy VII.

Do klasy powrócił  dzisiaj Eryk Zaksauskas, który – jak dowiedziałem się z relacje jego matki – samodzielnie podjął decyzję o powrocie do Polskiej Szkoły „Ogniwo”.

 

JĘZYK POLSKI (literatura)

Temat: „Wilanowskie spotkanie” – opowiadanie Anny Siek.

W ciągu dwóch godzin lekcyjnych uczniowie czytali po kolei (na głos) całe opowiadanie Anny Siek pt. „Wilanowskie spotkanie”. Zwracałem uwagę na rozumienie tekstu przez czytających, na bieżąco wyjaśnialiśmy słowa niezrozumiałe szukając – o ile się dało – odpowiedników tych słów brzmiących podobnie w języku angielskim. Treść czytanki ilustrowałem specjalnymi fotografiami z albumów o zabytkach Warszawy.

ZADANIE DOMOWE

Odpowiedzieć pisemnie na ćwiczenie 1 ze str. 35.

 

GEOGRAFIA POLSKI

Temat: Przeszłośc geologiczna obszaru Polski.

Wytłumaczyłem genezę słowa „geologia” zwracając uwagę, że na lekcji mówić będziemy o prehistorii ziem polskich o czasach odległych sprzed milionów lat.

Uczniowie pod moim kierunkiem przystąpili do czytania tekstu w podręczniku na str. 4 przy czym starałem się wyjaśniać wszelkie wątpliwości uczniowskie dotyczące rozumienia czytanych treści. Po przeczytaniu tekstu poleciłem uczniom wykonanie w zeszycie wykresu graficznego ukazującego procesy geologiczne zachodzące przez całe miliony lat na powierzchni Ziemi. Sprawdziłem jak uczniowie wykonali w zeszytach moje polecenie.

 

HISTORIA POLSKI

Temat:Walka Polaków o niepodległość (powstanie listopadowe 1830 r.) – wojna z Rosją.

Temat lekcji był kontynuacją lekcji przeprowadzonej przez p. Bożenę Mocek 29 pażdziernika br.

Przypomniałem więć – za pomocą pytań sprawdzających – co uczniowie zapamiętali z lekcji poprzedniej. Później przystapiliśmy do czytania na głos fragmentu podręcznika mówiącego o udziale w powstaniu listopadowym mieszkańców Warszawy oraz o wystąpieniu przeciwko powstańcom armii rosyjskiej i regularnej wojnie polsko-rosyjskiej.

ZADANIE DOMOWE

Uzupełnić pisemnie ćwicz. 2 na stronie 35 (w odniesieniu do powstania listopadowego).

 

 

Witam serdecznie uczniow i rodziców klasy 7 – Bożena Mocek.
W ubiegłą sobotę 22 października miałam  przyjemność zastępować Pana Drucha w klasie 7.
Przesyłam tematy, które przerabiałam z uczniami i zadanie.

 

29 października 2016 r.

 

JĘZYK POLSKI (gramatyka)

Temat: Odmiana rzeczowników typu: dworzanin, Amerykanin.

 

Uczniowie czytają na głos fragment podręcznika (s. 12) wprowadzający do tematu. Nauczyciel sprawdza rozumienie przez nich czytanego tekstu. Wyjaśnia nowe słówka.

 

Uczniowie przystępują do zapoznania się z tabelą odmianyrzeczownika „dworzanin” (s. 12) a potem rozpoczynają samodzielne wykonywanie ćwiczeń ze str. 13 podręcznika.

 

ZADANIE DOMOWE

Ćwicz. 9/str.15

 

JĘZYK POLSKI (literatura)

Temat: Legenda o Piaście Kołodzieju.

 

Nauczyciel wyjaśnia słowo „legenda” oraz„kołodziej”.  Po czym uczniowie przystępują do czytania tekstu „Piast Kołodziej” (s.26-27).

 

Nauczyciel wyjaśnia trudne słówka i sprawdza czyuczniowie czytają tekst ze zrozumieniem.

Na zakończenie lekcji uczniowie odpowiadają ustnie napytania dotyczące czytanki (s.27). Nauczyciel poprawia poprawność wypowiedzi uczniów.

 

ZADANIE DOMOWE

Wykonaj polecenie „Z podanych niżej rozsypanek wyrazowych ułóż zdania (nakońcu str. 27).

 

GEOGRAFIA POLSKI

Temat: Mniejszości narodowe w Polsce.

 

Uczniowie pod kierunkiem nauczyciela czytają na głosfragment tekstu z podręcznika  omniejszościach narodowych w Polsce (s.15) i analizują tabelkę.

Na podstawie tabelki mniejszości narodowych w Polsce(s.15) uczniowie w swoich zeszytach sporządzają wykres graficzny tegozagadnienia. Mogą stosować wykres w postaci koła i jego części, słupków,wykresu na osi współrzędnych itp.

 

ZADANIE DOMOWE

Ćwicz. 1/str. 18. 

HISTORIAPOLSKI

Temat: Walka Polaków o niepodległość – powstanie listopadowe 1830 r.

 

Uczniowie czytają na głos fragment „Noc listopadowa” (s.27). Nauczyciel wyjaśnia słowo „spisek” i„podchorąży”.

Uczniowie odpowiadają pisemnie w zeszycie na pytanienapisane przez nauczyciela na tablicy:

1.   Co miałobyć początkiem powstania listopadowego?

 2.   Czy powstańcy zdołali aresztować wielkiego księcia Konstantego (brata cara), który dowodził wojskiem polskim?

Uczniowie czytają na głos fragment „Oto dziś dzień krwii chwały – wojna z Rosją w 1831”.

Słuchaliśmy tez tej pieśni na You Tube.

 

ZADANIE DOMOWE

Uzupełnij tabelę na str. 37 ale tylko w odniesieniu do powstania listopadowego.

22 października 2016 r.

JĘZYK POLSKI (gramatyka).

Temat: Nieodmienne części mowy – przysłówek, przyimek,spójnik.

1.   Strona 5 „Bliżej Polski. Ćwiczenia” – zapoznać uczniów istotą przysłówka, przyimka i spójnika (tabela).

2.   Przystąpić do ćwiczeń na ss. 10-11 (ćwiczenia: 15, 16, 17)

3.    Przećwiczyć przyimki – s.11, ćwiczenie 18

4.   Przećwiczyć spójniki – s.11, ćwicz.20

 

ZADANIE DOMOWE

Ćwiczenie 21 na s. 11.

 

JĘZYK POLSKI (literatura)

Temat : Zofia Szczucka –„Opowieść o bursztynie”.

Czytanie fragmentu „Opowieści o bursztynie” Z. Szczuckiej (podręcznik – s.20-21). Zwrócić na trudne słówka oraz słówka umieszczone w słowniczku przy tekście wpodręczniku. Wyjaśnić ich znaczenie.

ZADANIE DOMOWE: Prosze ułożyć 3 pytania do przeczytanego w szkole tekstu” Opowieść o bursztynie”

 

GEOGRAFIA POLSKI

Temat: Ludność Polski. 

1.   Uczniowie przystępują do czytania tekstu (podręcznik – s.14). Nauczyciel zwraca uwagę na rozumienie przez nich tekstu,wyjaśnia niezrozumiałe słówka. 

Zadać pytanie: Jakie waszym zdaniem są róznice między zachowaniami polskich i amerykańskich uczniów (młodzieży)?

2.   Wyjaśnić znaczenie słów: antropologia, etnografia, psychologia (podręcznik s. 14).

3.   Na podstawie przeczytanego tekstu „W Polsce mieszka około 39 milionów ludzi”(podręcznik s.15) uczniowie powinni w zeszycie wykonać prostą tabelkę pokazującą ogólną liczbę Polaków na świecie.

 

ZADANIE DOMOWE

Wyszukaj w internecie gdzie na terenie Stanów Zjednoczonych znajdują się największe skupiska Polaków.

 

HISTORIA POLSKI

Temat:  Polacy pod panowaniem cara (1815-1830)

 Uczniowie czytają na głos fragment „Konstytucja z łaskicara” (podręcznik s.19-21) po czym wykonują ćwiczenie 1 ze s.24.

Uczniowie czytają na głos fragment „Polacy – narodziny nowoczesnego narodu” (s. 21) i w zeszycie odpowiadają na polecenie: Napisz dwa pytania dotyczące przeczytanego fragmentu podręcznika. 

Uczniowie czytają na głos fragment „Warszawa – Paryż północy” (s.22).

 

ZADANIE DOMOWE

Ćwicz. 1, 2 i 3/ str. 24 – 25.

Serdecznie pozdrawiam i do zobaczenia w sobotę.

Zajęcia z klasą VII w Polskiej Szkole “Ogniwo” (15 X 2016 r.)

Obecni: Konrad DeMartino, Nicole Gradziel

JĘZYK POLSKI (gramatyka)

Temat: Czas przyszły w języku polskim.

W oparciu o podręcznik do ćwiczeń gramatycznych („Bliżej Polski. Ćwiczenia do klasy VII) omówiliśmy czas przyszły. Uczniowie nie mieli kłopotu ze zrozumieniem istoty tego czasu ponieważ istnieją analogie w tym zakresie między językiem polskim a angielskim. Na podstawie tabeli ze s.4 ćwiczyli odmianę własnych czasowników.

JĘZYK POLSKI (literatura)

Temat: Bursztyn.

W podręczniku (czytanki) na ss. 23-25 znajduje się tekst „Warto wiedzieć” traktujący o polskim bursztynie. Najpierw uczniowie czytali ten tekst zdaniami zwracając uwagę na wyłapywanie nowych słówek, których znaczenie – w razie potrzeby – objaśniał nauczyciel. Przy analizie tekstu oraz ilustracji uczniowie odpowiadali na dodatkowe pytania nauczyciela związane z polskim bursztynem. Okazało się, że Konrad był w Gdańsku i kojarzył „złoto północy” z tym miastem. Więcej czasu poświęciliśmy na fragment tekstu związany z zaginięciem w czasie II wojny światowej „Bursztynowej komnaty” – prezentu cara Rosji od króla pruskiego.

Zadanie domowe:

Poszukać w internecie fotografii ciekawego bursztynu (np. z jakimś owadem w środku), wydrukować ją na drukarce domowej, wyciąć nożyczkami i wkleić do zeszytu.

 

GEOGRAFIA POLSKI

Temat: Podział administracyjny (test sprawdzający wiadomości).

Całą godzinę lekcyjną poświęciłem na sprawdzenie wiadomości uczniów z tematu „Podział administracyjny Polski” przerabiany na lekcjach poprzednich. Uczniowie samodzielnie rozwiązywali test (Zadanie domowe) znajdujący się w podręczniku na s.13. Mieli do dyspozycji nie tylko podręcznik i mapki Polski w nim umieszczone ale i mapy Polski rozwieszone na ścianach w klasie.

Zadanie domowe:

Napisz pełnym zdaniem, jak nazywa się stan, powiat i dystrykt w którym mieszkasz.

 

HISTORIA POLSKI

Temat: Królestwo Polskie – konstytucja z łaski cara Aleksandra I.

Rozpoczęliśmy jedynie powyższy temat poniewać o 12,30 w auli szkolnej wszystkie klasy brały udział w apelu z okazji Dnia Edukacji Narodowej (Dnia Nauczyciela).

Rozdałem uczniom własne materiały żródłowe do nauki historii Polski  w postaci fragmentów konstytucji Królestwa Polskiego (1815-1865) cara Rosji Aleksandra I. Uczniowie czytali najważniejsze artykuły tego najważniejszego dla Królestwa Polskiego dokumentu i komentowali je własnymi słowami oraz odpowiadali na moje dodatkowe pytania.

O 12,30 zszedłaem z Nicole i Konradem do auli szkolnej na apel.

 

 

Zajęcia z klasą VII w Polskiej Szkole “Ogniwo” (8 X 2016 r.)

Obecni: Amelia i Nicole

 

Język polski (gramatyka)

Temat: Czasy gramatyczne w języku polskim.

Przypomniałem uczennicom o istnieniu w języku polskim 3 czasów gramatycznych (tzw. podstawowych): przeszłego, teraźniejszego i przyszłego.

Uczennice przystapiły do analizy tabeli “Odmiana czasownika przez osoby, liczby i czasy” znajdujacej się na s. 4 podręcznika

(“Bliżej Polski”, niebieska okładka). Następnie poleciłem, by każda z nich wybrała sobie dowolny polski czasownik (Amelia wybrała czasownik “pływać” a Nicole “biegać”) i spróbowały odmienić te swoje czasowniki według schamatu z tabeli (s.4).

Zadanie domowe:

Odmień przez osoby, liczby i czasy jakiś polski czasownik. Stosuj się do schematu z tabeli na s. 4

 

Język polski (czytanki)

Temat: Stanisław Lem i roboty.

Uczennice czytały i analizowały tekst z podręcznika (czytanki) umieszczony na s. 17 (“Warto wiedzieć”). Najpierw czytały kolejno po jednym zdaniu  fragment “Pierwsze roboty” a później fragment “Stanisław Lem”. Sprawdzałem czy uczennice rozumieja treść czytanych zdań, wyjaśniałem trudne słowa.

Geografia Polski

Temat: Podział administracyjny Polski.

Praca na lekcji polegała na uzupełnianiu wpisów do tabeli województw znajdujacej się w podręczniku na s. 10-11. Dziewczyny przy pomocy map wiszacych na scianach w klasie uzupełniały tabelę informacji o województwach w Polsce zaczynajac od województwa warszawskiego i podlaskiego czyli tych z których pochodza ich rodzice.

Zadanie domowe

Uzupełnij tabelę na s. 10-11.

Historia Polski

Temat: Króleswtwo Polskie czyli Polska na łasce cara.

Rozpoczęliśmy nowy temat dotyczacy okoliczności utworzenia przez cara Aleksandra I państwa polskiego o nazwie Królestwo Polskie. Uczennice czytały na przemian tekst umieszczony na s. 19 podręcznika (“Po klęsce Napoleona”). Poświęciłem więcej uwagi

na analizę mapek historycznych zarówno na s. 19 w podręczniku jak i w Atlasie Polska, które zakupiłem dla uczniów do użytku w klasie. Chodziło o to, by uczennice rozumiały, że następujace po sobie Księstwo Warszawskie (1807-1815) oraz Królestwo Polskie (powstałe w roku 1815) były efektem najpierw wygrywanych wojen Napoleona  a później jego klęski z Rosja pod Moskwa.

 

Zadanie domowe

Przeczytaj uważnie rozdział “Po klęsce Napoleona” (podręcznik s.19) i napisz jakie przywileje posiadali Polacy w Królestwie Polskim czyli państwie utworzonym przez cara (króla Rosji) Aleksandra I?

Klasa VII – zajęcia w dniu 1 października 2016 r.
Obecni: Amelia i Nicole
Język polski (gramatyka)
Odmiana rzeczownika przez przypadki…
Język polski (czytanki)
Temat: Stanisław Lem –  “Przyjaciel Automateusza”.
Uczennice czytały na przemian na głos czytankę, która jest fragmentem powieści “Bajki robotów”. Przy czytaniu zwracałem uwagę na to czy rozumiane sa trudniejsze słowa i w razie potrzeby objaśniałem je. W trakcie czytania zadawałem uczennicom pytania umozliwiajace sprawdzenie rozumienia poszczególnych fragmentów czytanki.
Geografia Polski 

Temat: Podział administracyjny Polski.

Czytaliśmy tekst z podręcznika (s.8) w taki sposób, by uczennice rozumiały go w całości. Wyjaśnialśmy niezrozumiałe
terminy fachowe np. “województwo”, “powiat”, “gmina” dokonujac analogii z amerykańskim systemem podziału administracyjnego.
Na s. 9 analizowaliśmy tabelę stanowiaca wykaz województw w Polsce, ich liczbę ludności, powierzchnię oraz herby.
Historia Polski
Temat: Ksiaże Józef Poniatowski broni Księstwa Warszawskiego.
Na s.10 i 11 podręcznika uczennice czytały tekst oraz próbowały opowiadać własnymi słowami o reprodukowanych w ksiażce obrazach historycznych ukazujacych bohaterstwo księcia Józefa Poniatowskiego oraz wiernośc polskich żołnierzy wobec Napoleona.
Zadanie domowe: Ułożyć dwa dowolne zdania w których musza się znaleźć słowa (zapisane czerwonymi literami) w “Słowniczku” na s. 15 podręcznika.
Komentarz nauczyciela do lekcji odbytych w klasie VII PS “Ogniwo” w sobotę 24 września 2016 r.

 

Na zajęciach obecna była tylko Nicole.
Język polskiTemat: “Telewizja”.
Nicole czytała z podręcznika (czytanki) tekst na temat historii i znaczenia telewizji. Sprawdzałem skrupulatnie czy czytane słowa sa rozumiane prawidłowo. Omówiliśmy – w ramach doskonalenia umiejętności językowych – tabelę-wykres na stronie 12 podręcznika. Póxniej Nicole miała wykonać samodzielnie w swoim zeszycie tabelę “Plusy i minusy ogladania telewizji”.
To zadanie ze str.13 podręcznika (Czytanki) powinno być wykonane przez nieobecnych uczniów jako ZADANIE DOMOWE!!!
Historia Polski – Temat: “Jak powstało Księstwo Warszawskie”.
Nicole czytała tekst w podręczniku (s.11-12 ). W czasie czytania sprawdzałem rozumienie słów i w razie trudności wyjaśniałem jej ich znaczenie. Nicole otrzymywała polecenia by opisać własnymi słowami niektóre ilustracje umieszczone w rozdziale dotyczacym Księstwa Warszawskiego (np. obraz przedstawiajacy malarska wizję momentu ustanowienia przez Napoleona konstytucji Księstwa Warszawskiego czyli tzw. Kodeks Napoleona. Zwrócono uwagę na fakt, że Napoleon przewidział dla Polaków w tejże konstytucji:
– własne wojsko (armia)
– oficjalne uzywanie języka polskiego,
a także nadzieję na przyszła całkowita niepodległość.
Geografia Polski – Temat: “Położenie Polski”.
Czytanie tekstu z podręcznika (s.6) o Unii Europejskiej i przynależności Polski do tej organizacji społeczno-gospodarczej. Zwróciliśmy uwagę na korzyści dla Polski płynace z tej przynależności jak i jejzobowiazania członkowskie.
ZADANIE DOMOWE – pisemnie ćwicz.1, 2 i 3 ze strony 7 podręcznika.
 
Bardzo proszę Rodziców nieobecnych uczniów o dopilnowanie by ich pociechy przerobiły w/w tematy samodzielnie (chodzi oczywiście o przeczytanie omówionych tekstów w podręcznikach). Zalecam bardzo dopilnowanie, by nieobecni uczniowie napisali zadania domowe z geografii i języka polskiego.

 

 

Zajęcia 9/17/16
W sobotę 17 września 2016 roku. uczniowie klasy VII pod kierunkiem nauczyciela Ryszarda Drucha
dyskutowali np. tematy:
Język polski (gramatyka) – przypomniane zostały podstawowe informacje o gramatycznych częściach polskiej mowy. Analizowana była tabela w ksiażce do ćwiczeń (niebieska okładka) w której dokonano systematyzacji głównych informacji w tym zakresie. Prawdę mówiac, było to przypomnienie wiadomości zdobytych w klasie V i VI.
Język polski (literatura) – uczniowie dokonywali analizy literackiej wiersza “Telewizor” Stanisława Grochowiaka. Czytali na głos fragmenty wiersza, wyjaśnialiśmy rozumienie trudnych dla nich słów i zwracaliśmy uwagę na specyfikę polszczyzny w poezji (we wierszu).
Geografia Polski – przerobiony został temat “Położenie Polski” w ramach którego uczniowie mieli okazję pracować z mapa fizyczna Polski, przypomnieć sobie sposoby oznaczania kierunków geograficznych świata itp. Czytali i analizowali tekst w podręczniku pomieszczony na dwóch stronach między ilustracjami. Uczniowie mieli okazję przypomnieć sobie różnice w jednostakch miary obowiazujacych w Polsce i USA (np. kilometr i mila). Porównywali wielkość powierzchni Polski i USA, Polski i wybranych stanów USA itp. Zapoznali się z nazwami państw sasiadujacych z Polska.
Historia Polski – Temat: “Legiony polskie gen. Henryka Dabrowskiego”. Uczniowie, a w zasadzie tylko jeden – Konrad De Martino (Amelia została przez mamę zwolniona z tej lekcji), zapoznał się z okolicznościami powstania legionów polskich utworzonych we Włoszech przez gen. Henryka Dabrowskiego w roku 1797 i “Mazurka Dabrowskiego” (autor słów Józef Wybicki), która to pieśń w roku 1926 ogłoszona została w Polsce hymnem narodowym. Konrad miał okazję porównać w podręczniku dwie wersje tekstowe hymnu Polski tj. tego historycznego z końca XVIII wieku z wersja dzisiaj obowiazujaca. Na koniec zajęc omówiliśmy jeszcze epizod wysłania żołnierzy legionowych z francuska misja Napoleona do Haiti i na wyspę San Domingo.
UWAGA RODZICE!
Uczniowie ponownie nie przynieśli do szkoły swoich zeszytów w których powinni zapisywać te rzeczy o które na lekcji prosi nauczyciel. Nie zadano pisemnych zadań domowych ale Amelia powinna przeczytać w podręczniku do historii Polski tekst “Legiony polskie gen. Henryka Dabrowskiego”.
Zagladanie i czytanie w domu do tekstów w podęcznikach Polskiej Szkoły “Ogniwo” w domu jest wielce pożadane!!! Efekty (poprawa czytania, wymowa polska) będa widoczne jeżeli każdy uczeń w ciagu tygodnia zajrzy do polskiego podręcznika conajmniej raz!!!
Do zobaczenia 24 września br!!!